Intensive en Medium Care

Intensive Care en Medium Care

Patiënten worden opgenomen op de Intensive Care (IC) of Medium Care (MC) wanneer ze extra zorg en speciale bewaking nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende ziekte of na een complexe operatie.

Deze opnames kunnen gepland zijn (na een operatie) of onverwachts. Denk bijvoorbeeld aan patiënten die een hartstilstand of ongeluk hebben gehad, of patiënten met een longontsteking, ontstoken hartklep of bloedvergiftiging.

Meer over de IC/MC

In het St. Antonius Ziekenhuis komen mensen uit het hele land voor de behandeling van hart-, long- en vaatziekten. Op de IC/MC liggen daarom relatief veel mensen die zo’n behandeling hebben gehad.

De zorgverleners

Op de IC/MC werken diverse specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners.

Medisch specialisten

De medisch specialist op de afdeling is de intensivist. Hij/zij is gespecialiseerd in de medische zorg voor patiënten die extra bewaking en zorg nodig hebben. De intensivist maakt elke dag met alle betrokken hulpverleners afspraken over de zorg en behandeling voor de komende 24 uur. Verder is er 24 uur per dag een arts op de IC aanwezig.

Naast de intensivist zijn er ook andere specialisten op de IC, zoals een chirurg en een neuroloog. Ook zij lopen elke dienst hun ronde over de afdeling. De artsen die op de IC/MC werken, zijn meestal andere artsen dan met wie u heeft gesproken op de poli of verpleegafdeling.

Verpleegkundigen

De dagelijkse zorg is in handen van onze speciaal opgeleide IC- of MC-verpleegkundigen (en verpleegkundigen in opleiding). We proberen er altijd voor te zorgen dat de patiënt zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundige heeft.

Fysiotherapeut

Op de afdeling werken ook fysiotherapeuten. Zodra u van de beademing af bent, kan een fysiotherapeut helpen met ademhalingsoefeningen en met het ophoesten van slijm. Als u lang in bed moet blijven, helpt de fysiotherapeut u met oefeningen om langzaam weer meer in beweging te komen.

Röntgenlaborant

Elke ochtend komen laboranten van Radiologie langs. Zij maken op doktersadvies een thoraxfoto. Dit is een röntgenfoto van de borstkas, waarop het hart en de longen te zien zijn.

Familiebegeleider

Op de IC/MC zijn ook familiebegeleiders. U kunt bij hem/haar terecht voor:

 • Opvang en begeleiding van familie/naasten.
 • Informatie over praktische zaken in het ziekenhuis.
 • Organiseren van een gesprek tussen familie/naasten en de arts.

De familiebegeleider is op werkdagen aanwezig van 09.30 tot 19.30 uur en telefonisch bereikbaar op T 088 320 66 37.

Geestelijke verzorger en maatschappelijk werker

Wilt u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis een keer praten met iemand, bijvoorbeeld omdat u zorgen heeft over hoe het na de opname verder moet? U kunt dan altijd vragen naar iemand van de Geestelijke Verzorging of het Maatschappelijk Werk. Ook uw familielid of andere naaste kan hier terecht. Vraag ernaar bij de verpleegkundige of familiebegeleider.

Stiltecentrum

Het ziekenhuis heeft een eigen Stiltecentrum. Patiënten, familieleden en bezoekers kunnen hier terecht voor rust, bezinning en gebed. Er kunnen kaarsjes gebrand worden en er is een leeshoekje. Bezoekers kunnen hun gevoelens, gedachten en gebeden in een schrift opschrijven. Voor islamitische gelovigen is er een aparte gebedsruimte. De familiebegeleider en verpleegkundige hebben meer informatie over het Stiltecentrum.

Apparatuur

De meeste mensen op de IC/MC liggen aan verschillende apparaten, zoals een beademingsmachine, automatische bloeddrukmeter en/of infuuspompen.

Elk apparaat heeft z’n eigen alarmsignaal. Daardoor hoort u vaak ‘piepjes’ op de kamer. Wilt u weten waar alle apparaten voor zijn en hoe ze werken? Vraag de verpleegkundige hiernaar.

