Behandelingen & onderzoeken Longcentrum

Sarcoïdose (onderzoeken)

Om de ziekte sarcoïdose vast te stellen, zijn verschillende onderzoeken nodig. De behandelend arts bespreekt welke onderzoeken in uw geval noodzakelijk zijn. Dit hangt mede af van de aard en de ernst van de klachten.

Op deze pagina vindt u een overzicht van onderzoeken die bij sarcoïdose gedaan worden.

Meer over sarcoïdose (onderzoeken)

Lichamelijk onderzoek

Longen, hart, lymfeklieren, ogen, gewrichten, huid, en andere organen worden door de arts onderzocht.

Laboratoriumonderzoek

Zowel bloed als urine kan worden onderzocht op stoffen die wijzen op ziekte-activiteit. Een te hoog calciumgehalte in het bloed en/of de urine kan bijvoorbeeld een aanwijzing voor sarcoïdose zijn. Ook de werking van organen zoals de lever en de nieren kan met bloedonderzoek worden getest.

Longfunctietest (blaastest)

Deze test bepaalt hoe groot de inhoud van de longen is, hoeveel lucht de patiënt in één seconde kan uitademen en hoe goed de longen zuurstof opnemen.  

Kijk voor meer informatie op onze pagina over longfunctieonderzoek.

Bronchoscopie en spoeling van de luchtwegen

Met een camera aan een dunne, buigzame slang (bronchoscoop) kijkt de longarts in de longen. In geval van een spoeling van de luchtwegen (bronchoalveolaire lavage: BAL) spuit de arts een beetje vloeistof (fysiologisch zout) in de longen en zuigt dat meteen weer weg. Het laboratorium onderzoekt vervolgens de longcellen en bepaalde stoffen die in deze vloeistof zitten. Zo kan duidelijk worden of het patroon dat deze cellen hebben bij sarcoïdose past. Ook is het mogelijk zo andere ziekten uit te sluiten.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over de bronchoscopie.

Beeldvormend onderzoek

Hiermee krijgt de arts informatie over de plaats van de ontstekingen in het lichaam. Er zijn verschillende soorten beeldvormend onderzoek:

 • Röntgenfoto
 • CT-scan
  De afkorting CT staat voor Computer Tomografie. De scan is een combinatie  van röntgen- en computertechniek waardoor een nauwkeurig en driedimensionaal beeld ontstaat. Een CT-scan wordt verricht op de afdeling Radiologie van het ziekenhuis.
 • MRI-scan
  De afkorting MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. De scan maakt beelden door middel van magnetische velden. Dit onderzoek wordt gebruikt om nauwkeurige afbeeldingen van het hart, de hersenen en de zenuwen te  krijgen.
 • PET-scan
  De afkorting PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Hierbij wordt de stofwisseling van uw organen en weefsels in beeld gebracht. Een kleine hoeveelheid (ongevaarlijke) radioactieve stof wordt bij u ingebracht en daarna worden met een speciale scanner foto's gemaakt. Het grote voordeel van een PET-scan is dat deze het hele lichaam in 1 keer in beeld kan brengen. Een PET-scan wordt verricht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Weefselonderzoek

Soms kan het nodig zijn om weefselonderzoek te doen om de diagnose te kunnen stellen. Daarvoor kan een stukje weefsel (biopsie) van een aangedaan orgaan worden onderzocht. Dit kan bijvoorbeeld een stukje van een lymfeklier, stukje huid of lever zijn. Het laboratorium zal dit materiaal beoordelen op de aanwezigheid van granulomen (opeenhopingen van afweercellen die bij sarcoïdose horen). In een enkel geval zal het nodig zijn via een kleine longoperatie een stukje longweefsel (biopt) te verkrijgen.

Multidisciplinair team

Zodra de resultaten van alle onderzoeken beschikbaar zijn, bespreekt een team van specialisten deze. Dit team bestaat uit artsen met verschillende specialismen, dus is multidisciplinair. De specialismen zijn onder andere: longgeneeskunde, reumatologie, neurologie, pathologie, immunologie, oogheelkunde, cardiologie, radiologie en nucleaire geneeskunde. Verder zijn er bij de bespreking ook gespecialiseerde verpleegkundigen betrokken. Samen stellen zij de diagnose en maken een persoonlijk behandelplan. De behandelend arts zal deze met u bespreken.

Expertise en ervaring

Het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis is het oudste en grootste centrum van Nederland dat gespecialiseerd is in de behandeling van interstitiële longziekten (ILD).  Het centrum is nationaal en internationaal erkend als expertisecentrum op het gebied van (zeer) zeldzame longziekten, zoals longfibrose, LAM, PAP en sarcoïdose. Patiënten worden gezien door een multidisciplinair team. Het ILD Expertisecentrum is een derdelijnscentrum. Dit betekent dat het verwijsbeleid is dat patiënten alleen door medisch specialisten naar dit centrum verwezen kunnen worden.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Video

Artikel

Patiëntenvereniging en lotgenotencontact 

Overige websites

Gerelateerde informatie

Code LON 33-O

Terug naar boven