Kankercentrum

Zorgen rond kanker: bij wie van ons kunt u terecht?

Mensen met kanker kunnen tijdens of na hun ziekte maken krijgen met vragen, ook wanneer de behandeling al enige tijd geleden is. Dit kunnen lichamelijke, emotionele, sociale of spirituele vragen zijn. Het is dan goed om te weten dat u bij veel hulpverleners in ons ziekenhuis terecht kunt.

Hier leest u meer over de mogelijkheden in ons ziekenhuis. Voor de meeste geldt dat er sprake is van vergoeding door de zorgverzekeraar.

Meer over hulp bij vragen over kanker

Er zijn verschillende zorgverleners zijn die hulp kunnen bieden. Hun werkgebieden overlappen elkaar gedeeltelijk. Bespreek met de verpleegkundige uw behoeften en de aanpak waar u zich prettig voelt.  Op basis daarvan kunnen wij u doorverwijzen naar de deskundige die het beste bij uw situatie past.

Lastmeter

De specialist of verpleegkundige zal u vragen om de lastmeter in te vullen. De lastmeter is een hulpmiddel om te kijken of u problemen ervaart en zo ja, welke problemen. De ingevulde lastmeter bespreekt de verpleegkundige met u. Hij/zij bekijkt samen met u of een doorverwijzing naar een andere hulpverlener gewenst is. Dit kan een maatschappelijk werker of een psycholoog zijn, maar bijvoorbeeld ook een psychiater als u baat zou kunnen hebben bij ondersteunende medicijnen.

Medische zorg

Als u ergens mee zit of (bijkomende) lichamelijke klachten heeft, kunt u dit natuurlijk altijd in een gesprek met uw behandelend specialist aangeven. Als onderzoeken uitwijzen dat er sprake is van kanker, zal de specialist uw huisarts zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Ook tijdens uw behandeling wordt de huisarts op de hoogte gehouden.

De huisarts kent u en uw gezin meestal al lang en hij zal u dan ook begeleiden in de periodes tussen de behandelingen en na afloop van de behandeling. Bovendien kan uw huisarts u desgewenst ondersteunen bij het afwegen van keuzes over verdere behandeling en pijnbestrijding. Hierbij kan hij zo nodig met de specialist overleggen.

Verpleegkundige zorg

Naast de specialist is de (oncologie)verpleegkundige het eerste aanspreekpunt tijdens uw behandeling. U kunt bij de verpleegkundige terecht voor informatie rondom ziekte en behandeling en de bijwerkingen van de behandeling. Zij geeft ook algemene begeleiding, bijvoorbeeld bij het maken van keuzes over de behandeling. En verder kunt u bij haar terecht voor het bespreken van emotionele problemen. Hierbij is ook aandacht voor uw partner/gezin.

Omdat de meeste kankerpatiënten in ons ziekenhuis één verpleegkundige hebben die het vaste aanspreekpunt vormt, noemen wij deze verpleegkundige ook wel de casemanager. Zij begeleidt u gedurende het gehele ziekteproces (en daarna).

Naast de (oncologie)verpleegkundigen zijn in ons ziekenhuis verpleegkundig specialisten
oncologie werkzaam. Zij komen onder andere in beeld als er ernstige complicaties zijn of andere problemen.

Sociale ondersteuning

Als u of uw naasten behoefte hebben aan méér ondersteuning, begeleiding en/of advies bij het omgaan met uw ziekte en behandeling, dan kunt u terecht bij een maatschappelijk werker van het ziekenhuis.

Als u behoefte hebt om uw hart te luchten of het fijn vindt om gewoon maar eens even met iemand te praten over wat u bezighoudt, dan kunt u terecht bij de geestelijk verzorger.

Maatschappelijk werk

Onderwerpen die u met de maatschappelijk werker kunt bespreken zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe hervind ik mijn balans?
  • Hoe vertel ik het mijn kinderen?
  • Omgaan met vermoeidheid.
  • Omgaan met veranderende lichaams en/of seksualiteitsbeleving.
  • Verandering in de relatie of het gezin.
  • Moeilijkheden op gebied van werk, vrijetijdsbesteding, uitkering, financiën.
  • Aanvragen van voorzieningen en aanpassingen.

Samen met u bekijkt de maatschappelijk werker wat u wilt bespreken en welke aanpak het beste bij u past. In een aantal gesprekken probeert de maatschappelijk werker u op weg te helpen om een nieuwe balans in uw leven te vinden. Als u meer begeleiding nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u vastloopt in de verwerking van uw ziekte, dan komt de psycholoog in beeld.

Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorger is een gesprekspartner die een open oog en oor heeft voor wat u bezig houdt. Er hoeft niet een directe aanleiding voor een gesprek te zijn.

Het gesprek kan u helpen om uw zorgen en angsten te uiten en om helder te krijgen waar u behoefte aan heeft. De geestelijk verzorger kan u ook helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen. En soms kan een ritueel u helpen bij het verwerken van wat u overkomt. De geestelijk verzorger biedt begeleiding ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Er is 24 uur per dag iemand beschikbaar.