Persoonlijke bezittingen en hygiëne

Als u op de IC of MC ligt, bent u via allerlei slangetjes en kabels met apparaten verbonden. Het is daarom niet handig om uw eigen nachtkleding te dragen.

Van de verpleegkundige krijgt u een ziekenhuispyjama met drukknopen aan de zijkanten. Neem wel uw eigen toiletartikelen mee (tandenborstel, tandpasta, kam etc.). Om te voorkomen dat uw spullen zoekraken, adviseren we u om er een stickertje met uw naam op te plakken.

Om hygiënische redenen worden sieraden bij de opname afgedaan en aan familie/naasten meegegeven. Dit gebeurt meestal al op de verpleegafdeling. Bloemen en planten zijn om dezelfde reden niet toegestaan.

Mochten er onverhoopt persoonlijke eigendommen zijn zoekgeraakt, dan kunt u op deze website kijken of er iets gevonden is.

De IC/MC is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen op de afdeling of daarbuiten.

Bezoek op de IC/MC

Kijk voor de zekerheid altijd op deze pagina om te controleren of de bezoektijden zoals hieronder vermeld nog actueel zijn.

Op de IC/MC zijn vaste bezoekuren. Familie en/of uw naasten kunnen op bezoek komen van 11.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

De toegangsdeuren naar de IC/MC zijn altijd gesloten. Dit geldt voor zowel de locatie Nieuwegein als de locatie Utrecht. We vragen u daarom eerst aan te bellen bij de ingang van de afdeling. U wordt daarna zo snel mogelijk binnen gelaten.

Het kan gebeuren dat de deur niet meteen wordt geopend. Wacht u langer dan 2 minuten, bel dan gerust nog eens aan.

Wachtruimte

Onze familiebegeleider of een van onze verpleegkundigen ontvangt het bezoek. Het kan zijn dat zij u verzoeken om nog even te wachten in de wachtruimte van de IC/MC, bijvoorbeeld omdat het druk is op de kamer of omdat de verpleegkundige of arts nog bezig is met uw familielid.

Bezoekregels

Op de IC/MC mogen maximaal 2 personen 2 keer per dag op bezoek komen. We vragen bezoek rekening te houden met onderstaande bezoekregels. Dit zijn algemene afspraken, het kan zijn dat voor uw familielid/naaste individuele afspraken worden gemaakt.

 • Maximaal 2 bezoekers per keer: om ervoor te zorgen dat de rust zoveel mogelijk bewaard wordt, mogen er niet meer dan 2 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn bij de patiënt. Stem uw bezoek af op de toestand van de patiënt.
 • Coördinatie bezoek: om te voorkomen dat een patiënt te veel of te vaak bezoek krijgt, vragen we aan de contactpersoon om het bezoek te coördineren en ervoor te zorgen dat een beperkt aantal bezoekers op de IC/MC komt. De wachtruimte op de afdeling is klein. Daarom vragen we u om met maximaal 2 bezoekers de IC/MC te betreden.
 • Bezoekbeperking: het kan gebeuren dat de arts of verpleegkundige bezoek beperkt om te voorkomen dat de patiënt overbelast/overprikkeld wordt. In overleg met de verpleegkundige en afhankelijk van de situatie kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden.
 • Wachten: de ernst van de ziekte van patiënten maakt verzorging, onderzoek en behandeling noodzakelijk. Het kan daarom voorkomen dat we u vragen te wachten, voordat u de patiënt kunt bezoeken. Ook kan het zijn dat u uw bezoek moet onderbreken om verpleegkundigen of artsen tijd en ruimte te geven voor de nodige zorg en behandeling.
 • Contactpersoon: als contactpersoon krijgt u alle informatie over de gezondheidstoestand en behandeling van uw familielid/naaste. Vanwege de privacyregels verstrekken wij geen informatie aan anderen.
 • Bezoek van kinderen: wilt u met kinderen of anderen dan naaste familie of intieme vrienden komen, overleg dit dan eerst met de familiebegeleider of verpleegkundige. De afdeling heeft speciaal voorlichtingsmateriaal voor kinderen.
 • Helpen met de zorg: voor zover de toestand van de patiënt en de situatie op de afdeling dat toelaten, kunnen familie/naaste(n) helpen bij de zorg voor de patiënt. Dit gebeurt altijd in overleg met de verpleegkundige.

