Behandelingen & onderzoeken

Bestraling en chemotherapie bij niet-kleincellig longkanker

Bestraling (radiotherapie) bij longkanker is een plaatselijke behandeling om kankercellen te vernietigen, terwijl de gezonde cellen zo veel mogelijk gespaard blijven. De straling komt uit een bestralingstoestel. Het te behandelen gebied wordt van buitenaf - door de huid heen - bestraald.

De radiotherapeut zorgt ervoor dat de stralenbundel nauwkeurig wordt gericht en dat het omliggende, gezonde weefsel zo veel mogelijk buiten het te bestralen gebied blijft. Kankercellen verdragen straling slechter dan gezonde cellen en herstellen zich er minder goed van. Gezonde cellen herstellen zich over het algemeen wel.

Op deze pagina snel naar

Meer over bestraling en chemotherapie

Bestraling heeft niet altijd tot doel genezing maar kan ook als palliatieve behandeling worden ingezet. Met bestraling kunnen klachten zoals bloed opgeven, hoesten en kortademigheid worden verminderd. Ook kan met bestraling pijn worden bestreden, bijvoorbeeld als de longkanker in de ribben doorgroeit of bij uitzaaiingen in de botten.

Duur radiotherapie

Voor de bestraling heeft u een gesprek met de radiotherapeut. De radiotherapeut bespreekt het bestralingsschema met u. Over het algemeen duurt een bestralingsbehandeling een aantal weken en heeft vier- of vijfmaal per week plaats. In die periode krijgt u per keer gedurende een aantal minuten een dosis straling. Voor bestraling is meestal geen opname in het ziekenhuis nodig.

Gelijktijdig toedienen van radio- en chemotherapie

Patiënten met longkanker en beperkte lymfklieruitzaaiingen komen in aanmerking voor gecombineerde behandeling. U krijgt gelijktijdig met of na een intensieve behandeling met chemotherapie, een bestraling van de borstkas. De behandeling heeft als doel achtergebleven kankercellen te vernietigen en is in opzet curatief (dit wil zeggen: gericht op genezing).

Gelijktijdige toediening van chemotherapie en radiotherapie kan meer bijwerkingen veroorzaken (voornamelijk van de slokdarm). Deze behandeling wordt daarom vooral gegeven aan mensen met een redelijk goede conditie.

Expertise en ervaring

Als uw huisarts u verwijst naar de specialist, dan kunt u in het St. Antonius Kankercentrum rekenen op een behandeling waarbij u als patiënt écht centraal staat. Dat begint al bij het stellen van de diagnose. We willen u zo kort mogelijk in onzekerheid laten. Daarom nemen we bij een verdenking op longkanker binnen 1 werkdag contact met u op voor een afspraak. Zo nodig kunnen we direct starten met het onderzoekstraject. Vaak zijn de onderzoeken bij het eerste gesprek zelfs al gepland, omdat we van tevoren aan de hand van uw gegevens bepalen welke onderzoeken er nodig zijn. Het totale traject van de diagnose en het bepalen van het behandelplan valt hiermee ruim binnen de grenzen die hiervoor zijn opgesteld in de nationale en internationale richtlijnen.

Meer informatie

Websites

Andere relevante websites over longkanker zijn: 

Gerelateerde informatie

Code
LON 73-OD-B-2