Zo gebruikt u Mijn Antonius

Gegevens in mijn dossier bekijken of wijzigen via Mijn Antonius

In Mijn Antonius kunt u een deel van uw medische dossier bekijken.

Zo ziet u in Mijn Antonius:

 • de gezondheidsproblemen (ziektes, aandoeningen) die bij ons bekend zijn;
 • uw medicijnen;
 • uw allergieën en bijwerkingen;
 • vaccinaties;
 • uw medische voorgeschiedenis;
 • de brieven die uw arts aan uw huisarts of andere externe zorgverleners zijn verzonden;
 • uw onderzoeksuitslagen.

Ook kunt u een deel van uw medische gegevens downloaden, de zogenoemde gezondheidssamenvatting.

Uw medische gegevens zijn alleen van u. Wij vinden het belangrijk daar zeer zorgvuldig mee om te gaan. Daarom krijgt u pas volledige toegang tot Mijn Antonius als wij u geïdentificeerd hebben. Op de pagina Mijn Antonius activeren leest u meer over hoe dit in zijn werk gaat. 

Hier vindt u uw gegevens

U vindt deze gegevens in Mijn Antonius door op Menu te klikken en vervolgens op:

 • gezondheidssamenvatting: hier vindt u uw geregistreerde gezondheidsproblemen, medicijnen, allergieën/bijwerkingen, medische voorgeschiedenis en vaccinaties (als u deze in het St. Antonius heeft gehad)
 • medische voorgeschiedenis: hier vindt u uw medische voorgeschiedenis, bijvoorbeeld over diagnoses en operaties die u heeft ondergaan.
 • brieven: hier vindt u de brieven die uw arts aan uw huisarts heeft gestuurd.
 • uitslagen: hier vindt u uw onderzoeksuitslagen.

Het kan voorkomen dat u denkt dat de informatie in Mijn Antonius niet helemaal volledig is of dat er woorden in staan die u niet herkent of begrijpt.

Heeft u vragen of opmerkingen hierover? Bespreek deze dan tijdens uw eerstvolgende afspraak met uw arts. Kan uw vraag niet wachten, dan kunt u deze ook stellen door in Mijn Antonius een bericht te sturen aan uw arts of door contact op te nemen met de poli. Lees op de pagina Uw gezondheidsproblemen en medische voorgeschiedenis en in Mijn Antonius hier wat u verder kunt doen als u vragen heeft over uw gezondheidsproblemen of medische voorgeschiedenis.

Kloppen uw gegevens?

Alleen de gegevens die bij ons bekend zijn, staan geregistreerd. Het kan zijn dat dit overzicht verouderd of onvolledig is. Het is belangrijk om onjuiste gegevens aan te laten passen. Is dat bij u het geval, geef dit dan bij uw eerstvolgende bezoek aan uw zorgverlener door.

Dit kunt u zelf wijzigen

U kunt een deel van de informatie in Mijn Antonius eenvoudig zelf aanpassen, zoals: informatie over uw allergieën, bijwerkingen, medicijnen, uw huisarts en uw persoonlijke gegevens.

Gegevens vanaf oktober 2017

U kunt gegevens terug zien tot oktober 2017, het moment waarop het St. Antonius Ziekenhuis is gestart met Mijn Antonius. Gegevens van voor deze datum staan (nog) niet in Mijn Antonius. Ook ziet u in Mijn Antonius alleen brieven die na 11 november 2019 zijn verzonden aan uw huisarts en/of andere externe zorgverleners. Eerdere brieven zijn niet zichtbaar.

Benieuwd waarom inzage in uw medische gegevens handig is?

In ons filmpje op YouTube vertelt onze patiënte Ingrid over haar ervaring. 

