Behandelingen & onderzoeken Radiologie

Punctie

Een punctie is een onderzoek waarbij een arts via een naald een stukje weefsel of een aantal cellen wegneemt uit een orgaan of lichaamsdeel. De cellen of het weefsel worden in het laboratorium onderzocht om te kijken of er afwijkingen in zitten.

Voorbereiding

Eten en drinken

De laatste 2 uur vóór het onderzoek mag u niets meer eten of drinken. U mag nog wel uw tanden poetsen, uw mond spoelen en medicijnen innemen met een beetje water.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Overleg dan met uw behandelend arts of u tijdelijk met deze medicijnen moet stopen. De arts vertelt u wanneer u weer mag beginnen met het innemen van uw bloedverdunnende medicatie.

Opname

Voor bepaalde soorten puncties wordt u een dag opgenomen. Uw behandelend arts vertelt of dit bij u nodig is. De afdeling Opname belt dan een aantal dagen voor de punctie om door te geven wanneer, hoe laat en waar u zich moet melden in het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Lees meer informatie over uw opname op de pagina van Voorbereiding Opname.  Hier staat onder andere welke spullen u nodig heeft in het ziekenhuis.

Meenemen naar het ziekenhuis

  • Uw zorgverzekeringspas. Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een (volledige) vergoeding van uw onderzoek in ons ziekenhuis.
  • Indien deze niet digitaal is verstuurd: een verwijzing van uw huisarts of specialist. Zonder een verwijzing wordt uw zorg namelijk niet vergoed. Lees hier meer over vergoeding van uw zorg.

Sieraden

Wij verzoeken u geen sieraden te dragen tijdens het onderzoek. Het ziekenhuis kan namelijk niet aansprakelijk gesteld worden bij vermissing hiervan.

Verhinderd voor uw afspraak?

Mocht u uw afspraak willen verzetten of afzeggen, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door; uiterlijk 24 uur van tevoren. Er kan dan iemand anders in uw plaats worden geholpen.

Onderzoek

De radiodiagnostisch laborant begeleidt u naar de onderzoekskamer. Daar neemt u plaats op de onderzoekstafel. Eerst bekijkt de radioloog met behulp van echografie of röntgenapparatuur hoe hij het te onderzoeken gebied het beste kan aanprikken. Daarna wordt de huid schoongemaakt met alcohol en krijgt u zo nodig verdoving. De verdoving kan een wat branderig gevoel geven.

Als er bij u een punctie wordt gedaan van een van de buikorganen of de longen, dan kan het zijn dat u een infuus krijgt om u zo nodig medicijnen te kunnen toedienen.

Hierna wordt het weefsel aangeprikt.  Meestal wordt er meerdere keren op dezelfde plek geprikt om zo genoeg materiaal te verkrijgen voor onderzoek in het laboratorium.

Het onderzoek duurt 15 tot 45 minuten. Na het onderzoek wordt het plekje afgedekt met een pleister.

Na het onderzoek zonder opname

Na een punctie waarvoor u niet opgenomen hoeft te worden, kan het zijn dat wij u vragen om 15 minuten in de wachtkamer te wachten. Als alles goed gaat, mag u daarna gewoon naar huis.

Na het onderzoek met opname

Bent u voor de punctie een dag opgenomen in het ziekenhuis, dan gaat u na de punctie naar de verpleegafdeling ter observatie. Het infuus blijft nog een paar uur zitten. Als er geen complicaties zijn, mag u na ongeveer 4 uur bedrust weer naar huis. Deze tijdsduur is afhankelijk van de plek waar geprikt wordt en van hoe het onderzoek loopt.

Is er bij u een longpunctie gedaan, dan maken we in de meeste gevallen een aantal uur na het onderzoek ter controle een röntgenfoto van het hart en de longen om te kijken of er geen problemen zijn ontstaan door de punctie.

Uitslag punctie

Het celmateriaal of weefsel dat bij de punctie is verkregen, wordt in het laboratorium onderzocht. De uitslag krijgt u daarom niet direct na de punctie te horen.

Bij puncties van de borst streven wij naar een uitslag binnen 24 uur. Overige puncties zullen iets langer duren. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Nazorg

Het is mogelijk dat u een blauwe plek krijgt op de plek waar de huid is aangeprikt. Dit komt doordat er enkele kleine bloedvaatjes geraakt zijn die nog kunnen nabloeden. Verder kan de punctieplaats pijn doen; deze pijn is vergelijkbaar met spierpijn of het gevoel van een blauwe plek. Tot slot is er een zeer kleine kans dat er lekkage ontstaat uit een orgaan waarin geprikt is.

Bij de punctie doen we er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een zeer kleine kans op nabloeden of lekkage. Om dit goed in de gaten te kunnen houden, is het soms nodig om enkele uren of zelfs een nacht in het ziekenhuis te blijven.

Contact opnemen

Heeft u na de behandeling problemen of dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur belt u naar Radiologie. Buiten werktijden belt u de huisartsenpost.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek? Stel ze dan gerust. Wij zijn bereid deze voor, tijdens en na het onderzoek te beantwoorden. Bij overige vragen kunt u contact opnemen met de poli waar u onder behandeling bent.

Gerelateerde informatie

Code BT 92-O

Terug naar boven