Dr. Marleen Korver, kinderarts en kinderneuroloog St.  Antonius Ziekenhuis

Dr. A.M.H. (Marleen) Korver

Kinderarts

Subspecialismen en aandachtsgebieden

Kinderneuroloog

Een van de belangrijke aspecten van ons vak is, mijns inziens, oog hebben voor wat de ziekte van een kind betekent voor het gezin. Hoe kun je een kwetsbaar kind en zijn ouders het best ondersteunen op weg naar en ook na een eventuele diagnose? Dit is een grote uitdaging en elke dag leer ik daar zelf ook weer van. 

Werkervaring

  • 2016 - heden: kinderarts-kinderneuroloog in het St. Antonius Ziekenhuis
  • 2015 - 2016: fellow kinderneurologie in het St. Antonius Ziekenhuis

Promotie

  • 2010: Universiteit Leiden, Impact and benefits of early hearing screening

Opleiding

  • Opleiding tot medisch specialist: Leids Universitair Medisch Centrum, Groene Hart Ziekenhuis Gouda, Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMC Utrecht, afgerond: 2015 en kinderneuroloog sinds 2016
  • Opleiding tot arts: Universiteit Maastricht, afgerond: 2004

Aanwezig op

Maandag, dinsdag, donderdag

Talen

Nederlands, Engels