Aandoeningen Urologie

Kromstand penis (ziekte van Peyronie)

Bij de ziekte van Peyronie trekt de penis krom bij het stijf worden. 

Deze kromstand van de penis kan alle kanten op zijn. Deze aandoening kan veroorzaakt worden door een ontstekingsproces of kan aangeboren zijn. Het is een goedaardige aandoening. De ziekte ontstaat meestal tussen de 40 en 70 jaar.

Bekijk ook ons filmpje over de ziekte van Peyronie (kromstand penis).

Meer over kromstand penis (ziekte van peyronie)

De ziekte komt weinig voor, bij 4 - 8% van de mannen. Door de kromstand kunnen problemen ontstaan bij het hebben van seks. Ook kan het pijn geven bij uw partner tijdens de seks. Het is raadzaam bij het bemerken van de kromstand niet te wachten, maar naar de huisarts te gaan en u door te laten verwijzen naar St. Antonius Mannenzorg. De ziekte van Peyronie is een voortschrijdende ziekte die na ongeveer een jaar stopt en de kromming stabiel wordt.

Pijnlijke erectie

In het begin van het ontstaan van de ziekte kan een erectie pijnlijk zijn. Een behandeling met medicijnen is dan mogelijk. Echter, er is beperkt wetenschappelijk onderzoek dat dit effectief is. Soms wordt de kromstand ook minder bij deze behandeling.

Ontsteking

Er ontstaat een verharding of bindweefselstreng door een ontstekingsproces in het vlies dat om de zwellichamen zit. Deze zorgt voor verlittekening (fribrosering) van het vlies om het zwellichaam, waardoor op de aangedane plaats de rek uit het zwellichaam verdwijnt. Er treedt een kromstand bij erectie op, meestal naar de buik, soms met een afwijking naar beneden, links of rechts. De penis kan ook korter worden.

Na een jaar stabiliseert de ziekte zich meestal en is het ontstekingsproces voorbij, dan kan overwogen worden om tot operatieve behandeling over te gaan. De kromstand kan soms zo’n ernstige vorm aannemen dat het hebben van seks onmogelijk of pijnlijk is. Dit kan belemmerend werken op de relatie en dan wordt ook vaak een veranderd zelfbeeld bij de man gezien.

Soms spelen ook erectiestoornissen mee bij de ziekte van Peyronie. Deze moeten eerst behandeld worden voordat met behandeling van de ziekte van Peyronie begonnen kan worden.

Oorzaak

De exacte oorzaak van de ziekte van Peyronie is niet bekend. De ziekte is mogelijk verwant aan de ziekte van Dupuytren waarbij een bindweefsel streng in de handpalm ontstaat en de vingers kromtrekken en de ziekte van Ledderhosen, waarbij een bindweefselstreng onder de voetzolen ontstaat. Ook lijkt er een verband te zijn met Diabetes Mellitus, roken, trauma aan de penis.

Aangeboren kromstand

De kromstand kan ook aangeboren zijn. Dan is de kromstand bijna altijd naar beneden. Er is dan geen sprake van een verharding en fibrosevorming. Deze kromstand is het gevolg van een aangeboren afwijking, en komt dit door een te korte plasbuis of niet symmetrische zwellichamen. Mannen met deze afwijking komen meestal op 16 à 20 jarige leeftijd, als zij voor het eerst een vaste relatie willen aangaan, naar een arts.

Bekijk ook ons filmpje over 'Aangeboden kromstand penis'.

Korte toegangstijd

De toegangstijd tot de polikliniek is heel kort. Diagnostiek met de echo/duplex van de penis kan, op indicatie, in het eigen ziekenhuis plaatsvinden door de gespecialiseerde verpleegkundig specialist en uroloog met de nieuwste echo apparatuur.

Consulten

Het eerste gesprek wordt door de verpleegkundig specialist gedaan en duurt 40 minuten. Vervolgafspraken duren 20 minuten en kunnen afhankelijk van de behandeling door de verpleegkundig specialist of de uroloog gedaan worden.

Heeft u nog vragen na het lezen van de informatie? Bel dan gerust met de polikliniek Urologie.

Symptomen

Bij de ziekte van Peyronie trekt de penis krom bij het stijf worden. De normale lichte kromming omhoog die men meestal ziet valt hier niet onder. Soms is deze kromming pijnlijk en meestal is een verharde bindweefselplaque (harde plek) te voelen aan de penis, als deze niet in erectie is. Deze verharding wordt fibrose genoemd. De kromstand kan soms zo ernstige vorm aannemen dat het hebben van seks onmogelijk of pijnlijk is.

Voorbereiding 

Ter voorbereiding op dit consult vragen wij u drie vragenlijsten digitaal in te vullen via mijn Antonius. Deze vragenlijsten zetten wij voor u klaar.  Ook vragen wij u foto’s te maken van de kromstand.

Foto kromstand

Om de juiste behandeling met u te kunnen overleggen vraagt de verpleegkundig specialist of uroloog u een foto te maken van de kromstand in erectie. Dit kunt u het beste doen door de stijve penis van bovenaf, van de zijkant en van voren vast te leggen op een (digitale) foto. U kunt daarbij eventueel een spiegel gebruiken of uw partner de foto’s te laten maken. U kunt deze foto’s al bij het eerste bezoek aan de verpleegkundig specialist of uroloog meenemen.

