Behandelingen & onderzoeken Spoedeisende Geneeskunde

Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel bij kinderen t/m 5 jaar

Licht traumatisch hoofd- en/of hersenletsel kan ontstaan door een ongeval, een klap tegen het hoofd (ongeval = trauma) of een plotselinge beweging van het hoofd.

Meer over licht hoofd-/hersenletsel

Licht traumatisch hersenletsel

Bij licht traumatisch hersenletsel worden de hersenen voor korte tijd letterlijk ‘door elkaar
geschud’ en treedt een kortdurend bewustzijnsverlies en/of geheugenverlies op. Het bewustzijnsverlies kan enkele seconden tot maximaal 15 minuten duren.

Licht traumatisch hoofdletsel

Als er geen bewustzijnsveranderingen bij het letsel zijn opgetreden, is er alleen sprake van hoofdletsel. De klachten die bij hoofdletsel optreden, zijn vaak veel minder ernstig dan bij hersenletsel.

Geheugenverlies bij hersenletsel

Soms kan een kind zich na een trauma niets meer van vóór en tijdens het ongeval herinneren. Meestal komen de herinneringen van vlak voor het ongeval wel weer terug.
Omdat de hersenen na het ongeluk even niets meer opslaan, kunnen kinderen niets
herinneren van de gebeurtenissen van vlak na het ongeluk. Deze vorm van geheugenverlies
noemen we ‘posttraumatisch geheugenverlies’ (PTA).

Complicaties

Hoewel een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel een relatief onschuldige aandoening is, komt het heel soms voor dat er tijdens de eerste 24 uur gevaarlijke complicaties optreden. Tegenwoordig kunnen artsen goed voorspellen bij welke patiënten deze complicaties mogelijk optreden. Op het moment dat een patiëntje van de behandelend arts naar huis mag, is het risico op een ernstige complicatie vrijwel uitgesloten.

Maak uw kind wakker

Om een eventuele complicatie bij uw kind snel te kunnen herkennen, adviseren wij u om uw kind de eerste 24 uur na het ongeval om de 1 à 2 uur te wakker te maken, zowel overdag als ’s nachts. Het is belangrijk dat u hierbij op een aantal dingen let:

 • Is uw kind aanspreekbaar (luistert het echt?);
 • Weet uw kind nog waar hij/zij is? En als uw kind wat jonger is, reageert het zoals altijd?

Wordt uw kind anders wakker dan u gewend bent of reageert het niet zoals normaal? Bel dan direct 112!

Klachten op korte en lange termijn

Een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel gaat meestal voorbij zonder blijvende verschijnselen. In de eerste dagen of weken na het trauma hebben veel patiënten last van posttraumatische klachten. Dit zijn klachten die optreden na het meemaken van een trauma. Dit is normaal en meestal niets om u zorgen over te maken. Leg uw kind dan ook uit dat het klachten kan krijgen, maar dat dit heel normaal is. De ernst van de klachten neemt vaak vanzelf af. Een kleine groep patiënten blijft langer dan 6 maanden last houden van deze klachten.

Klachten op korte termijn

Hieronder volgt een overzicht van verschijnselen waar uw kind nog enige tijd last van kan hebben.

Zuigelingen:

 • geïrriteerdheid;
 • trager reageren;
 • meer slapen dan anders.

Oudere kinderen:

 • hoofdpijn;
 • duizeligheid;
 • wazig zien;
 • tragere verwerking van informatie;
 • geheugen- en concentratieproblemen;
 • moeite met aandachts- en inspanningstaken;
 • sneller vermoeid zijn/slaperigheid;
 • sneller geïrriteerd zijn;
 • overgevoeligheid voor licht en geluid en
 • oorsuizen en gehoorverlies.

In deze periode is bedrust niet nodig, maar is het wel verstandig het wat rustig aan te doen.

Klachten op lange termijn

De ernst van de klachten neemt meestal vanzelf af, maar bij een kleine groep patiënten kunnen de klachten langer dan 6 maanden blijven bestaan.

