Kosten en zorgverzekering

Vergoeding van uw zorg

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u desondanks niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen.

Wat wordt er vergoed?

Of de kosten van uw ziekenhuiszorg worden vergoed, hangt af van de volgende factoren:

LET OP: Check bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis (volledig) wordt vergoed.

Wijziging zorgverzekeraar kan invloed hebben op uw vergoeding

Als u van zorgverzekeraar verandert kan dit gevolgen hebben voor uw vergoeding van uw behandeling in het St. Antonius Ziekenhuis. De zorgnota van uw behandeling wordt namelijk naar die zorgverzekeraar gestuurd waar u was verzekerd op het moment waarop de behandeling of behandelonderde(e)l(en) van uw zorgvraag is gestart. Bijvoorbeeld als een onderdeel van uw behandeling gestart is in 2017 en dit onderdeel wordt afgesloten in 2018, zal dit behandelonderdeel in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar bij wie u verzekerd was in 2017. Op alle hierop volgende behandelonderdelen is vervolgens uw verzekering van 2018 van toepassing. Let op: dit kan ook gevolgen hebben voor uw eigen risico in het jaar 2017. Wij adviseren u hierover met uw zorgverzekeraar(s) contact op te nemen.

Valt uw zorg onder de basis- dan wel de aanvullende verzekering?

Basisverzekering

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek. Het Nederlandse basispakket is heel uitgebreid. Er zitten ook dingen in het pakket die u misschien zelf niet nodig heeft maar anderen wel. Zo betaalt iedereen bijvoorbeeld mee aan de kraamzorg voor jonge moeders. Of aan de kosten van specialistische zorg die bijvoorbeeld oudere mensen vaker nodig hebben. Alle verzekerden betalen samen de totale kosten van alle zorg. Meer informatie over het basispakket vind u op de site van de Rijksoverheid.

Aanvullende verzekering

Sommige ziekenhuiszorg valt niet onder de basisverzekering. Dat betekent dat u de zorgnota of een deel ervan zelf moet betalen. Indien u een aanvullende verzekering heeft, dan staat in de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Daarin leest u ook hoe vaak de verzekeraar uw behandeling vergoedt. En of u een eigen bijdrage moet betalen.

Let op!

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering: houdt u hierbij wel rekening met uw verplichte eigen risico. Als de kosten van uw behandeling niet onder de basisverzekering vallen, wordt u hierover door ons geïnformeerd. Voor een prijsindicatie van uw behandeling kunt u contact opnemen met de afdeling Debiteuren - T 088 320 85 00 (tijdelijk alleen bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 12.00 uur). U kunt vervolgens dan zelf aangeven of u de behandeling wilt voortzetten. Als u ervoor kiest de behandeling voort te zetten dan vragen wij u een verklaring te tekenen. Met deze verklaring verklaart u de kosten van uw behandeling zelf te betalen en betaalt u standaard een voorschot van € 300,-. 

Bekijk het overzicht van de zorgverzekeraars waarmee het St. Antonius Ziekenhuis contracten heeft afgesloten.

Heeft u een natura-, restitutie- of budgetverzekering?

Er zijn verschillende soorten verzekeringen waaruit u kunt kiezen: een restitutieverzekering, een naturaverzekering en een budgetverzekering.

Voordat u uw keuze maakt voor een zorgverzekeraar en een verzekering, is het belangrijk de kleine letters goed te lezen. Voor de keuze van uw verzekering en de hoogte van uw eigen risico bent u zelf verantwoordelijk. Het ziekenhuis kan u daarin niet adviseren. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak maakt in ons ziekenhuis.

Restitutieverzekering

Bij een restitutieverzekering maakt het voor de vergoeding niet uit welk ziekenhuis of welke zorgverlener u kiest. U betaalt in principe zelf de behandeling en declareert vervolgens de zorgnota bij uw zorgverzekeraar. In uw verzekeringsvoorwaarden kunt u de hoogte van de maximale vergoeding van uw behandeling vinden.

