Behandelingen & onderzoeken

Screeningsprogramma voor harttransplantatie

Het St. Antonius Ziekenhuis werkt in het kader van de harttransplantaties samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In het St. Antonius Ziekenhuis worden geen harttransplantaties uitgevoerd.

Wanneer u in aanmerking komt voor een harttransplantatie volgt u vooraf het hartscreeningsprogramma. Hierbij krijgt u veel onderzoeken om vast te stellen of een harttransplantatie inderdaad mogelijk en gewenst is. De meeste onderzoeken zijn poliklinisch en kunnen plaatsvinden in ons ziekenhuis. Als voor screeningsonderzoek opname nodig is, gebeurt die opname in het UMCU. 

Meer over het screeningsprogramma

Het screeningsprogramma omvat een vast pakket onderzoeken en consulten. Al deze onderzoeken en consulten zullen ook bij u moeten plaatsvinden, tenzij een onderzoek pas geleden nog bij u gedaan is. Dan hoeft het in de meeste gevallen niet herhaald te worden.

Het tijdschema van de onderzoeken wordt zo veel mogelijk in overleg met u en uw familie bepaald. Het kan namelijk zijn dat u de ene dag fitter bent dan de andere. De ene dag kunt u meer onderzoek verdragen dan de andere.

Doel screeningsonderzoek

Het doel van het screeningsonderzoek is:

  • Het zeker stellen dat er sprake is van een ‘voor behandeling zijn'.
  • Nagaan of u lichamelijk en psychisch een harttransplantatie aan kunt.
  • Opsporen van problemen die tijdens de behandeling extra aandacht nodig hebben.
  • Informeren van u en uw familie.

Besluitvormingsproces

De screening neemt ongeveer 2 tot 3 weken in beslag, mede afhankelijk van uw lichamelijke conditie. Daarna wordt een definitief besluit genomen of u in aanmerking komt voor transplantatie of niet. Gedurende de screeningsperiode zijn er 3 belangrijke momenten:

1. Bespreken eerste onderzoeksresultaten

Gedurende de screening worden alle gegevens verzameld door een coördinator. Dit is een cardioloog. Hij maakt een verslag van alle onderzoeksresultaten. Het verslag wordt besproken in de wekelijkse vergadering van het harttransplantatieteam in Utrecht. Wanneer dit team accoord gaat, volgt er nog een korte opname in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. Daar wordt aanvullend onderzoek gedaan.

2. Bespreken alle onderzoeksuitslagen

Pas wanneer alle screeningsonderzoeken gedaan zijn, krijgt u de uitslag. Alleen alle uitslagen samen geven een goed inzicht of een harttransplantatie in uw geval zinvol is. Daarom bespreken we de uitslagen van de afzonderlijke onderzoeken niet eerder met u.

3. Uiteindelijke beslissing

Pas daarna valt de definitieve beslissing of u wel of niet op de wachtlijst voor een donorhart
wordt geplaatst. Deze uiteindelijke beslissing wordt u meegedeeld en toegelicht in een gesprek met de coördinator, indien mogelijk in aanwezigheid van uw behandelend arts en een verpleegkundige.

Screeningsonderzoeken op een rij

Hieronder vindt u een overzicht van de poliklinische screeningsconsulten en -onderzoeken die plaatsvinden in het St. Antonius Ziekenhuis. U kunt op de lijst voor uzelf de datum schrijven waarop u de onderzoeken krijgt, en ze aankruisen wanneer ze achter de rug zijn. Zo houdt u overzicht over de voortgang van het screeningsprogramma.

Hartonderzoeken

OnderzoekDatumTijd
Inspanningstest: fietsproef   
Echo van het hart  
Hartkatheterisatie  
Holtermonitoring  
Ejectiefractiebepaling  

Longonderzoeken

OnderzoekDatumTijd
Spirometrie: ‘blazen’  
VQ-scan: scan van de longen  
Mantoux zetten: onderhuids
prikje in de arm, tbc-test
  
X-thorax: röntgenfoto van de
longen en het hart
  

Röntgenonderzoeken

OnderzoekDatumTijd
Röntgenfoto’s van gebit,
neus-, keel- en bijholten
  
Röntgenfoto’s van wervelkolom,
bekken en schouders
  
Echografie van bovenste
deel van de buik
  
Bij vrouwen: röntgenfoto’s
van de borsten
  

Laboratoriumonderzoeken

OnderzoekDatumTijd
Bloedsuikers: vier keer
‘vingerprik’
  
Glucosetolerantietest:
suiker-water drinken,
vijf vingerprikken en
3x urine inleveren
  
Urine: 3 kleine porties  
Urine: totale hoeveelheid
over 24 uur
  
Sputum: eenmalig,
in kweekpotje
  
Ontlasting: zes keer,
inleveren in potje
  
Keel- en neusuitstrijk  
Bloedafname (dagelijks)  

N.B. In de lijst zijn de bloedafnames niet vermeld. Dit gebeurt vrijwel dagelijks.

Consulten

ConsultDatumTijd
Internist: algeheel
lichamelijk onderzoek
  
Longarts: zie ook
bovenstaande
longonderzoeken
  
Keel-, neus- en oorarts  
Tandarts  
(Bij vrouwen)
gynaecoloog
  
Maatschappelijk werk  
Diëtist  

Cyclosporinecurve

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het UMCU, waar u tijdens de screeningsperiode kort wordt opgenomen. Tijdens het onderzoek wordt de optimale startdosering van het antistollingsmiddel Cyclosporine (Neoral®) berekend die u al enkele uren voor de transplantatie via een infuus krijgt.

Cyclosporine is een medicijn dat het afstotingsmechanisme van het lichaam in bedwang houdt en dat u na de transplantatie levenslang moet blijven slikken. Omdat dit medicijn erg belangrijk is, mag rond de transplantatie geen tijd verloren gaan met het uitproberen wat voor u de juiste dosering is. Voor ieder mens is dit anders. Wat precies de juiste dosering in uw geval is wordt daarom al enige tijd voor de operatie, tijdens dit onderzoek, uitgerekend.

Onderzoek

U krijgt voor dit onderzoek twee infuusnaaldjes in. Via een infuusnaald krijgt u gedurende 4 uur een hoeveelheid Cyclosporine die berekend is aan de hand van uw gewicht. Vervolgens wordt via de andere infuusnaald zeer frequent bloed bij u afgenomen, in totaal 16x. De eerste uren gebeurt dit 2x per uur, later nog maar eens per zes uur. Gedurende het onderzoek bent u gewoon ‘lopend patiënt’ en kunt u eventueel ook andere onderzoeken ondergaan, mits er maar op tijd bloed kan worden afgenomen. Het onderzoek duurt in totaal 28 uur.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Hartcentrum is een toonaangevend behandelcentrum voor alle vormen van hartklachten en -aandoeningen. We maken hierbij gebruik van de nieuwste behandelmethoden en –technieken. We zijn bovendien het grootste hartcentrum van Nederland en leveren kwalitatief hoogwaardige zorg tot ver buiten de regiogrenzen.
Jaarlijks voeren onze cardiologen meer dan 1000 ablaties uit. Dit maakt ons een van de grootste ablatiecentra van Nederland.
Wij maken gebruik van de meest geavanceerde apparatuur en behandelmethoden die beschikbaar zijn. Deze combinatie van expertise en moderne technologie stelt ons in staat om de beste zorg te bieden en de gezondheid van onze patiënten te verbeteren.

Lees hier meer over onze ervaring en expertise.

Meer informatie

Filmpje

Websites

Gerelateerde informatie

Code CAR 03-AD

Terug naar boven