Aandoeningen

Longembolie

Het bloed komt via de bloedvaten in ons hele lichaam: de slagaders voeren het bloed van het hart naar de weefsels en de aders voeren het bloed uit de weefsels terug naar het hart. Soms kunnen er bloedpropjes ontstaan die een slagader verstoppen. Als dat in de longen gebeurt, spreken we van een longembolie.

Op deze pagina snel naar

Meer over longembolie

De kans op longembolieën is het grootst bij mensen die:

  • ouder zijn dan 65 jaar;
  • 'slechte' bloedvaten hebben;
  • hartproblemen hebben;
  • lang stilliggen/-zitten (vliegreizen, ziekenhuisopname).

Symptomen

Een longembolie hoeft niet altijd klachten te geven. Dat komt doordat de longslagaders veel vertakkingen hebben. Of de patiënt (veel) klachten heeft, hangt af van de grootte en het aantal bloedpropjes, en de plaats waar ze zitten. Mogelijke klachten zijn: 

  • pijn op de borst;
  • kortademigheid;
  • versnelde ademhaling;
  • versnelde hartslag (snelle pols) en/of
  • bloed ophoesten (zelden).

Onderzoeken

Om de juiste diagnose te kunnen stellen, kan uw arts gebruikmaken van verschillende onderzoeken, zoals: bloedonderzoek; een CT-scan; een hartfilmpje (ECG) en een longfoto.

Behandelingen

Een longembolie kan worden behandeld met medicijnen (bloedverdunners). Longembolieën kunnen ook chronisch zijn. Dan blijven een of meerdere longslagaders verstopt, ondanks de medicijnen. Dit kan in zeldzame gevallen leiden tot pulmonale hypertensie.  

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssyteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen zoals longfibrose, sarcoïdose, longontsteking, astma, apneu, longkanker, COPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2000 slaapstudies plaats.
Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD-expertisecentrum en het ROW-expertisecentrum.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code
LON OD-A-19