Home

Topklinisch ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis is het grootste niet-academische opleidingsziekenhuis in Nederland dat topklinische zorg levert.

In dit kader zijn wij samen met andere topklinische ziekenhuizen in Nederland aangesloten bij de vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ). De STZ is een platform voor overleg en biedt de aangesloten ziekenhuizen ondersteuning, vooral op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en opleidingen. Daarnaast streeft het STZ naar afstemming met de academische medische centra.

Zorg is volgens de STZ topklinisch als er excellente patiëntzorg is, voldoende opleidingsmogelijkheden bestaan en regelmatig onderzoek naar de ziekte wordt gedaan door de specialist(en). Topklinische zorg heeft doorgaans een bovenregionale functie. Dit betekent dat ook patiënten buiten de regio voor deze zorg naar het St. Antonius Ziekenhuis komen.

Alle leden van de STZ moeten voldoen aan strenge toelatingscriteria. Deze criteria worden iedere vijf jaar gecontroleerd middels een visitatie, wanneer nodig wordt ook tussentijds gevisiteerd.

Door STZ erkende topklinische zorgfuncties in het St. Antonius zijn momenteel:

Deze zijn vermeld in het STZ topklinisch zorgregister

Daarnaast bieden we in het St. Antonius de volgende bijzondere en hoogwaardige zorgfuncties:

 • Abdominale aortachirurgie en carotischirurgie: operaties aan de grote lichaamsslagader in de buik- en halsslagader;
 • Automimplanteerbare cardioverteerder defibrillator (AICD): het implanteren van een defibrillator om hartritmestoornissen te stoppen;
 • Bijzondere expertise interventiecardiologie: dotteren, plaatsen van buisje (stent);
 • Bijzondere tandheelkunde;
 • Pijnbestrijding door middel van een pijnpompimplantatie via het ruggenmerg;
 • Hemodialyse: een methode om het bloed te zuiveren als de nieren (bijna) niet meer werken;
 • Het centrum in Nederland voor thoracale aneurysmachirurgie: operaties of stentplaatsing aan uitgerekte bloedvaten in borstkasgebied;
 • Interventieradiologie: dotteren, stentplaatsing, stolsels oplossen, bloedingen stoppen met korreltjes;
 • Operaties om het longvolume te reduceren bij uitgerechte longen en longblaasjes;
 • Deelname aan het hart-longtransplantatieprogramma van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU);
 • Oncologiecentrum;
 • Post-intensive care neonatologie voor regio Utrecht;
 • Regionaal hartinfarctcentrum;
 • Regionale intensive care-functie (level 3, d.w.z. de hoogste graad);
 • Operaties bij hartritmestoornissen;
 • Stamceltransplantatiecentrum;
 • Telechirurgie: verrichten van een meekijkoperatie op afstand met gebruik van een robot.
Terug naar boven