Behandelingen & onderzoeken

Iontoforesebehandeling

Bij een iontoforesebehandeling worden medicijnen, waaronder, S-Ketamine en dexametason, via de huid toegediend. Dit gebeurt met behulp van pleisters en een zwakke elektrische stroom.

Deze behandeling wordt bij veel pijnklachten toegepast, vooral bij zenuwpijnen, complex regionaal pijnsyndroom (ook bekend als posttraumatische dystrofie), pijn in spieren en gewrichten en littekenpijn. Meestal zijn er vijf behandelingen nodig, waarvoor u meerdere afspraken krijgt.

Op deze pagina snel naar

Voorbereiding

Wat wij voor de behandeling van u willen weten:

 • Of u een allergie voor medicijnen heeft
 • Of er een kans bestaat dat u zwanger bent
 • Of u wondjes heeft in het pijnlijke gebied
 • Of u een pacemaker of neurostimulator draagt
 • Of u antistollingsmidddelen (bloedverdunners) gebruikt.  

Neem in een van deze gevallen voor de behandeling contact op met uw arts via de polikliniek Pijnbestrijding.

Let op

Wordt u tijdens de iontoforesebehandeling behandeld met hormoonpreparaten? Dan is de anticonceptiepil niet betrouwbaar van de laatste behandeling tot eerstvolgende menstruatie. 

Regel vooraf vervoer naar huis

U mag nadat u bent behandeld niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Het is daarom handig om vooraf vervoer naar huis te regelen.

Eten en drinken

U mag voor deze behandeling gewoon eten en drinken. 

Geen crèmes

Gebruik op de dag van de behandeling geen crèmes in het pijnlijke gebied.

Behandeling

Wanneer en waar?

U heeft een afsprakenkaart meegekregen, waarop staat hoe laat u op welke afdeling verwacht wordt. U kunt bij de informatiebalie de weg vragen naar de polikliniek/afdeling. Op de polikliniek/afdeling meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie. Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, wordt u opgeroepen.

De behandeling vindt poliklinisch plaats en wordt uitgevoerd door de pijnconsulent.

Pleisters

De pijnconsulent plakt een pleister met daarin het medicijn op de pijnlijke of in overleg met de arts afgesproken plaats. In de buurt daarvan wordt een andere (referentie)pleister geplakt. Daarin zit geen medicijn. 

Aan beide pleisters wordt een elektrode bevestigd; 1 positief (rode) en 1 negatief geladen (zwarte). De elektroden worden verbonden met het iontoforeseapparaat, waarmee de snelheid van toediening wordt ingesteld. Door zwakke stroom door de medicijnpleister te voeren, worden de medicijnen vanuit de pleister door de huid in uw lichaam opgenomen. 

Tijdens het toedienen kunt u op de plek waar de pleisters zijn geplakt een tintelend en/of lichtbrandend gevoel hebben.

Duur behandeling

De behandeling duurt tussen de 10 en 40 minuten. Dit is afhankelijk van het toe te dienen medicijn en welke toedieningssnelheid voor u prettig is.

Nazorg

Na de behandeling

We adviseren u om na de behandeling die dag niet zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

Bijwerkingen en complicaties

Bij een behandeling in het gezicht kan het zijn dat u tijdens de toediening een metaalsmaak proeft.

Na de behandeling kunnen de volgende bijwerkingen optreden die meestal mild en van tijdelijke aard zijn:

 • Roodheid van de huid op de plaats waar de pleisters hebben gezeten
 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Droge mond/neusslijmvlies
 • Gebrek aan eetlust
 • Wazig zien
 • Onbehagelijk gevoel rond de maagstreek / wat misselijk gevoel

Wat is niet normaal?

 • Huiduitslag, anders dan die hierboven beschreven roodheid
 • Blijvend prikkelend en/of brandend gevoel
 • Een brandwondje/blaar van de huid op de plek waar de pleister (zonder medicijn) heeft gezeten. Dit komt zelden voor.

Resultaat

Na het afronden van de behandeling is het pas na een aantal weken zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen.

De controleafspraak volgt 4 tot 6 weken na de laatste iontoforesebehandeling. 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de polikliniek Pijnbestrijding
 

Code
PP 26-B