Afspraak maken

Videoafspraak (videobellen of beeldbellen)

  Videoafspraak tussen patiënt en zorgverlener

  Naast de traditionele afspraak op de poli en de telefonische afspraak zijn er in ons ziekenhuis ook videoafspraken met uw arts of verpleegkundige mogelijk. Hieronder leest u meer over hoe deze afspraak werkt.  Wilt u graag eerst een videoafspraak uitproberen? Neem dan contact op met T 088 320 81 00, optie 3 (maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur). Onze medewerkers testen dan samen met u of alles lukt. U kunt dit telefoonnummer ook bellen als u vragen heeft over de techniek bij videoafspraken. 

  Wat is een videoafspraak?

  Bij een videoafspraak, ook wel videoconsult genoemd, hebben de patiënt en arts of verpleegkundige contact via een beveiligde videoverbinding. Een videoafspraak is een geschikt alternatief voor afspraken, waarbij geen lichamelijk onderzoek of behandeling nodig is met behulp van ziekenhuisapparatuur. Bijvoorbeeld voor de uitslag van een onderzoek of een controlebezoek.

  U ontvangt via Mijn Antonius  of via uw mail een bericht met een link. Hiermee kunt u op het moment van uw afspraak deelnemen aan het online gesprek met uw behandelaar.

  Beeld uit de animatiefilm over videoafspraken

  Meer weten? Bekijk de video Een videoafspraak met uw zorgverlener op YouTube. Hierin wordt uitgelegd wat een videoafspraak inhoudt en wat u ervoor nodig heeft. 

  Voordelen videoafspraak

  Een videoafspraak heeft een aantal voordelen in vergelijking met een afspraak op de poli, zoals:

  • U hoeft niet naar het ziekenhuis te komen. Dit scheelt u reistijd en reis- en parkeerkosten.  
  • Het gesprek vindt plaats in uw eigen, vertrouwde omgeving.
  • Er kunnen gemakkelijk meer mensen (bijvoorbeeld uw partner, mantelzorger, kind) deelnemen aan het gesprek, ook als zij op een andere locatie zijn dan uzelf. 
  • U krijgt een vast tijdstip voor de afspraak. Dit in tegenstelling tot een telefonische afspraak, waarbij u om organisatorische redenen vaak een tijdsvak doorkrijgt (bijvoorbeeld tussen 13.00 en 16.00 uur).

  Volwaardig afspraak

  Een videoafspraak is een van de drie vormen van een consult op afstand (naast een telefonische afspraak en een schriftelijk consult via Mijn Antonius). Deze consulten op afstand vervangen een afspraak op de poli en zijn daarom 'volwaardige' afspraken. Dit betekent dat u, als u verhinderd bent, uw afspraak telefonisch moet wijzigen of afzeggen via de poli of via Mijn Antonius.

  Het ziekenhuis declareert de afspraak bij de zorgverzekeraar, net als een 'gewone' afspraak op de poli. Ook de zorgverzekering beschouwt een videoafspraak als een 'gewone' afspraak. Qua vergoeding/facturatie wordt deze dus net zo behandeld als een afspraak, waarbij u naar de poli komt. Consulten op afstand kunnen dus invloed hebben op uw eigen risico.

  Vraag er gerust om bij uw poli

  Op dit moment zijn videoafspraken nog niet op alle poliklinieken mogelijk, maar deze mogelijkheid wordt nu verder uitgebreid in ons ziekenhuis. Als u een afspraak via video wilt, vraag er dan gerust om bij uw poli/behandelaar.

  Wat heeft u nodig voor een videoafspraak?

  • U heeft een Mijn Antonius-account nodig. 
  • U heeft een goed werkende internetverbinding nodig en bij voorkeur een desktop, laptop of tablet. Een mobiele telefoon is minder geschikt vanwege het kleine beeldscherm. 
  • U kunt via de poli of via Mijn Antonius vragen om een videoafspraak.
  • U kunt dit doen zolang onder behandeling bent van uw arts. In de praktijk is dit meestal tot na 1 jaar na de start van de behandeling. Voor patiënten met een chronische aandoening kan deze termijn langer zijn. 
  • De instructie voor de videoafspraak (Deze wordt ook meegestuurd met de uitnodiging). 

  Vooraf testen

  Wilt u voorafgaand aan uw videoafspraak testen of uw apparatuur goed werkt en of u alles snapt? Neem dan contact op met T 088 320 81 00, optie 3 (maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur). Onze medewerkers testen dan samen met u of alles lukt. U kunt dit telefoonnummer ook bellen als u vragen heeft over de techniek bij videoafspraken. Kijk voor antwoord op vragen ook bij:

  -> Veelgestelde vragen en probleemoplossing bij videoafspraken