Dr. A. (Angela) Bikker

Klinisch chemicus

Als laboratoriumspecialist wil ik graag bijdragen aan de continue verbetering en innovatie van de gezondheidszorg en de daarbij behorende implementatie in de praktijk. Met het uiteindelijke hoger doel de gezondheidszorg efficiënter en transparanter in te richten en de regie daar waar mogelijk bij de zorgvrager/patiënt neer te leggen.

Talen

  • Nederlands
  • Engels

Promotie

  • 2012: Role of IL-7 and its receptor in T cell and B cell–driven immunity in primary Sjögren’s syndrome’ (Reumatologie & Klinische Immunologie, UMC Utrecht)

Wetenschappelijke publicaties

Bekijk alle publicaties van dr. A. Bikker
Terug naar boven