Kindergeneeskunde

Nieuwe Kinder- en jeugdafdeling op locatie Utrecht

Vanaf 19 juni 2024 compleet aanbod gezinsgerichte zorg in Leidsche Rijn

Illustratie waarop de verhuizing van de Kinder- en Jeugdafdeling wordt uitgelegd

Op 19 juni 2024 verhuist de Kinder- en jeugdafdeling van locatie Nieuwegein naar locatie Utrecht (Leidsche Rijn). Daar opent dan een splinternieuwe Kinder- en jeugdafdeling, die in samenspraak met ouders/verzorgers en kinderen is ontworpen. Elk kind krijgt hier een eigen ruime kamer, zodat ouders/verzorgers zoveel mogelijk bij hun kind kunnen zijn en zoveel mogen betrokken kunnen worden bij de zorg voor hun zieke kind. 

Op de huidige Kinder- en jeugdafdeling in Nieuwegein wordt al gezinsgerichte zorg aangeboden: ouders/verzorgers kunnen nu al blijven slapen (‘rooming in’) en worden betrokken bij de zorg voor hun kind (‘ouderparticipatie’).  De ruime eenpersoonskamers op de nieuwe afdeling in Utrecht maken het nóg beter mogelijk om kind en gezin zoveel mogelijk samen te laten zijn. Hiermee gaat de wens in vervulling om de gezinsgerichte zorg, waarbij het zieke kind samen met het gezin centraal staat, nóg verder uit te breiden en te verbeteren.

Er is in het St. Antonius bij de afdeling Geboortezorg al ruime ervaring opgedaan met gezinsgerichte zorg, ook wel Family Centered Care genoemd. Zowel door ouders als door medewerkers wordt deze vorm van zorg zeer positief gewaardeerd.

Voordelen van gezinsgerichte zorg (Family Centered Care)

Gezinsgerichte zorg biedt veel voordelen voor zowel kinderen en ouders/verzorgers als voor zorgprofessionals:

 • Grotere patiënt-/gezinstevredenheid door meer betrokkenheid van het gezin;
 • Betere en snellere genezing door stressvermindering bij zowel het zieke kind als de ouders/verzorgers van het kind;
 • Verbeterde besluitvorming ten aanzien van de zorg/behandeling van het kind, omdat ouders/verzorgers beter geïnformeerd zijn en nauwer samenwerken met de zorgprofessionals;
 • Meer en efficiënter gebruik van de tijd van professionele zorgverleners, omdat het gezin zo veel mogelijk betrokken wordt bij de zorg van hun kind; 
 • Er kan beter zorg op maat geleverd worden (passend bij het zieke kind en het gezin).

Ouders/verzorgers betrekken bij de zorg (ouderparticipatie)

Op de nieuwe Kinder- en jeugdafdeling mag één van de ouders/verzorgers 24 uur per dag aanwezig zijn en dus blijven slapen (rooming in). De tweede ouder/verzorger is welkom tussen 07:00 uur ’s ochtends en 22:30 uur ’s avonds. Hierdoor kunnen de ouders/verzorgers van het zieke kind zoveel mogelijk betrokken worden bij de zorg, zodat er minder verandert voor het kind en het zich veiliger voelt. Ook broertjes en zusjes mogen, als de situatie het toelaat, een groot deel van de dag bij hun zieke broer(tje) of zus(je) zijn.

Ouders/verzorgers worden tijdens de opname van hun kind zoveel mogelijk betrokken bij de zorg voor hun kind. Als zij dit willen, kunnen zij specifieke zorg en handelingen bij hun kind aanleren tijdens de opname. Hierdoor hebben zij vaak meer vertrouwen als het kind naar huis mag. Ook zorgt dit voor een efficiëntere en een kortere opnameduur.

Praktisch houdt gezinsgericht zorg in dat de (kinder)verpleegkundige aan het begin van de dienst de zorg met u afstemt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geven van voeding en medicatie. Maar ook andere wensen van uw kind en/of uzelf kunnen worden besproken, bijvoorbeeld een lichte kamer of juist donkere kamer, afleiding die past bij uw kind tijdens verpleegkundige handelingen of speciale wensen met betrekking tot communicatie. 

Splinternieuwe eenpersoonskamers 

Op de Kinder- en  jeugdafdeling in Utrecht zijn 19 splinternieuwe eenpersoonskamers en één tweepersoonskamer. Iedere kamer beschikt over een bedbank waar een van de ouders/verzorgers kan blijven slapen en een zitje dat, indien nodig, gebruikt kan worden als werkplek voor de ouders/verzorgers. De patiëntenkamers zijn multifunctioneel, waardoor ze geschikt zijn voor ieder ziek kind dat in het ziekenhuis opgenomen moet worden, al naar gelang de leeftijd of het ziektebeeld.

Faciliteiten nieuwe Kinder- en jeugdafdeling

Impressie van het kinderspeelplein op de nieuwe Kinder_en_jeugdafdeling in Utrecht
Impressie van het speelplein

De nieuwe afdeling beschikt naast de 20 patiëntenkamers over onder meer:

 • Speelplein: deze ruimte is vooral bedoeld voor de jongere kinderen om te spelen, als hun ziektebeeld dat toelaat. Er moet altijd een ouder/verzorger bij aanwezig zijn.
 • Speelkamer: hier kunnen kinderen in alle rust onder begeleiding van een medisch pedagogisch zorgverlener een spelletje doen, puzzelen of knutselen. Voor de oudere jongeren is er een gedeelte ingericht om te gamen.
 • Impressie van de aanloop naar de Ouderkamer op nieuwe Kinder- en jeugdafdeling in Utrecht
  Impressie van de gang bij de ouderkamer
  Verrichtingenkamer: in deze kamer worden veel verrichtingen gedaan, zoals het inbrengen van bijvoorbeeld een neusmaagsonde of een infuus. Dit doen we bewust in een aparte ruimte, zodat de patiëntenkamer een veilige plek blijft voor het kind.
 • Ouderkamer: deze kamer biedt ruimte voor ouders/verzorgers om zich even terug te trekken en om te werken. Er zijn verschillende faciliteiten, zoals een koelkast. 
 • Gespreksruimte: deze ruimte is bedoeld voor het voeren van bijvoorbeeld familiegesprekken.

 

Nieuwe Spoedeisende Hulp voor kinderen in Utrecht 

Op 19 juni 2024 opent ook de nieuwe Spoedeisende Hulp voor kinderen in Utrecht (Kinder-SEH). Vanaf dan kunt u voor spoedzorg voor uw kind niet meer terecht in Nieuwegein. Hier leest u meer over de nieuwe Kinder-SEH.

Voor poliklinische afspraken voor kinderen tot 18 jaar kunt u ook ná 19 juni nog steeds terecht op onze locaties in Nieuwegein, Utrecht en Woerden.

Meer informatie

Terug naar boven