Behandelingen & onderzoeken

Longkanker behandelingen

Nadat alle onderzoeken zijn afgerond worden de resultaten besproken in een multidisciplinair overleg. Dit is een ziekenhuisbespreking waarbij vanuit diverse specialismen artsen aanwezig zijn (longarts, verpleegkundig specialist, thoraxchirurg, radiotherapeut, nucleair geneeskundige, radioloog en patholoog).

Gezamenlijk komen zij tot een voorstel voor een mogelijke behandeling. De longarts bespreekt dit voorstel met u, samen met de gespecialiseerd verpleegkundige. Na afloop kunt u met haar napraten.

Op deze pagina snel naar

Meer over longkanker behandelingen

Mogelijke behandeling is afhankelijk van:

  • het type longkanker
  • het stadium van de ziekte
  • de algehele lichamelijke conditie.

De behandeling van niet-kleincellige longkanker en kleincellige longkanker verschillen van elkaar. De volgende behandelingen zijn mogelijk, al dan niet in combinatie met elkaar:

  • chirurgie 
  • bestraling (radiotherapie)
  • chemotherapie

Lees meer over mogelijke behandelingen

Expertise en ervaring

Als uw huisarts u verwijst naar de specialist, dan kunt u in het St. Antonius Kankercentrum rekenen op een behandeling waarbij u als patiënt écht centraal staat. Dat begint al bij het stellen van de diagnose. We willen u zo kort mogelijk in onzekerheid laten. Daarom nemen we bij een verdenking op longkanker binnen 1 werkdag contact met u op voor een afspraak. Zo nodig kunnen we direct starten met het onderzoekstraject. Vaak zijn de onderzoeken bij het eerste gesprek zelfs al gepland, omdat we van tevoren aan de hand van uw gegevens bepalen welke onderzoeken er nodig zijn. Het totale traject van de diagnose en het bepalen van het behandelplan valt hiermee ruim binnen de grenzen die hiervoor zijn opgesteld in de nationale en internationale richtlijnen.

Meer informatie

Websites

Andere relevante websites over longkanker zijn: 

Gerelateerde informatie

Uitgelicht

Code
LON 73-OD-B