Welkom bij het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU)

Uw specialist heeft u doorverwezen naar het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU), omdat u wordt onderzocht op een kwaadaardige of niet-kwaadaardige tumor aan een orgaan in uw buik (slokdarm, maag, alvleesklier, lever of galwegen) of de diagnose al heeft gehad.

Wij kunnen ons voorstellen dat u op zoek bent naar het best mogelijke advies voor uw verdere behandeling. Hier vertellen wij u graag meer over het RAKU. Bekijk ook de voorlichtingsfilm.

Op deze pagina snel naar

RAKU: regionaal team van drie ziekenhuizen

Artsen en verpleegkundig specialisten van het UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht/Nieuwegein) en Meander Medisch Centrum (Amersfoort) werken als één regionaal team samen binnen het RAKU om patiënten met zeldzame tumoren in de buik de best mogelijke zorg te bieden en een betere genezingskans. Deze drie ziekenhuizen hebben hun kennis en ervaring over zeldzame buiktumoren gebundeld, zodat de beste behandelmogelijkheden beschikbaar zijn. De ziekenhuizen delen operatieteams en speciale robotapparatuur om operaties bij buiktumoren nog beter uit te voeren. Ook doen de ziekenhuizen samen onderzoek naar nieuwe behandelingen.

De specialisten zijn allen speciaal bekwaamd in het behandelen van patiënten met uw aandoening en hebben zich georganiseerd in twee RAKU-teams: een team voor maag- en slokdarmkanker en een team voor alvleesklier-lever- en galwegkanker. Dit om u de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg aan te bieden.

Dichtbij als het kan, verder weg als het nodig is

Het grootste deel van uw behandeling vindt zoveel mogelijk in uw eigen ziekenhuis plaats. Alleen als het nodig is, reist u naar een andere ziekenhuislocatie, bijvoorbeeld als u geopereerd moet worden.

De operaties voor een specifieke tumorsoort worden op een gespecialiseerde ziekenhuislocatie uitgevoerd. Veel voorkomende leveroperaties worden in alle drie de ziekenhuizen verricht. Zeer complexe leveroperaties en operaties aan tumoren in de galweg, maag, slokdarm en neuro-endocriene tumoren vinden in het UMC Utrecht plaats. Operaties voor tumoren aan de alvleesklier vinden plaats in het St. Antonius Ziekenhuis. De chirurgen van het RAKU-team voor alvleesklier- lever- en galwegkanker voeren zowel in het St. Antonius Ziekenhuis als het UMC Utrecht de betreffende operaties uit.

Krijgt u bestraling, dan vindt deze altijd plaats in het UMC Utrecht. Alle andere behandelingen, zoals chemotherapie, kunnen veelal gewoon in uw eigen ziekenhuis dichtbij plaatsvinden.

Multidisciplinair team

Het RAKU-team bespreekt alle uitslagen van uw onderzoeken in een multidisciplinair overleg (MDO) in het UMC Utrecht. Multidisciplinair betekent dat diverse specialisten in dit overleg zitten: radiologen, pathologen, maag-, darm-, en leverartsen, chirurgen, radiotherapeuten, oncologen en verpleegkundig specialisten uit het UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum en St. Antonius Ziekenhuis. Het RAKU-team komt met een uitgebreid behandelplan en adviseert over de beste aanpak van uw situatie.

Uw behandelplan

Uw behandelplan bespreken wij met u op de RAKU-polikliniek in het UMC Utrecht.
U krijgt een gesprek met de specialisten die u het beste kunnen voorlichten over uw
behandeling. Dit kan een chirurg, oncoloog, radiotherapeut of maag-, darm-, leverarts
zijn. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen stellen. Vanwege de samenwerking
met specialisten uit drie ziekenhuizen, kan het zijn dat u niet uw eigen arts of verpleegkundig specialist spreekt, maar een andere zorgprofessional uit het regionale
team van de drie ziekenhuizen. Soms blijkt dat we nog meer informatie nodig
hebben om tot een behandelplan te komen. Welke onderzoeken hiervoor nodig
zijn, hoort u dan op de polikliniek.

Het kan zijn dat de gesprekken op de RAKU-polikliniek enige tijd in beslag nemen.
Mocht dit voor u erg vermoeiend zijn, dan vernemen wij dat graag. Wij houden hier
dan rekening mee. Het kan gebeuren dat u enige tijd moet wachten voor de
gesprekken op de RAKU-polikliniek. Wij adviseren u om een boek, tablet of iets om te
ontspannen mee te nemen.

Vast contactpersoon

Tijdens uw ziekteproces heeft u te allen tijden een vast contactpersoon. Dit is een
verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige die altijd voor u en/of uw
naasten klaar staat. Deze persoon is het vaste aanspreekpunt voor vragen en/of
advies.

Locatie RAKU-polikliniek

De RAKU-polikliniek bevindt zich in het UMC Utrecht. U kunt zich melden bij de zorgpost op de afdeling B5 West. Volg route B vanaf de hoofdingang. Als u bij de schuifdeuren van route B aankomt, kunt u de lift of trap nemen naar de 5e verdieping. Uit de lift gaat u naar rechts. Neem daarna de linker splitsing. Aan het einde van de gang ziet u de zorgpost aan uw rechterkant.

Adressen

UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
www.umcutrecht.nl

St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht)
Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht
www.antoniusziekenhuis.nl 

St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein)
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein
www.antoniusziekenhuis.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
www.meandermc.nl

Wat u verder moet weten:

  • We verrichten wetenschappelijk onderzoek om de behandeling van patiënten in uw situatie te verbeteren. Mogelijk wordt aan u gevraagd om deel te nemen aan een dergelijk onderzoek. U bent helemaal vrij in uw keuze om wel of niet mee te doen. Uw keuze heeft op geen enkele manier invloed op uw behandeling.
  • Het kan zijn dat uw gegevens uitgewisseld worden tussen de samenwerkende ziekenhuizen. Dit gebeurt uiteraard op een veilige en verantwoorde manier.
  • Uw huisarts en eventuele andere betrokken specialisten worden door het RAKU-team op de hoogte gehouden van uw behandeling.
Printversie van deze pagina (PDF)

Uitgelicht

Code
RAKU KAN 04-AD