Naturaverzekering

Bij een naturaverzekering is het belangrijk vooraf te controleren of er wel een contract is tussen de zorgverzekeraar en het St. Antonius Ziekenhuis. Is er een contract, dan declareert het ziekenhuis de kosten direct bij uw verzekeraar. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met het St. Antonius Ziekenhuis? Dan moet u de zorgnota zelf betalen en kunt u deze voor (gedeeltelijke) vergoeding indienen bij uw zorgverzekeraar.

Budgetverzekering

Steeds meer verzekeraars bieden zogenoemde budgetverzekeringen aan. Deze herkent u aan toevoegingen zoals ‘Zorgbewust’, ‘Budgetbewust’, ‘Online Verzorgd’ of ‘Selectief’ achter de verzekeringsnaam. Deze verzekeringen zijn goedkoper dan de natura- en restitutieverzekeringen. Deze verzekeringen kennen beperkingen met betrekking tot de vergoedingen van de zorg die u afneemt.

Voorbeelden van beperkingen zijn dat:

  • slechts een aantal zorgaanbieders is gecontracteerd;
  • een beperkt aantal behandelingen bij een ziekenhuis is gecontracteerd;
  • u medicijnen via een online apotheek bestelt;
  • de eigen bijdrage die u moet betalen is hoger.

Let hierop als u overweegt een budgetverzekering af te sluiten.

Zonder verwijzing geen vergoeding!

Een behandeling kan in een Nederlands ziekenhuis alleen plaatsvinden als u een verwijzing heeft van de huisarts, medisch specialist of een andere door uw zorgverzekeraar geaccepteerde verwijzer. Heeft u geen geldige verwijzing, dan vergoedt uw zorgverzekeraar uw behandeling niet. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Zorg daarom dat u bij uw eerste bezoek aan de (poli)kliniek altijd een verwijzing heeft. Dit kan een papieren verwijsbrief zijn of een digitale verwijzing via ZorgDomein. Zonder geldige verwijzing wordt de behandeling niet door uw zorgverzekeraar vergoed en moet u zelf de kosten van uw behandeling betalen. 
 

Lees meer over een geldige verwijzing.

Altijd verplicht eigen risico!

Het eigen risico is het bedrag dat u moet betalen als u zorgkosten maakt. U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg. Ook voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385 voor 2017 en 2018. U betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. U kunt het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. De zorgverzekeraar geeft dan korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering. Voorbeeld verhoogd eigen risico: Kiest u het maximale vrijwillig eigen risico (€ 500)? Dan kan het dus zijn dat u maximaal € 885 (€ 500 + het verplichte eigen risico van € 385) zelf moet betalen wanneer u zorg afneemt. 

Consult op afstand (telefonisch of schriftelijk via Mijn Antonius)

Naar aanleiding van de corona pandemie heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) een aantal tijdelijke versoepelingen structureel doorgevoerd in de regelgeving. Vanaf 2021 is het toegestaan om zowel een eerste poliklinische afspraak als een herhaalafspraak te vervangen door een afspraak/ consult op afstand (schriftelijke consultatie, video- of telefonische afspraak). Dit consult op afstand is gelijkgesteld aan een contact op de polikliniek en telt daarom ook mee voor het eigen risico dat u betaalt. Als u telefonisch of schriftelijk een herhaalrecept aanvraagt of een afspraak maakt, waarvoor anders geen bezoek aan het ziekenhuis nodig is, dan wordt dat niet in rekening gebracht.

Wilt u meer weten over het eigen risico, kijk dan op de site van de Rijksoverheid.

Soms verplicht ook een eigen bijdrage

Voor sommige ziektekosten uit het basispakket betaalt u een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor kraamzorg en voor hoortoestellen. De overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die is. Op de website van VWS vindt u een overzicht van de eigen bijdragen.

U kunt de eigen bijdrage niet vrijwillig verhogen om bijvoorbeeld de premie van de zorgverzekering te verlagen. De eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. De eigen bijdrage betaalt u alleen voor de zorgkosten zoals bepaald door de overheid. Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt op bijna alle zorgkosten uit de basisverzekering. De resterende kosten worden vergoed uit de basisverzekering. Moet u eigen risico én een eigen bijdrage betalen? Een eigen bijdrage betaalt u altijd bovenop het eigen risico.

Terug naar boven