Aandoeningen

Vroegtijdige weeën en/of dreigende vroeggeboorte

Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken. Een zwangerschapsduur van 37 tot 42 weken beschouwen we als de optimale zwangerschapsduur om te bevallen. Als je weeën krijgt vóór week 37 van de zwangerschap, noemen we die ‘vroegtijdig’.

Bij vroegtijdige weeën is de kans groter dat de bevalling ook te vroeg komt. Hoewel het kindje dan al helemaal is aangelegd, zijn met name de longetjes en hersenen nog onvoldoende ontwikkeld. Een te vroeg geboren baby heeft daarom vaak extra medische zorg nodig. Hoe vroeger de bevalling, hoe groter de kans dat de baby extra zorg nodig heeft.

Meer over vroegtijdige weeën - vroeggeboorte

Momenteel ligt de grens voor levensvatbaarheid rond 24/25 weken. De behandeling van vroegtijdige weeën is erop gericht om de bevalling zoveel mogelijk uit te stellen. De baby komt dan meer volgroeid ter wereld.

Oorzaken

Mogelijke oorzaken van vroeggeboorte

In Nederland wordt 7 tot 8% van alle baby’s te vroeg geboren. Vaak is de oorzaak onbekend. We kennen wel een aantal risicofactoren.

De kans op een vroegtijdige bevalling blijkt groter in de volgende situaties:

  • Je bent al een keer eerder te vroeg bevallen.
  • Je hebt een operatie gehad waarbij de baarmoedermond is verkort (bijvoorbeeld bij een conisatie).
  • Jouw moeder heeft vroeger het DES-hormoon gebruikt (DES =diëthylstilbestrol). Dit middel werd door artsen tussen 1947 en 1974 voorgeschreven o.a. bij een dreigende miskraam of vroeggeboorte. Bij DES-dochters kan de baarmoedermond verkort zijn.
  • Je bent zwanger van een meerling.
  • Je hebt te veel vruchtwater (polyhydramnion).
  • Je hebt bloedverlies.
  • De vliezen breken te vroeg.
  • Je hebt een slappe baarmoedermond (cervixinsufficiëntie).
  • Je bent ziek tijdens de zwangerschap (bijvoorbeeld blindedarmontsteking of longontsteking).

Symptomen

(Vroegtijdige) weeën

Weeën zijn pijnlijke samentrekkingen van de baarmoeder. Ze zorgen ervoor dat de baarmoedermond opengaat (ontsluiting). Als de weeën meer dan 3 weken voor de uitgerekende datum beginnen, spreken we van vroegtijdige weeën. Vroegtijdige weeën voelen niet anders dan weeën rond de uitgerekende datum. Weeën zijn pijnlijk en komen regelmatig. Door de weeën kun je wat bloed, slijm en/of vruchtwater verliezen.

Harde buiken zijn geen weeën, maar normale samentrekkingen van de baarmoeder. Deze komen meestal niet met regelmatige tussenpozen, zoals weeën, maar verspreid over de dag. Harde buiken zijn vaak meer ongemakkelijk dan echt pijnlijk. Ze veroorzaken geen ontsluiting.

Onderzoeken

Om in te schatten of een vroeggeboorte dreigt, zal de verloskundige of gynaecoloog verschillende onderzoeken doen.

Behandelingen

Welke behandeling het beste past bij een dreigende vroeggeboorte, hangt van verschillende factoren af, zoals de duur van de zwangerschap, jouw conditie, de conditie van je kind en de mate van ontsluiting.

Als na de onderzoeken de kans op een vroegtijdige bevalling groot lijkt, adviseert de gynaecoloog een opname in het ziekenhuis.

Expertise en ervaring

Bij St. Antonius Geboortezorg bieden we alle zorg rondom zwangerschap en geboorte. Onze specialisten en verpleegkundigen staan 24 uur per dag klaar om jou, je kindje en je partner de beste zorg te kunnen bieden. Bij St. Antonius Geboortezorg werken gynaecologen en verloskundigen zeer nauw samen.

We werken vanuit de overtuiging dat iedere zwangere vrouw en haar partner centraal staan in een heel bijzondere fase van hun leven waar wij als zorgprofessionals graag een bijdrage aan leveren: zorgzaam, met plezier en zo persoonlijk mogelijk. Wij werken met passie en warmte en willen je graag net dat beetje meer geven. Elke familie en gezin is uniek. Jullie persoonlijke wensen vinden wij belangrijk. We vormen samen met jullie een hecht team en kijken naar welke zorg op welk moment gewenst is, het beste past en mogelijk is.

Neonatologie

Op onze locatie in Utrecht/Leidsche Rijn verblijven ouders samen met de baby in een neosuite (familiekamer) op de afdeling Geboortezorg. Moeder en baby worden samen in de eigen suite verzorgd. Wij werken volgens de visie Family Centered Care en vinden het belangrijk dat jullie als ouders zoveel mogelijk tijd kunnen doorbrengen met je kind en de mogelijkheid hebben 24 uur per dag hier te verblijven. De partner kan ook blijven slapen. Wij ondersteunen en stimuleren jullie om zoveel mogelijk zelf jullie baby te verzorgen.

Bevallingen voor een zwangerschapsduur van 32 weken vinden niet bij ons plaats. Vanaf een zwangerschapsduur van 30 weken en een gewicht van 1.000 gram weken kunnen pasgeborenen wel in het St. Antonius Ziekenhuis worden verzorgd. Bij St. Antonius Geboortezorg behandelen wij bijvoorbeeld baby’s die net van de Intensive Care afkomen (van bijvoorbeeld het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht). 

Lees meer over Neonatologie.

Wilhelmina Kinderziekenhuis

Ben je minder dan 32 weken zwanger, dan krijg je de beste zorg op een gespecialiseerde afdeling voor te vroeg geboren baby’s: een zogeheten NICU (Neonatale Intensive Care). Wij werken het meest samen met het dichtbij gelegen Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht.

Gerelateerde informatie

Code GEB 27-A

Terug naar boven