Polikliniekbezoek Kindergeneeskunde

Polikliniekbezoek Kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde heeft een aantal poliklinieken voor de behandeling van de aandoening van uw kind. Op deze pagina vindt u informatie als u een polikliniekbezoek heeft bij Kindergeneeskunde.

Wat neemt u mee?

 • Een geldig identiteitsbewijs van uw kind en uzelf. Ook kinderen moeten zich bij een bezoek aan het ziekenhuis kunnen identificeren. Uw kind heeft dus een geldig legitimatiebewijs nodig zoals een identiteitskaart of een paspoort. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Lees hier verder.

 • De zorgverzekeringspas van u en uw kind.
 • Een actuele medicatielijst.
 • De verwijsbrief van de (huis)arts; meestal stuurt uw arts de verwijzing digitaal naar ons toe.
 • Het groeiboekje en eventuele inentingsformulieren.

Ook handig om mee te nemen:

 • Kleingeld of een chippas voor de parkeerautomaat.
 • Een lijstje met vragen ter voorbereiding van uw gesprek.

Tijdens uw bezoek

Als u Kindergeneeskunde bezoekt, kunt u het volgende verwachten:

 • Als u met uw kind voor het eerst Kindergeneeskunde bezoekt, kan dat ruim 1 uur duren.
 • Bij aankomst meldt u zich bij de poli-assistente.
 • De poli-assistente meet en weegt uw kind; dit gebeurt bij iedere afspraak.
 • U neemt met uw kind plaats in de wachtruimte.
 • De kinderarts roept u binnen.
 • De kinderarts vraagt u en uw kind naar de klachten.
 • Afhankelijk van de klachten wordt er eventueel aanvullend onderzoek gedaan. U krijgt de daarvoor benodigde formulieren en informatie van de poli-assistente. Zij vertelt u ook waar u met uw kind voor de eventuele onderzoeken moet zijn.
 • Als dat nodig is, maakt u bij de poli-assistente een vervolg- of belafspraak.

Bekijk ook dit beeldverhaal over wat je kunt verwachten als je onze polikliniek bezoekt.

Semi-spoedspreekuur Kindergeneeskunde

Wij streven naar korte wachttijden voor onze nieuwe patiënten, en meestal is er een afspraak mogelijk binnen 1 à 2 weken. Voor kinderen die zéker binnen 1 week gezien moeten worden door de kinderarts kent locatie Utrecht (Leidsche Rijn) een semi-spoedspreekuur op alle doordeweekse dagen. Op dit spreekuur kunt u terecht met een verwijzing van uw huisarts. Vaak belt uw huisarts ons dan zelf met dit verzoek.

Speciale poli's en spreekuren

Kindergeneeskunde heeft voor onderzoek en behandeling van verschillende aandoeningen speciale spreekuren. Lees hier meer over deze speciale spreekuren

Terug naar boven