Aandoeningen Neurologie

Meningitis (hersenvliesontsteking)

Meningitis of hersenvliesontsteking is een ontsteking rond de hersenen en/of het ruggenmerg. De ontsteking kan veroorzaakt worden door virussen of bacteriën. 

Een virale hersenvliesontsteking wordt veroorzaakt door een virus (= het kleinst bekende micro-organisme). Dit is de minder ernstige variant. Een bacteriële hersenvliesontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie. Vaak begint dit als bloedvergiftiging, waarbij de bacteriën de bloedbaan infecteren. Daarnaast kan meningitis worden veroorzaakt door een andere ziekte of ontsteking.

Symptomen

  • Bij een virale ontsteking zijn de verschijnselen onder meer hoofdpijn, koorts en een lichte nekstijfheid.
  • Bij een bacteriële ontsteking zijn de verschijnselen: huidbloedinkjes (paarsrode stipjes/minuscule vlekjes die niet verdwijnen als je erop duwt), ernstige hoofdpijn, stijve nek, koorts, overgeven, veranderd bewustzijn (slaperig of zelfs bewusteloos).

Symptomen in de revalidatiefase (na behandeling door neuroloog):

Na het oplopen van hersenvliesontsteking kunt u last blijven houden van de gevolgen. Dit zijn vooral 'onzichtbare gevolgen' die minder opvallen en vaak pas na enige tijd tot uiting komen. De gevolgen zijn voor iedereen anders en kunnen in meer of mindere mate optreden. Voorbeelden zijn:

  • cognitieve problemen (problemen bij het nadenken), zoals aandachts- of geheugenproblemen
  • taalstoornissen  
  • gedragsproblemen 

Behandelingen

Medicamenteuze behandeling in de acute fase vindt plaats door de neuroloog. Behandeling in de revalidatiefase kan bestaan uit:

  • Advies en uitleg.
  • Eerstelijnstherapie, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of psychologische begeleiding.
  • Poliklinische revalidatiebehandeling (PRB) als er meerdere disciplines bij de behandeling betrokken zijn. De revalidatiebehandeling wordt individueel samengesteld uit onder andere diverse verschillende modules die ontwikkeld zijn voor de Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA, waar meningitis ook onder valt). Daarbinnen wordt uiteraard aandacht besteed aan de problemen die specifiek bij meningitis voorkomen.

Meer informatie

Meer informatie over meningitis vindt op de website van de Meningitis Stichting en op de website van de Hersenstichting.

Gerelateerde informatie

Code REV 22-A

Terug naar boven