Behandelingen & onderzoeken Anesthesiologie

RF-blokkade van het ganglion sfenopalatinum

Bepaalde vormen van aangezichtspijn en hoofdpijn kunnen behandeld worden met radiofrequente stroom (RF). Tijdens deze behandeling wordt een speciale naald naast een zenuwknoop (ganglion) achter in de neus geplaatst om vervolgens de naaldpunt gecontroleerd te verwarmen. De zenuwknoop wordt zo voor langere tijd uitgeschakeld, waardoor de pijn zal verminderen.

Voorbereiding

Antistollingsmiddelen

Gebruikt u bloedverdunnende medicatie zoals carbasalaatcalcium (Ascal®) of acetylsalicylzuur, dan mag u deze doorgebruiken.

Gebruikt u andere bloedverdunnende medicatie, zoals acenocoumarol (Sintrom®), fenprocoumon (Marcoumar®), clopidogrel (o.a. Plavix® en Grepid®), ticagrelor (o.a. Brilique® en Possia®), dabigatran (Pradaxa®), apixaban (Eliquis®), rivaroxaban (Xarelto®) of een combinatie van deze medicatie? Bespreek dan vooraf met uw arts hoeveel dagen voor de behandeling u hiermee moet stoppen.

Allergie

Het is belangrijk dat u een allergie voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen voo de ingreep aan de arts doorgeeft. Een allergische reactie op een van deze middelen kan namelijk leiden tot jeuk, huiduitslag of kortademigheid en bloeddrukdaling.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Kleding

Het is niet nodig een pyjama mee te nemen. Tijdens de behandeling kunt u uw eigen kleding dragen.

Vervoer regelen

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Dit betekent dat u op de dag van de behandeling niet zelf mag autorijden, fietsen of ander voertuig besturen (u bent niet verzekerd in het verkeer). Regel daarom vooraf dat u door iemand anders naar huis gebracht wordt.

Rolstoel

Graag een van de rolstoelen meenemen die bij de hoofdingang staan. Deze kan nodig zijn om u na de behandeling weer naar de auto te brengen.

Eten en drinken (nuchter zijn)

Het is noodzakelijk dat u voor de operatie een bepaalde periode niet eet of drinkt (‘nuchter’ blijft). Dit geldt als u narcose, een ruggenprik of een zenuwblokkade krijgt. Als u niet nuchter bent tijdens de ingreep, is de kans groter dat er tijdens de ingreep eten en drinken uit uw maag in uw longen terechtkomt. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking. Het is dus belangrijk dat u zich aan onderstaande voorschriften houdt. Als u niet nuchter bent, zullen wij er voor uw veiligheid voor kiezen om de operatie niet door te laten gaan.

Houd u aan de onderstaande voorschriften:

 • Tot 6 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u 1 of 2 beschuitjes met jam eten.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 02.00 uur ’s nachts niets meer mag eten. Moet u zich bijvoorbeeld om 14.00 uur ’s middags melden, dan mag u vanaf 08.00 uur ’s morgens niets meer eten.

 • Tot 2 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u heldere vloeistoffen drinken. Dit zijn: water, appelsap en thee ZONDER melk. Koffie zonder melk is ook toegestaan.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 06.00 uur ’s morgens niets meer mag drinken. De afgesproken medicatie mag u wel met een slokje water innemen op de dag van de operatie.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis en de volgende dag wordt geopereerd, dan zullen de zorgverleners op de afdeling u laten weten vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

Vaccinatie

Er moet minimaal 2 weken tussen een vaccinatie en de behandeling zitten. Dit betekent dat u in de 2 weken voor de behandeling geen vaccinatie mag krijgen. Ook mag u pas minimaal 2 weken na de behandeling een vaccinatie krijgen.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

Van de poli heeft u een bevestiging gekregen waarop staat op welke afdeling u wordt verwacht. U kunt bij de informatiebalie vragen waar deze afdeling zich bevindt. De behandeling vindt plaats op de pijnbehandelkamer. De behandeling kan gedaan worden door een anesthesioloog-pijnspecialist, een anesthesioloog in opleiding tot pijnspecialist of door een arts in opleiding tot anesthesioloog.

U neemt in deze kamer plaats op de onderzoekstafel. Vervolgens leggen wij een infuus bij u aan. Deze behandeling vindt standaard plaats onder lichte narcose. Tijdens de behandeling controleren wij voortdurend uw hartritme en zuurstofgehalte.

De ingreep zelf

 • Voordat de ingreep start krijgt u via het infuus een slaapmedicijn toegediend en wordt de huid van uw wang verdoofd.
 • De arts plaatst vervolgens een speciale naald via de wang bij de zenuwknoop achter in de neus. Hierbij maakt hij of zij gebruik van röntgendoorlichting.
 • Wanneer de arts denkt dat de naald naast de zenuwknoop geplaatst is, wordt u wakker gemaakt.
 • Door vervolgens een zwak stroompje door de naald te leiden kan de arts controleren of de naald inderdaad op de juiste plaats zit. Dit voelt u in uw neus of gehemelte.
 • De arts zorgt er vervolgens voor dat u weer inslaapt, voordat de naald verwarmd wordt. Door het verwarmen van de naald wordt de zenuwknoop voor langere tijd uitgeschakeld en kan deze geen pijn meer geleiden.

Duur behandeling

De behandeling op de behandelkamer duurt 20 tot 30 minuten. Daarna gaat u weer terug naar de patiëntenkamer. De doktersassistente geeft aan wanneer u weer naar huis mag. Uw verblijf in het ziekenhuis duurt bij elkaar tussen de 2 en 3 uur.

Nazorg

Bijwerkingen

Na de ingreep kunt u last hebben van de volgende bijwerkingen:

 • Direct na de behandeling kunt u een doof gevoel hebben in het gehemelte aan de behandelde kant. 
 • Er is een kans dat er een bloeduitstorting (blauwe plek) in de wang ontstaat.
 • In zeldzame gevallen treedt er een doof gebied op bij de bovenkaak en/of tandenrij.
 • Soms kan een bloedneus ontstaan als er een bloedvaatje is geraakt. In een enkel geval moet de KNO-arts dit verhelpen. 
 • Een andere zeldzame bijwerking is droogheid van het oog.

Let op: Neem contact op met uw arts als u na de behandeling last krijgt van kortademigheid.

Napijn

Na de behandeling kunt u napijn hebben. Deze pijn kan enkele dagen aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol. Lees voor gebruik eerst de bijsluiter. Als dit onvoldoende helpt, kunt u contact opnemen met de anesthesioloog of uw huisarts en vragen om een ander medicijn.

Resultaat

Pas na enkele weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Soms is een aanvullende behandeling noodzakelijk. Uw arts zal dit verder met u bespreken.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis is een van de grootste pijnbehandelcentra van Nederland. Met de meeste pijnbehandelingen heeft het ziekenhuis dan ook ruime ervaring. Voor specifieke behandelingen, zoals baclofentherapie bij spasticiteit en neuromodulatie, hebben wij een (boven)regionale functie. Ook hebben wij een bijzondere expertise op het gebied van pijnbestrijding bij kanker (oncologische pijnbestrijding) en bij onbegrepen buikpijn/bekkenpijn.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft ruime ervaring met het toepassen van meer bijzondere technieken zoals ruggenmergstimulatie, chordotomie, plaatsing van intrathecale morfine- en baclofenpompen en epiduroscopie.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code PP 16-B

Terug naar boven