I. (Ikram) Aissati

Medisch maatschappelijk werker

Subspecialismen en aandachtsgebieden

Revalidatie, hartrevalidatie en MS.
 

Kwaliteit van leven is voor iedereen anders. Ik vind het belangrijk dat ik aansluit bij de beleving van de patiënt als het gaat over de kwaliteit van het eigen leven. Ik zie het als mijn taak om samen met andere zorgverleners binnen het ziekenhuis te kijken naar wat wij kunnen betekenen voor de patiënt, met het oog op het verbeteren of stabiel te houden van de kwaliteit van leven. Samen en met elkaar!

Werkervaring

  • 2018 - heden: Medisch maatschappelijk werker, St. Antonius Ziekenhuis
  • 2017: stagiaire, St. Antonius Ziekenhuis

Opleiding

  • HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool Inholland Amsterdam, afgerond in 2020

Aanwezig op

Maandag t/m donderdag

Talen

Nederlands, Engels, Berbers