Veelgestelde vragen

Als uw persoonlijke informatie niet meer klopt, dan kunt u deze gegevens zelf wijzigen via Mijn Antonius. Nadat u bent ingelogd klikt u links bovenaan op ‘Menu’. Vervolgens scrolt u in het menu naar beneden totdat u de kop ‘Accountinstellingen’ tegenkomt. Daaronder kunt u via de  knop ‘Persoonlijke informatie’ uw persoonlijke gegevens aanpassen. Deze zijn daarna binnen 24 uur aangepast.

Als uw huisarts is gewijzigd is, kunt u dit zelf aanpassen in Mijn Antonius. Nadat u bent ingelogd klikt u links bovenaan op ‘Menu’. Vervolgens scrolt u in het menu naar beneden totdat u de kop ‘Accountinstellingen’ tegenkomt. Daaronder kunt u via de  knop ‘Huisarts wijzigen’ de gegevens van uw huisarts wijzigen. Deze gegevens zijn daarna binnen 24 uur aangepast.

Via Mijn Antonius kunt u niet uw volledige medische dossier inzien. Als u uw volledige medische dossier wilt opvragen dan kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen. Lees hier meer informatie over het opvragen van uw volledige medische dossier.

Als de medische informatie in Mijn Antonius niet klopt, dan kunt u in sommige gevallen zelf wijzigingen doorgeven aan het ziekenhuis. Dit kan bijvoorbeeld bij uw medicijnenoverzicht of bij uw bijwerkingen of allergieën. Is er andere medische informatie die niet klopt, gaaf dit dan aan tijdens uw eerstvolgende afspraak. Kan dit niet wachten, dan kunt u via Mijn Antonius een bericht sturen naar uw arts of contact opnemen met de betreffende poli.

U vindt uw gezondheidsproblemen en medische voorgeschiedenis in het menu 'Dossier'.

 • Uw gezondheidsproblemen vindt u bij het menu-item 'Gezondheidssamenvatting'. U vindt ze hier onder het kopje 'Gezondheidsproblemen. 
 • Uw medische voorgeschiedenis vindt u direct in het menu 'Dossier' (een na laatste menu-item).

Als uw medicatie niet klopt, dan kunt u zelf wijzigingen doorgeven aan het ziekenhuis. Wijzigingen in uw medicatie dienen echter altijd goedgekeurd te worden door uw zorgverlener, voordat deze definitief worden opgeslagen in uw dossier. In de meeste gevallen zal uw zorgverlener dit tijdens uw eerstvolgende afspraak doen. Ook is het handig als u toestemming geeft via het Landelijk Schakel Punt om zorgverleners inzicht te geven in uw actuele medicatie. Dat kan via www.ikgeeftoestemming.nl.

Dit is nog niet mogelijk. U heeft via Mijn Antonius wel inzage in wie deel uit maakt van uw behandelteam.

Ja, in Mijn Antonius kunt u zien wie er in uw behandelteam zit. U ziet hier in verschillende overzichten ook de foto van uw zorgverlener. Meer informatie over uw specialist vindt u op onze website.

Sinds 12 november 2019 is het mogelijk om de brieven in te zien die uw behandelend arts naar andere zorgverleners heeft gestuurd, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, verpleeghuisarts en verloskundige.

Alleen brieven die na 11 november 2019 verstuurd zijn worden getoond. Eerdere brieven zijn niet zichtbaar.

De brieven zijn direct nadat deze aan uw huisarts (of andere externe zorgverlener) zijn verstuurd zichtbaar in Mijn Antonius.

Let op:

 • Doordat de brief nu snel in Mijn Antonius staat, kan het gebeuren dat u de brief eerder ziet dan uw huisarts of andere zorgverlener(s). 
 • Het kan gebeuren dat uw arts vanwege uw zorgproces een brief niet vrijgeeft in Mijn Antonius.
 • U vindt in Mijn Antonius alleen brieven die na 11 november 2019 zijn verstuurd. Eerdere brieven zijn niet beschikbaar.