De kromstand kan variëren van 20 graden tot meer dan 90 graden. De kromstand kan alle richtingen op staan. Soms is de kromstand in twee richtingen, bijvoorbeeld omhoog en naar rechts. Er kan ook een insnoering optreden in de schacht van de penis. Soms kan de man een harde plek voelen op de plek van de kromming. Vaak wordt de penis korter in de loop van ziekte.

Eerste consult

Na de doorverwijzing van uw huisarts of een uroloog van een ander ziekenhuis krijgt u het eerste consult bij de verpleegkundig specialist van St. Antonius Mannenzorg. In dit gesprek worden alle klachten uitgevraagd.

Onderzoeken

Bij deze ziekte wordt altijd lichamelijk onderzoek gedaan waarbij de verpleegkundig specialist of uroloog voelt aan de penis of er een harde plek voelbaar is. Daarnaast wordt de streklengte van de penis opgemeten. Op indicatie en bij twijfel over de diagnose wordt een echo/duplex onderzoek van de penis gedaan. 

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden, afhankelijk van het stadium van de ziekte, aanwezigheid van een harde plak en streklengte van de penis. De verpleegkundig specialist geeft u uitleg over de ziekte en bespreekt de behandelmogelijkheden met u waarna de keuze voor de behandeling in overleg met u gemaakt wordt. De uroloog zal de operatieve behandeling uitvoeren.

Injectietherapie (Xiapex®)

Een van de mogelijke behandelingen voor de kromstand van de penis was injectietherapie.

Helaas zijn (sinds eind 2019) de Xiapex injecties niet meer beschikbaar in Europa en kunnen wij deze behandeling niet meer uitvoeren/aanbieden.

De fabrikant van Xiapex in de Verenigde Staten is gestopt met de export van Xiapex. Hierdoor is het medicijn niet meer beschikbaar. Wij betreuren dit.

Behandeling met medicijnen

In het beginstadium (als u bij erectie van de penis pijn ervaart) kan een behandeling met medicijnen voorgesteld worden. Uw uroloog of verpleegkundig specialist zal u hierover informeren en deze behandeling voorstellen als dit wenselijk is. Indien de ziekte gestabiliseerd is kan een operatieve behandeling besproken worden (Cavernoplicatie).

Behandeling met vacuümpomp

In het beginstadium is ook een behandeling met vacuümpomp mogelijk. Uit onderzoek blijkt dat bij 66% van de patiënten dit een positief effect heeft op de kromstand. Deze behandeling bestaat uit 2x per dag de vacuümpomp een aantal malen gebruiken gedurende 3 maanden. Dit kan ook gedaan worden als de kromming stabiel is. 

Operatieve correctie van de kromstand (Cavernoplicatie)

Bij de chirurgische ingreep (onder narcose) wordt de penis kunstmatig in erectie gebracht. Deze ingreep wordt een cavernoplicatie genoemd. De uroloog plaatst dan aan de overliggende zijde enkele onoplosbare hechtingen. Hiermee wordt de penis ‘rechtgetrokken’. Na de operatie is de penis altijd korter in erectie dan voor de operatie. Deze hechtingen kunnen voelbaar blijven door de huid heen.

Om tot een chirurgische ingreep over te gaan, moet de ziekte minimaal 6 maanden stabiel zijn. Dit is van belang om te voorkomen dat de kromming alsnog erger wordt en opnieuw geopereerd moet worden. Opereren wordt alleen gedaan als geslachtsgemeenschap niet mogelijk is of pijnlijk is voor uzelf of uw partner.

Bij deze operatie wordt altijd een besnijdenis uitgevoerd, om mogelijke infectie te voorkomen en eventueel teveel aan huid weg te halen door het korter worden van de penis. . De operatie kan in dagbehandeling of in een klinische opname plaatsvinden, afhankelijk van de lichamelijke conditie van de patiënt.

Expertise en ervaring

De ziekte van Peyronie wordt behandeld door de uroloog en verpleegkundig specialist. In het St. Antonius Ziekenhuis komt u terecht bij een team dat gespecialiseerd is in Mannenzorg (Andrologie). De toegangstijd tot de polikliniek van St. Antonius Mannenzorg is maximaal 4 weken. Voor het eerste gesprek plannen wij een consult van 30 minuten in.

Binnen St. Antonius Mannenzorg is ruime ervaring in de behandeling van de ziekte van Peyronie en de aangeboren kromstand. De gespecialiseerde uroloog, dr. J.J. H. Beck en verpleegkundig specialist Mw. J.P. Verkerk-Geelhoed, hebben meerdere jaren ervaring in de diagnostisering en behandeling van de ziekte van Peyronie.

Wekelijks worden meerdere patiënten op de polikliniek gezien voor deze aandoening.
Per jaar worden ruim 70 patiënten geopereerd door dr. J.H.H. Beck, waardoor er veel ervaring is met deze operatietechniek. Patiënten zijn vaak bereidt verder te reizen voor een operatie die in de eigen omgeving niet vaak wordt verricht. De meeste urologen in Nederland verrichten deze operatie slechts 1 à 2 maal per jaar.

Gerelateerde informatie

Code URO 77-A

Terug naar boven