Behandelingen & onderzoeken Longcentrum

Longkanker (behandelingen)

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor longkanker. Afhankelijk van het soort longkanker, het stadium van de longkanker en mogelijke uitzaaiingen wordt een voorstel gemaakt voor een mogelijke behandeling. 

Nadat alle onderzoeken zijn afgerond worden de resultaten besproken in een multidisciplinair overleg. Dit is een ziekenhuisbespreking, waarbij vanuit diverse specialismen artsen aanwezig zijn (longarts, verpleegkundig specialist, hart-longchirurg, radiotherapeut, nucleair geneeskundige, radioloog en patholoog). Gezamenlijk komen zij tot een voorstel voor een mogelijke behandeling. De longarts bespreekt dit voorstel met u.

Daarbij krijgt u inloggegevens aangeboden voor een zogeheten Keuzehulp. Dit is een digitaal overzicht van de beschikbare behandelopties die voor u van toepassing zijn, maar vraagt ook naar uw persoonlijke voorkeuren en omstandigheden. De Keuzehulp is bedoeld u te helpen uw eigen wensen en verwachtingen thuis met uw naasten op een rij te zetten, dit als voorbereiding op het volgende gesprek met uw behandelend arts. Samen komt u dan  tot een weloverwogen beslissing over de behandeling.

Meer over longkanker (behandelingen)

De mogelijke behandeling is afhankelijk van:

  • Het type longkanker
  • Het stadium van de ziekte
  • De algehele lichamelijke conditie

De behandeling van niet-kleincellige longkanker en kleincellige longkanker verschillen van elkaar. De volgende behandelingen zijn mogelijk, al dan niet in combinatie met elkaar:

  • Chirurgie 
  • Bestraling (radiotherapie)
  • Chemotherapie
  • Immunotherapie

Lees meer over mogelijke behandelingen bij:

Expertise en ervaring

Als uw huisarts u verwijst naar de specialist, dan kunt u in het St. Antonius Kankercentrum rekenen op een behandeling waarbij u als patiënt écht centraal staat. Dat begint al bij het stellen van de diagnose. We willen u zo kort mogelijk in onzekerheid laten. Daarom nemen we bij een verdenking op longkanker binnen één werkdag contact met u op voor een afspraak. Zo nodig kunnen we direct starten met het onderzoekstraject. Vaak zijn de onderzoeken bij het eerste gesprek zelfs al gepland, omdat we van tevoren aan de hand van uw gegevens bepalen welke onderzoeken er nodig zijn.

Meer informatie

Websites

Andere relevante websites over longkanker zijn: 

Gerelateerde informatie

Code LON KAN 73-B

Terug naar boven