De brieven in Mijn Antonius zijn bestemd voor uw andere zorgverleners, zoals uw huisarts. In de brieven kunnen medische termen en afkortingen staan. Daarom kan het zijn dat u niet alles begrijpt wat in de brief staat. Heeft u vragen over de inhoud, stel deze dan bij uw volgende afspraak aan uw arts of bespreek de brief met uw huisarts.

U kunt in Mijn Antonius alleen uw gegevens inzien vanaf 13 oktober 2017. Helaas is het niet mogelijk om eerdere gegevens via Mijn Antonius te tonen.

U kunt in Mijn Antonius alleen gegevens inzien vanaf 13 oktober 2017. Helaas is het niet mogelijk om eerdere gegevens via Mijn Antonius te tonen.

 • Deze download is bedoeld om als overzicht mee te nemen naar andere zorgverleners. Het kan in verband met uw privacy wel handig zijn om vooraf met uw arts te overleggen welke gegevens relevant zijn om te delen.  
 • Ook kunt u de download gebruiken om te controleren of uw gegevens juist genoteerd staan in uw dossier.
 • Vragen en opmerkingen kunt u bij uw eerstvolgende afspraak bespreken met uw behandelend arts.
 • Uw persoonlijke gegevens, allergieën en medicijnen kunt u zelf aanpassen in Mijn Antonius. Deze worden daarna door uw zorgverlener gecontroleerd. Dit gebeurt meestal bij uw eerstvolgende afspraak.

U vindt deze informatie in de ontslagbrief die naar uw huisarts wordt gestuurd. U vindt deze brief in Mijn Antonius in het menu Communicatie, onder het kopje Brieven. 

Het operatieverslag is niet als apart document beschikbaar in Mijn Antonius. U vindt een kort verslag meestal in de ontslagbrief voor uw huisarts. Deze brief vindt u in Mijn Antonius in het menu Communicatie, onder het kopje Brieven. 

Dit kan meerdere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld doordat: 

 • de inhoud uit papieren dossiers bij de invoering van het elektronisch patiëntdossier in 2017 niet of niet volledig is overgezet;
 • u na een behandeling niet meer bij dezelfde arts bent geweest, waardoor deze de behandeling niet heeft kunnen afsluiten;
 • de gebruikte medische term voor u niet herkenbaar is;
 • dat een voorlopige (werk)diagnose is vermeld, die destijds niet met u is gedeeld door de arts, omdat deze niet van toepassing was.

Mijn Antonius Helpdesk

Heeft u vragen over Mijn Antonius of hulp nodig? Neem dan contact op met de Mijn Antonius Helpdesk:

 • Via e-mail: mijnantonius@antoniusziekenhuis.nl
 • Of telefonisch: T 088 320 81 00 (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 en van 13.00 - 15.30 uur).
 • U kunt ook terecht bij medewerkers van de Centrale Receptie op de locaties Nieuwegein en Utrecht (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur). Er is hiervoor geen afspraak nodig. 
 • Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de computer of van uw tablet of telefoon? Dan kunt op locatie Nieuwegein terecht bij de vrijwilligers tijdens de computerinloop. Zij hebben de tijd om u rustig op weg te helpen. De vrijwilligers zijn aanwezig op:
  • Maandag, woensdag en vrijdag: van 09.00 tot 11.00 uur
  • Dinsdag en donderdag: van 13.00 tot 15.00 uur
  • U vindt hen achterin de wachtruimte bij de apotheek. 

Vermeld in uw e-mail of aan de telefoon:

 • Uw naam en geboortedatum, de 4 cijfers van uw postcode en uw telefoonnummer (zodat we direct alle informatie hebben om uw melding goed af te handelen).
 • Wat is het probleem in Mijn Antonius en wanneer deed het zich voor?
 • Gaat het probleem over uw Mijn Antonius-account, dat van uw kind of dat van u als gemachtigde voor uw kind?
 • Voeg (indien mogelijk) een schermafbeelding of de tekst van de foutmelding toe. 
Terug naar boven