Behandelingen & onderzoeken

Wortelblokkade met corticosteroïden

Wortelblokkade met corticosteroïden is een behandeling om pijn te verminderen die door een zenuwwortel wordt veroorzaakt.

Tijdens de behandeling worden corticosteroïden (een synthetisch geneesmiddel, afgeleid van het bijnierschorshomoon) toegediend. De behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de nek, borstkas of lage rug.

De behandeling wordt gedaan bij patiënten met een uitstralende pijn, die ontstaat op de plaats waar deze uit het ruggenmerg komt, bijvoorbeeld een hernia.

Op deze pagina snel naar

Voorbereiding

Antistollingsmiddelen

Gebruikt u bloedverdunnende medicatie zoals carbasalaatcalcium (Ascal®) of acetylsalicylzuur, dan mag u deze doorgebruiken.

Gebruikt u andere bloedverdunnende medicatie, zoals acenocoumarol (Sintrom®), fenprocoumon (Marcoumar®), clopidogrel (o.a. Plavix® en Grepid®), ticagrelor (o.a. Brilique® en Possia®), dabigatran (Pradaxa®), apixaban (Eliquis®), rivaroxaban (Xarelto®) of een combinatie van deze medicatie? Bespreek dan vooraf met uw arts hoeveel dagen voor de behandeling u hiermee moet stoppen.

Allergie

Heeft u een allergie voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen? Dan vragen we u dit voor de ingreep aan ons te melden. Een allergische reactie op één van deze middelen kan namelijk leiden tot jeuk, huiduitslag of kortademigheid en bloeddrukdaling. Neem contact op met uw arts als u na de behandeling last krijgt van kortademigheid.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Eten en drinken

Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig voor deze behandeling. U mag van tevoren gewoon eten en drinken, tenzij de arts u iets anders geadviseerd heeft.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Vervoer regelen

Na deze behandeling kunt u niet zelf naar huis rijden. De controle over de benen kan tijdelijk  verminderd zijn door krachts- of gevoelsvermindering. Het is daarom handig dat u vooraf regelt dat iemand u naar huis brengt na de behandeling.

Behandeling

Dag van de behandeling

Op de poli heeft u een afsprakenkaart meegekregen waarop staat op welke afdeling u wordt verwacht. U kunt bij de informatiebalie vragen waar deze afdeling zich bevindt. Op de afdeling wijst de doktersassistente of verpleegkundige u de weg. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u begeleid naar de behandelkamer.

De behandeling vindt plaats op een pijnbehandelkamer of een operatiekamer. Behandeling op een operatiekamer betekent in dit geval overigens niet dat u wordt geopereerd; u hoeft ook niet onder narcose. U krijgt dan wel speciale OK-kleding aan.

Tijdens de behandeling

  • U neemt plaats op de behandeltafel.
  • De anesthesioloog ontsmet uw huid.
  • Vervolgens plaatst hij of zij een naald bij de betreffende zenuwwortel. De juiste plaats wordt zichtbaar gemaakt met behulp van röntgendoorlichting en een kleine hoeveelheid contrastvloeistof. Het inspuiten van de contrastvloeistof kan even pijnlijk zijn.
  • De arts spuit vervolgens de medicijnen in.

Duur behandeling

De behandeling duurt 10 tot 15 minuten. Daarna gaat u weer terug naar de wachtkamer of de afdeling. Als alles goed is, mag u even later weer naar huis toe.Uw verblijf in het ziekenhuis duurt bij elkaar tussen de 3 kwartier tot 2 uur.

Nazorg

Mogelijke bijwerkingen

Na de behandeling kunt u last hebben van onderstaande bijwerkingen. Deze bijwerkingen zijn tijdelijk en gaan vanzelf over.

  • Door de verdoving kunt u tijdelijk minder gevoel en kracht hebben in het behandelde gebied.
  • Vrouwen kunnen na de behandeling last krijgen van opvliegers. Ook is de menstruatie soms korte tijd verstoord.
  • Als u diabetes (suikerziekte) heeft kan uw bloedsuikergehalte na de behandeling schommelen.
  • Misschien houdt u ook wat vocht vast.

Napijn

Na de behandeling kunt u pijn hebben. Deze napijn kan enige dagen aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol. Lees voor gebruik eerst de bijsluiter.

Risico's en complicaties

Er is altijd een kans dat de behandeling niet aanslaat of dat er niet op het goede niveau geprikt kan worden. Verder is er een kleine kans op een infectie, bloeding of allergische reactie.

Resultaat

Pas na enkele weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is echter ook mogelijk dat u al eerder een gunstig effect ervaart. In een aantal gevallen zal een herhaling of een aanvullende behandeling noodzakelijk zijn. Uw arts zal dit verder met u bespreken.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis is een van de grootste pijnbehandelcentra van Nederland. Met de meeste pijnbehandelingen heeft het ziekenhuis dan ook ruime ervaring. Voor specifieke behandelingen, zoals baclofentherapie bij spasticiteit en neuromodulatie, hebben wij een (boven)regionale functie. Ook hebben wij een bijzondere expertise op het gebied van pijnbestrijding bij kanker (oncologische pijnbestrijding) en bij onbegrepen buikpijn/bekkenpijn.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft ruime ervaring met het toepassen van meer bijzondere technieken zoals ruggenmergstimulatie, chordotomie, plaatsing van intrathecale morfine- en baclofenpompen en epiduroscopie.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

• Welke medicijnen u gebruikt.
• Of u allergieën heeft.
• Of u (mogelijk) zwanger bent.
• Als u iets niet begrijpt.
• Wat u belangrijk vindt.
• Als u iets ziet wat niet schoon is.

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Toon meer over bijdragen aan veilige zorg
Code
PP 08-B