Mogelijke gevolgen op de lange termijn zijn:

 • Lichamelijke klachten:
  • hoofdpijn;
  • overgevoelig voor licht/geluid;
  • duizeligheid, evenwichtsproblemen;
  • vermoeid;
  • slaapproblemen;
  • verminderde reuk of smaak.
 • Problemen met gedrag en emoties:
  • prikkelbaar;
  • impulsief;
  • labiel en last van stemmingswisselingen;
  • gebrek aan initiatief.
 • Problemen met denken:
  • aandachts- en concentratieproblemen
  • geheugenproblemen.
 • Problemen met plannen en het verrichten van activiteiten

Adviezen voor de eerste dagen

Adviezen voor de eerste dagen na thuiskomst

Rust

Uw kind hoeft niet de hele dag op bed te blijven liggen. Bouw de tijd in bed rustig af, zodat uw kind binnen enkele dagen weer volledig op de been is.

Pijnstillers

Geef uw kind geen aspirine. U kunt uw kind de eerste dagen paracetamol geven tegen de pijn. Houdt u zich aan de dosering in de bijsluiter. Door de pijn voldoende te onderdrukken, kan uw kind overdag zo normaal mogelijk functioneren en ’s nachts goed slapen.

Televisie kijken en computeren

Laat uw kind niet te veel televisiekijken, computeren en videospelletjes spelen.

Adviezen voor op de lange termijn

Spelen en sporten

Kinderen kunnen het beste zélf aangeven of ze weer in staat zijn om (buiten) te spelen of sporten. Het enige gevaar kan zijn dat kinderen weer activiteiten gaan doen waarbij de kans bestaat dat het hoofd opnieuw wordt gestoten. Bijvoorbeeld bij het koppen van een voetbal en andere balspelen.

Naar school/dagverblijf

Het kan geen kwaad om uw kind weer naar school of het dagverblijf te laten gaan. Ook als uw kind nog klachten heeft. Er is nooit aangetoond dat schoolwerk kan zorgen voor klachten of  dat klachten hierdoor langer aanhouden. Het kan wel zijn dat het voor uw kind vermoeiender is om met klachten naar school of het dagverblijf te gaan. U kunt uw kind in dit geval in de beginperiode halve dagen laten gaan.

Wat te doen bij klachten langer aanhouden

Bij klachten die langer dan 6 maanden aanhouden, adviseren wij u uw huisarts en/of zonodig een neuroloog te raadplegen. Zij bekijken dan of (neuropsychologisch) onderzoek naar de aard van de klachten nodig is.

Ontwikkelingsproblemen

Bezoekt u na het trauma met uw kind een arts? Zeg dan altijd dat uw kind licht traumatisch
hoofd-/hersenletsel heeft opgelopen. Zelfs als dit al een paar jaar geleden is. Uw arts houdt hier dan rekening mee.

De hersenen van jonge kinderen zijn namelijk nog volop in ontwikkeling. Als deze kinderen
licht traumatisch hoofd-/hersenletsel oplopen, kunnen de gevolgen pas jaren later merkbaar zijn. Sommige hersenfuncties zijn nog niet volledig ontwikkeld. Het is mogelijk dat de hersenen zich niet helemaal optimaal kunnen ontwikkelen, zoals ze dat zouden hebben gedaan als het kind geen letsel had opgelopen. Als er dan in de tienerjaren of later problemen met denken en gedrag zijn, kan het licht traumatisch hoofd-/hersenletsel de mogelijk de oorzaak zijn.

Wanneer contact opnemen?

Neem in de volgende gevallen direct weer contact op met uw arts:

 • een snelle verslechtering van de toestand van uw kind;
 • een forse toename van hoofdpijn;
 • herhaaldelijk braken;
 • verwardheid;
 • sufheid (uw kind is dan moeilijk wakker te krijgen).

Wie kunt u bellen?

 • In geval van nood kunt u overdag bellen met de polikliniek Kindergeneeskunde of Neurologie.
 • Buiten kantoortijden kunt u de Spoedeisende Hulp bellen via T 088 320 33 00.
 • Is de nood erg hoog, dan kunt u natuurlijk altijd 112 bellen (de ambulancedienst).

Gerelateerde informatie

Code SEH 15-AD

Terug naar boven