Behandelingen & onderzoeken

Beenmergonderzoek: cristabiopsie of sternumpunctie

Bij een beenmergafname wordt merg uit het bot gehaald voor microscopisch onderzoek. Dit gebeurt vaak via de achterzijde van het bekken (cristabiopsie) of via het borstbeen (sternumpunctie).

Beide onderzoeken worden verricht door een arts of verpleegkundig specialist.

Voorbereiding

Vervoer regelen

Na deze behandeling kunt u niet zelf naar huis rijden. Het is daarom handig dat u vooraf regelt dat iemand u naar huis brengt na de behandeling.

Tijdelijk stoppen met antistollingsmiddelen

Gebruikt u antistollingsmiddelen, zoals acenocoumarol (Sintrom®), fenprocoumon (Marcoumar®), rivaroxaban (Xarelto®), dabigatran (Praxada®), apixaban (Eliquis®) of heparine (spuitjes, bijvoorbeeld Innohep®) of bent u onder controle bij de trombosedienst? Bespreek dit dan vooraf met uw arts. Het is namelijk nodig dat u een aantal dagen voor het onderzoek tijdelijk met deze medicijnen stopt. Uw arts geeft aan hoeveel dagen u van tevoren moet stoppen. 

Eten en drinken

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor het onderzoek? laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor contact op met de dagbehandeling waar het onderzoek plaatsvindt.

Onderzoek

Bloedafname

Voor of na de punctie wordt wat bloed bij u afgenomen. Dit wordt onderzocht om mogelijke oorzaken van bepaalde klachten of aandoeningen op te sporen.

Sternumpunctie

Hierbij halen we beenmerg uit uw borstbeen (sternum). Het beenmerg wordt vervolgens onderzocht.

 • Tijdens het onderzoek ligt u op een bed.
 • Uw huid wordt ontsmet en u krijgt een plaatselijke verdoving. Dit kan een branderig gevoel geven.
 • Daarna zuigt de arts of verpleegkundig specialist met een speciale holle naald wat beenmerg uit het borstbeen.
 • Het inbrengen van de naald veroorzaakt een bepaalde druk en geeft even een vervelend gevoel.
 • Het opzuigen van het beenmerg veroorzaakt vaak, gedurende een paar seconden, pijn. Deze pijn verdwijnt vrijwel onmiddellijk weer.
 • Na de punctie wordt er een pleister op het wondje geplakt

Cristabiopsie

Bij een cristabiopsie wordt een beetje beenmerg en zo nodig een klein pijpje bot verwijderd uit uw bekken (heup). Dit wordt vervolgens in het laboratorium onderzocht om vast te stellen of uw bloedcellen op normale wijze gevormd worden.

 • Tijdens het onderzoek ligt u op een bed, op uw linkerzij met de knieën iets opgetrokken.
 • Uw huid wordt ontsmet en u krijgt een plaatselijke verdoving. Dit kan een branderig gevoel geven.
 • Daarna zuigt de arts of verpleegkundig specialist met een speciale holle naald wat beenmerg uit het bekken, dit kan een pijnscheut door uw been veroorzaken. De holle naald wordt handmatig of met een accu-boortje ingebracht.
 • Het opzuigen van het beenmerg veroorzaakt vaak, gedurende een paar seconden, pijn. Deze pijn verdwijnt vrijwel onmiddellijk weer,
 • Zo nodig wordt daarna de speciale holle naald nog iets verder ingebracht om een klein stukje bot los te maken.
 • Na de punctie wordt er een pleister op het wondje geplakt.

Duur onderzoeken

De onderzoeken duren ongeveer tien tot vijftien minuten.

Nazorg

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. De onderzoeker mag u hierover geen informatie geven. De uitslag van bepaalde onderzoeken kunt u na 2 weken ook inzien in uw eigen dossier via Mijn Antonius.

Naar huis

 • Wij raden u aan om u door iemand te laten begeleiden. Bestuur niet zelf een auto, u kunt nog wat licht in uw hoofd zijn.
 • Thuis mag u alles weer doen wat u gewend bent.
 • Het gaasje verwijdert u na 24 uur. Hierna mag u weer douchen.
 • Wanneer u last van napijn hebt, neemt u dan een pijnstiller (bijvoorbeeld paracetamol).
 • Mocht u een nabloeding of ontsteking krijgen, neem dan contact op met de Dagbehandeling Hematogie.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op nummer T 088 - 320 50 74 en buitenkantooruren op T 088 - 320 50 55.

Expertise en ervaring

De internisten van het St. Antonius behandelen klachten zoals (langdurige) koorts, gewichtsverlies, chronische vermoeidheid, hoge bloeddruk, aderverkalking, infecties en vele andere ziekteverschijnselen en aandoeningen. 

Ook zijn de internisten gespecialiseerd in deelspecialismen, zoals:

 • stofwisselingsstoornissen, afwijkingen in de hormoonhuishouding, schildklieraandoeningen en diabetes (endocrinologie);
 • diabetes (diabetologie);
 • kanker (oncologie);
 • ouderengeneeskunde (geriatrie);
 • ziekten van bloed, beenmerg en lymfeklieren, bloedarmoede (hematologie);
 • nierziekten en nierfunctiestoornissen (nefrologie);
 • vaatziekten en cholesterolproblemen (vasculaire geneeskunde).

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code INT 410-O

Terug naar boven