Behandelingen & onderzoeken Spoedeisende Geneeskunde

Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel (kinderen)

Lees hieronder meer over hoofd- en hersenletsel.

Door een ongeval (trauma) of een klap tegen het hoofd kan een kind licht hoofd-/hersenletsel oplopen. 

Meer over hoofd- en hersenletsel

Hoofdletsel

Als er geen bewustzijnsveranderingen bij het letsel zijn opgetreden, is er alleen sprake van hoofdletsel. De klachten bij hoofdletsel zijn vaak minder ernstig dan bij hersenletsel.

Hersenletsel

Bij licht traumatisch hersenletsel worden de hersenen voor korte tijd letterlijk ‘door elkaar geschud’ en vindt kortdurend bewustzijnsverlies en/of geheugenverlies plaats. Het bewustzijnsverlies kan enkele seconden tot maximaal 15 minuten duren.

Geheugenverlies

Soms kan een kind zich na een trauma niets meer van vóór en tijdens het ongeval herinneren. Meestal komen de herinneringen van vlak voor het ongeval wel weer terug. Omdat de hersenen na het ongeluk even niets meer opslaan, kunnen kinderen niets herinneren van de gebeurtenissen van vlak na het ongeluk. Deze vorm van geheugenverlies noemen we ‘posttraumatisch geheugenverlies’ (ook wel PTA genoemd). Hoe ernstiger het traumatisch hersenletsel, hoe langer het bewustzijnsverlies en de PTA duren.

Complicaties

Hoewel een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel een relatief onschuldige aandoening is, komt het heel soms voor dat er tijdens de eerste 24 uur gevaarlijke complicaties optreden. Tegenwoordig kunnen artsen goed voorspellen bij welke patiënten deze complicaties mogelijk optreden. Op het moment dat een kind van de behandelend arts naar huis mag, kan er vanuit worden gegaan dat het risico op een ernstige complicatie vrijwel uitgesloten is.

Klachten op de korte en lange termijn

Een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel gaat meestal voorbij zonder restverschijnselen. In de eerste dagen of weken na het trauma (ongeval) hebben veel patiënten last van posttraumatische klachten. Dit zijn klachten die optreden na het meemaken van een trauma. Dit is normaal en meestal niets om u zorgen over te maken. Leg uw kind dan ook uit dat het klachten kan krijgen, maar dat dit heel normaal is. De ernst van de klachten neemt vaak spontaan af. Lees hieronder meer over klachten op de korte en lange termijn.

Klachten op de korte termijn

Verschijnselen waar uw kind nog enige tijd last van kan hebben zijn:

 • hoofdpijn;
 • duizeligheid;
 • wazig zien;
 • tragere verwerking van informatie;
 • geheugen- en concentratieproblemen;
 • moeite met aandachts- en inspanningstaken;
 • vermoeidheid/slaperigheid;
 • sneller geïrriteerd zijn;
 • overgevoeligheid voor licht en geluid en
 • oorsuizen en gehoorverlies.

Klachten op de lange termijn

De ernst van de klachten neemt meestal spontaan af, maar bij een kleine groep
patiënten kunnen de klachten langer dan 6 maanden blijven bestaan. Mogelijke lange termijn gevolgen zijn:

Lichamelijke klachten

 • hoofdpijn;
 • overgevoelig voor licht/geluid;
 • duizeligheid, evenwichtsproblemen;
 • vermoeidheid;
 • slaapproblemen;
 • verminderde reuk of smaak.

Problemen met gedrag en emoties

 • prikkelbaar;
 • impulsief;
 • labiel en last van stemmingswisselingen;
 • gebrek aan initiatief.

Problemen met denken

 • aandachts- en concentratieproblemen;
 • geheugenproblemen.

Problemen met plannen en het ondernemen van activiteiten

Hoe te handelen de eerste dagen

Om te voorkomen dat uw kind in de komende periode meer klachten krijgt of dat de bestaande klachten erger worden, vindt u hieronder enkele adviezen voor hoe u kunt handelen de eerste dagen na het trauma.

Bedrust

In deze periode is bedrust niet nodig. Complete bedrust wordt zelfs afgeraden.

Pijnbestrijding

 • Geef geen aspirine
 • Wees in de eerste dagen niet bang om genoeg paracetamol te geven; de maximale dosering hiervan is:
  • 6- 9 jaar: 500 mg 2 à 3x per dag;
  • 9-14 jaar: 500 mg 4x per dag;
  • 15 jaar en ouder: 1000 mg 4x per dag.

Door de pijn voldoende te onderdrukken is het makkelijker om overdag zo normaal mogelijk te functioneren en ’s nachts goed te slapen.

Dagelijkse activiteiten

Als uw kind aangeeft dat het zijn normale activiteiten weer kan ondernemen, kan dit geen kwaad.

Televisie kijken en computeren

Laat uw kind niet te veel televisiekijken, computeren en videospelletjes spelen.

Naar school

Ook als uw kind nog lichte klachten heeft, kan het geen kwaad om weer naar school te gaan. Er is nooit aangetoond dat dit een negatieve invloed heeft op het herstel van uw kind. Uw kind zal de eerste periode wel wat minder gemakkelijk leren. Vraag uw neuroloog of kinderarts hoe u en uw kind hier het best mee kunnen omgaan.

Wat te doen bij blijvende klachten

Soms blijven de klachten aan. Hieronder leest u wat u in dat geval kunt doen.

 • Bij aanhoudende klachten (langer dan 6 maanden) adviseren wij u uw huisarts en/of zonodig een neuroloog te raadplegen. Er wordt dan bekeken of (neuropsychologisch)onderzoek naar de aard van de klachten nodig is.
 • Bezoekt u na het trauma met uw kind een arts? Zeg dan altijd dat uw kind licht traumatisch hoofd-/hersenletsel heeft opgelopen, zelfs als het al een paar jaar geleden is! Uw arts houdt hier dan rekening mee.

Wanneer direct contact opnemen

In de volgende gevallen dient u direct contact op te nemen met uw arts:

 • als in de eerste dagen of weken een snelle verslechtering van de toestand optreedt;
 • forse toename van hoofdpijn;
 • herhaaldelijk braken;
 • verwardheid;
 • sufheid (uw kind is dan moeilijk te wekken).

Wie kunt u bellen?

Expertise en ervaring

Onze SEH-artsen, arts-assistenten, verpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen behandelen veel verschillende ziektebeelden, variërend van kleine letsels tot ernstige ongevallen en levensbedreigende aandoeningen.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code SEH 16-AD

Terug naar boven