Huisregels

Naast de bezoekregels gelden op de IC/MC ook huisregels. Wij vragen u deze in acht te nemen.

 • Per patiënt mogen er maximaal 2 bezoekers in de wachtruimte van de IC/MC aanwezig zijn. Als u meer privacy wenst voor u en uw naasten, kunt u in overleg met de familiebegeleider een spreekkamer aangeboden krijgen.
 • De wachtruimte en spreekkamers zijn niet bedoeld om te logeren. Indien gewenst en noodzakelijk, zijn er speciale logeerkamers beschikbaar in het ziekenhuis. Dit kunt u overleggen met de familiebegeleider.
 • De verpleegkundige werkplekken in de gang bij elke patiëntenkamer zijn niet bedoeld als wachtruimte en moeten beschikbaar blijven voor verpleegkundigen. Kunt u niet direct terecht op de kamer van uw familielid of naaste, neem dan plaats in de wachtruimte.
 • Vanwege hygiëneregels is het niet toegestaan maaltijden te nuttigen in de wachtruimte van de IC/MC.
 • Om zoveel mogelijk de rust voor onze patiënten te bewaren, verzoeken we u vriendelijk uw telefoon op stil te zetten en niet te bellen in de wachtruimte IC/MC.

Voor vragen over onze huisregels, kunt u terecht bij de familiebegeleider.

Contactpersoon

Onze medewerkers mogen niet zomaar aan iedereen informatie over patiënten geven. Daarom is de afspraak dat een van uw familieleden of naasten uw vaste contactpersoon is. Als het kan, geeft u zelf vooraf aan wie dit is. De verpleging en andere hulpverleners mogen alleen aan die ene contactpersoon informatie geven over hoe het met u gaat.

Contact met de afdeling

De contactpersoon kan dag en nacht bellen naar de verpleegkundige om te horen hoe het gaat. We vragen alleen liever niet te bellen rond 07.30, 15.30 en 23.15 uur; dan dragen de verpleegkundigen hun dienst namelijk over. De verpleegkundige kan algemene informatie geven over de toestand van de patiënt. Voor vragen over de medische toestand en/of de behandeling kan de contactpersoon terecht bij de arts. De familiebegeleider kan hiervoor een afspraak maken.

Overplaatsing naar de verpleegafdeling

Zodra uw algemene toestand dit toelaat, gaat u van de IC naar de MC of naar een algemene verpleegafdeling of van de MC naar een algemene verpleegafdeling.

Dit is niet altijd de afdeling waar u vandaan kwam. Op het digitale planbord in de wachthal (bij de receptie) staan de overplaatsingen vermeld.

Nazorg

Verblijf op de IC kan ingrijpend zijn. We bieden patiënten die langer dan 7 dagen op de IC hebben gelegen daarom nazorg aan.

Valt u niet binnen deze groep maar heeft u toch behoefte aan nazorg, neem dan contact op met de familiebegeleider of de verpleegkundig coördinator.

Logeerafdeling

Soms maakt de toestand van een patiënt het nodig dat familie in de directe omgeving aanwezig is. Voor deze situaties heeft het ziekenhuis een aantal logeerkamers.

Omdat er maar een beperkt aantal logeerkamers is, zijn deze alleen in zeer dringende gevallen beschikbaar. Het is niet mogelijk vooraf een logeerkamer te reserveren. Wilt u meer weten? Vraag ernaar bij de familiebegeleider of de verpleegkundig coördinator.

Parkeren

In de parkeergarages van het St. Antonius Ziekenhuis geldt betaald parkeren.

U kunt contant of met een pinpas betalen. Het is ook mogelijk een weekkaart te kopen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de familiebegeleider van de IC/MC of met de verpleegkundig coördinator.

 • IC/MC-receptie: 088 320 06 00
 • Familiebegeleider: 088 320 66 37

Gerelateerde informatie

Code ICU 01-AD

Terug naar boven