Nieuwsoverzicht

Bevallingen St. Antonius Geboortezorg geconcentreerd op locatie Utrecht

9._er_is_een_suite_voor_jullie_gereserveerd_wij_heten_jullie_welkom_op_de_afdeling

Sinds mei 2018 heeft het St. Antonius Ziekenhuis bevallingen geconcentreerd op locatie Utrecht. Belangrijkste reden voor deze maatregel was om veilige geboortezorg te kunnen blijven waarborgen, ondanks het personeelstekort.

Gedegen onderzoek

Er is hard gewerkt aan het werven, opleiden én behouden van gespecialiseerd verpleegkundigen. Ook is goed onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om locatie Nieuwegein weer opnieuw als bevallingslocatie in gebruik te nemen. Toen de plussen en minnen in kaart waren gebracht, heeft het ziekenhuis een besluit genomen om locatie Nieuwegein niet meer als bevallingslocatie te heropenen. In plaats daarvan heeft het St. Antonius ernaartoe gewerkt om medio 2020 alle acute geboortezorg definitief in Utrecht te concentreren. 

Geen bevallingen meer in Nieuwgein

Tot de coronacrisis vonden er nog gepande keizersnedes plaats op locatie Nieuwegein. Door de coronacrisis was dit niet langer mogelijk en werd in maart de verlosafdeling definitief gesloten. De voormalige verlosafdeling is zelfs omgebouwd tot een afdeling waar nu indien nodig coronapatiënten worden opgenomen en verzorgd.

Locatie Nieuwegein biedt afdeling neonatologie en polikliniek

Op locatie Nieuwegein vinden geen bevallingen meer plaats, we bieden echter wel de neonatologie zorg en er bevindt zich ons Post-IC waar kindjes die veel te vroeg geboren zijn intensief worden verzorgd en kunnen aansterken. Ook vind je er de polikliniek van Geboortezorg voor zwangerschapbegeleiding.

Gezinsgerichte zorg 

Met de opening van het geboortecentrum van het St. Antonius in Utrecht begin 2018, is gestart met het concept van gezinsgerichte zorg (Family Centered Care). Dit houdt in dat het hele gezin centraal staat bij geboortezorg en moeder en kind altijd bij elkaar blijven, ook als moeder of kind ziek is. De ervaringen van patiënten zijn erg positief, waardoor het St. Antonius dit graag aan ál haar bevallende gezinnen wil aanbieden en dus volledig wil overgaan op deze manier van geboortezorg. Locatie Utrecht biedt daarvoor meer mogelijkheden (32 suites, waarvan 4 speciale neosuites) tegen minder investeringen, dan locatie Nieuwegein.

Zorgvraag in de regio

Samen met de ketenpartners in de regio, kijkt het St. Antonius continu naar de ontwikkeling van de zorgvraag op gebied van geboortezorg. De regionale samenwerking op het gebied van acute geboortezorg blijven we continueren, zodat we in de regio met elkaar goede bevallingszorg kunnen blijven leveren. Het St. Antonius verwacht het aantal bevallingen in de regio, samen met de andere regionale zorgverleners, op te kunnen vangen vanuit één locatie. Bovendien gaat het St. Antonius in 2023 nog uitbreiden wat betreft de capaciteit voor verloskunde. Er wordt intensief samengewerkt op het gebied van geboortezorg voor nu en in de toekomst. Zo zijn we initiatieven gestart om geboortezorg zo dicht mogelijk bij patiënten aan te bieden. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met verloskundigenpraktijken, waarbij gynaecologen van het St. Antonius samen spreekuur doen met de eerstelijns verloskundigen in de verloskundigenpraktijk.

Op onze  locatie te Utrecht zijn we blij gezinsgerichte zorg te kunnen aanbieden met een deskundig, zorgzaam en enthousiast team Geboortezorg met passie voor het vak, wees welkom!

Terug naar boven