Specialisme

ILD Expertisecentrum

Grootste centrum van Nederland

Het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis is het oudste en grootste centrum van Nederland dat gespecialiseerd is in de behandeling van interstitiële longziekten. De meest bekende zijn longfibrose en sarcoïdose, maar ook patiënten met andere zeldzame (en zelfs buitengewoon zeldzame) interstitiële longaandoeningen kunnen hier terecht. Patiënten komen vanuit heel Nederland voor diagnostiek en behandeling naar het ILD Expertisecentrum. Elke patiënt wordt daarbij gezien door een multidisciplinair team.

Nieuwste behandelmethodes

Het ILD Expertisecentrum is een onderdeel van het St. Antonius Longcentrum. In het centrum werken onder andere longartsen, radiologen en pathologen samen. Zij gebruiken de beste onderzoeksmethoden en de nieuwste behandelingen. Het Centrum is nationaal en internationaal erkend en voldoet aan de criteria die de Europese Raad en het Ministerie van VWS hebben gesteld. Hierbij zijn zorg, onderwijs en onderzoek van topkwaliteit.

Interstitiële longziekten zijn zeldzaam. Om goed wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen, zijn grote patiëntenaantallen nodig. Dit is een voorwaarde om inzicht te krijgen in de oorzaak en behandeling van de ziekte. Het bijeenbrengen van ziektegegevens van zoveel mogelijk patiënten is dus belangrijk. Hiertoe is door het ILD Expertisecentrum de zogenaamde Biobank opgericht. De Biobank bevat inmiddels de (anonieme) gegevens van meer dan 5.000 patiënten met een zeldzame interstitiële aandoening. In de biobank worden ook patiëntmaterialen opgeslagen. Hierbij moet u denken aan bloed, DNA, longvocht, urine en weefsel.

Patiënten met een interstitiële ziekten zoals longfibrose of lymfangioleiomyomatose (LAM) kunnen zich aanmelden voor deelname aan de Biobank. Zij hoeven daarvoor geen patiënt te zijn of te worden van het ILD Expertisecentrum.

Verzamelnaam

Naar schatting lijden 20.000 mensen in Nederland aan een vorm van interstitiële longaandoening. Bij deze relatief zeldzame groep longziekten ontstaan er ontstekingen en littekenweefsel in het longweefsel, waardoor er minder goed zuurstof kan worden opgenomen in het bloed.

De term interstitiële longziekten (interstitial lung diseases, ILD) is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende longaandoeningen. Al deze aandoeningen hebben met het 'interstitium' te maken, de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten. Deze ruimte bevat onder andere fijne elastische vezels (bindweefsel) en cellen. De interstitiële longziekten tasten niet alléén deze tussenruimte aan. De longblaasjes, de bloedvaten, de luchtwegen en het longvlies kunnen allemaal betrokken zijn bij het ziekteproces. 

Enkele voorbeelden van interstitiële longziekten zijn:

Bij sommige interstitiële longziekten is de oorzaak bekend, bij andere (nog) niet. 

Oorzaken kunnen zijn:

  • aangeboren afwijkingen;
  • auto-immuunziekten;
  • medicijnen;
  • bestraling;
  • infecties;
  • contact met (giftige) stoffen.
Toon meer

Meer weten?

Informatieve video's

Folder

Meer informatie over het ILD Expertisecentrum vindt u in onze folder. 

Lees meer >

Nieuwsbrieven en overige publicaties

Bekijk onze nieuwsbrieven en overige publicaties >