Psychologische zorg

Als er een verband is tussen een lichamelijke ziekte en psychische klachten, dan kunnen we voor u een psycholoog van het ziekenhuis inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld als u angstig bent of als het u moeite kost de behandeling en de gevolgen van de ziekte te verwerken. U kunt hierdoor verandering ervaren in stemming, zelfbeeld, seksualiteit, de omgang met anderen en werk, lichamelijke prestaties en uw (veranderde of veranderende) uiterlijk.

Als u met een psycholoog verder gaat, brengt hij/zij samen met u in een aantal gesprekken uw problemen en mogelijkheden in kaart. Om klachten te verminderen, biedt de psycholoog u psychotherapie en/of u kunt deelnemen aan groepsbehandeling.

De psycholoog is betrokken bij het programma Revalidatie na kanker. Daarnaast is er een gespecialiseerde (cognitief gedragstherapeutische) behandeling mogelijk voor als u (minimaal) 6 maanden na afronding van de behandeling nog ernstig vermoeid bent.

Psychiater

De psychiater komt in beeld als er advies nodig is over ondersteunende medicijnen. Hij kan ook worden ingeschakeld voor andere zaken, zoals psychotherapie. In dergelijke gevallen spreekt u de psychiater meestal een aantal malen. Als het alleen gaat om het stellen van een diagnose, is één bezoek genoeg.

In sommige situaties is een opname op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis nodig. Op deze afdeling hebben wij veel ervaring met aandoeningen waarbij lichamelijke en psychische factoren op elkaar inwerken.

Fysiotherapie en revalidatie

Als u lichamelijke klachten heeft als gevolg van de ziekte, kunt u terecht bij de fysiotherapeut. Vermoeidheid, krachtsverlies en een verminderde conditie komen veel voor tijdens en na behandeling van kanker. De fysiotherapeut kan u adviezen geven om op een verantwoorde manier in beweging te blijven tijdens de behandeling en om uw conditie in de revalidatiefase weer op te bouwen.

De duur, intensiteit en aard van de fysiotherapiebehandeling is afhankelijk van uw doel, mogelijkheden en beperkingen. Er is ook een speciaal groepsprogramma ontwikkeld voor kankerpatiënten.  

Revalidatie

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft speciaal voor kankerpatiënten een revalidatieprogramma
ontwikkeld. Dit programma kan zinvol zijn als u klachten hebt die u belemmeren in het dagelijks functioneren.

Revalidatie kan ook helpen als u klachten wilt voorkomen. Dit gaat dan om revalidatie tijdens en na de behandeling. Ook als u niet meer kunt genezen, heeft revalidatie zin. Het doel is uw klachten te verminderen, die u heeft als gevolg van dekanker en/of de behandeling van de ziekte.

De revalidatiearts beoordeelt of u in aanmerking komt voor het revalidatieprogramma. Als dit het geval is, start de revalidatie. De behandeling vindt plaats binnen een behandelteam van een fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker en een psycholoog. We maken een revalidatieprogramma dat speciaal bij u past. Beweging staat in ieder geval centraal, samen met psychosociale behandeling en het omgaan met (beperkte) energie en/of arbeidsreintegratie. U wordt één op één of in een groep begeleid. Het team overlegt regelmatig met elkaar om uw vorderingen te bespreken.

Als u meer informatie wilt over het revalidatieprogramma, dan kunt u de folder over dit programma aan één van de medewerkers vragen.

Voedingsadvies

Zowel voor, tijdens als na de behandeling kunt u terecht bij een diëtist. U kunt er vragen stellen over verminderde eetlust, misselijkheid en braken, smaak- en geurverandering, slik- en kauwproblemen, gewichtsveranderingen en stoelgangproblemen. Ook als uw gewicht te snel afneemt is het goed om dit met een diëtist te bespreken.

Vaak heeft u extra energie, vocht en voedingsstoffen nodig om u in een goede conditie te brengen en te houden. Vraag uw behandelend specialist of verpleegkundige om een gesprek met een diëtist.

Pijnbestrijding

Als u last heeft van pijn, dan wordt die in eerste instantie behandeld door uw huisarts of specialist. Maar soms is de expertise van een pijnspecialist nodig. Dit is een gespecialiseerde pijnarts die diverse behandelingen kan uitvoeren om de pijn te verminderen. De huisarts of de behandelend specialist kan u doorverwijzen.

Meer informatie

Patiëntenvereniging of lotgenoten

U kunt zelf altijd contact opnemen met een patiëntenvereniging of met lotgenoten (www.kankerpatient.nl).

Verdere informatie vindt u ook in de KWF- folder over uw ziektebeeld.

U kunt ook bellen naar de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 of kijk op www.kwf.nl.

Gerelateerde informatie

Code KAN 09-AD

Terug naar boven