Behandelingen & onderzoeken

Nazorg Intensive Care

Na een opname op de Intensive Care (IC) kunnen onverwachte klachten ontstaan, die soms lang aanhouden. De IC biedt hiervoor een speciaal nazorgtraject aan.

Het kan zijn dat u na een opname op de IC thuis lichamelijke en/of psychische klachten krijgt. Denk bijvoorbeeld aan (onverklaarbare) pijnen, een zwakke conditie, kortademigheid, angsten, depressies, emotionele buien, concentratieproblemen, slaapstoornissen, gewichtsverlies en verminderde eetlust. Deze klachten komen veel voor en kunnen de kwaliteit van uw leven sterk beïnvloeden.

Ons doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren. Niet alleen voor u, maar ook voor (en mét) uw naasten. Wij kunnen u helpen door:

  • begeleiding bij de verwerking van uw opname op de IC en/of
  • verwijzing naar specialistische hulpverleners.

Meer over nazorg Intensive Care

Klachten komen vooral voor bij mensen die langere tijd opgenomen zijn geweest. Daarom nodigen we alleen patiënten uit die langer dan 7 dagen op de IC hebben gelegen. Valt u niet binnen deze groep en heeft u toch behoefte aan nazorg? Neem dan contact op met de familiebegeleiders van de IC.

Afspraken bij de Nazorg Intensive Care

Vragenlijsten

Bij de uitnodiging zit ook een vragenlijst. U kunt deze thuis op uw gemak invullen en terugsturen naar de IC via de bijgevoegde antwoordenvelop.

De gesprekken

Wij raden u aan om samen met een naaste naar de Nazorgpoli te komen, bijvoorbeeld met uw partner of familielid. Het is handig om eventuele vragen van tevoren op te schrijven, zodat u deze niet vergeet te stellen. De gesprekken duren bij elkaar ongeveer een uur. Tijdens deze gesprekken nemen we de door u ingevulde vragenlijst door.

Als tijdens uw verblijf op de IC een dagboek voor u is bijgehouden, bespreken we dit ook met u. Natuurlijk heeft u ruim de gelegenheid om uw vragen te stellen.

Doorverwijzing

Als het nodig en/of gewenst is, verwijzen wij u door naar andere zorgverleners, zoals een:

  • Medisch specialist
  • Fysiotherapeut
  • Diëtist
  • Maatschappelijk werker
  • Medisch psycholoog
  • Geestelijk hulpverlener
  • Huisarts

Gerelateerde informatie

Code ICU 31-AD

Terug naar boven