Behandelingen & onderzoeken

Behandeling Botulinetoxine bij overactieve blaas op de polikliniek

U ondergaat binnenkort een behandeling met botox (botulinetoxine A) in verband met een overactieve blaas. Deze behandeling vindt plaats op de polikliniek.

Meer over behandeling botulinetoxine bij overactieve blaas op de polikliniek

een overactieve blaas

Wat is een overactieve blaas? Dit betekent dat u vaak moet plassen en dat het plassen meestal wordt voorafgegaan door hevige aandrang.

Het kan zelfs zo zijn dat u af en toe de urine niet kunt ophouden. De oorzaak van een overactieve blaas is meestal onbekend. Soms wordt een overactieve blaas veroorzaakt door een neurologische aandoening. Hierbij gaat er iets fout in de overdracht van signalen vanuit de hersenen en de zenuwen naar de blaas en terug. We noemen dit een neurogene blaas.

Wat is botulinetoxine A?

Spieren kunnen samentrekken en ontspannen als deze een signaal krijgen vanuit de zenuwvezels. De stof botulinetoxine A zorgt ervoor dat de signaaloverdracht van de zenuwuiteinden naar de spieren blokkeert.

Door verlamming van de blaasspier neemt de contractiekracht (samentrekking) van de blaas af. Daarnaast worden waarschijnlijk ook gevoelszenuwen vanuit de blaas geblokkeerd, waardoor het gevoel van aandrang om te plassen verminderd en u minder vaak hoeft te plassen.

Behandeling Botulinetoxine A op de polikliniek. 

Als u bij de uroloog bent geweest wordt u op de wachtlijst gezet voor de behandeling. De uroloog bespreekt met u of u van tevoren moet stoppen met de bloedverdunners.

Een verpleegkundige zal daarna contact met u opnemen over de datum wanneer de behandeling plaats zal vinden. U krijgt dan van de afdeling opname een definitieve brief thuisgestuurd met de opname tijd en op welke afdeling u wordt opgenomen in locatie Nieuwegein.

Injectie Botulinetoxine A in blaas op polikliniek

Voorbereiding

De dag van opname

U hoeft NIET nuchter te zijn, u mag gewoon eten en drinken. U wordt 1 - 2 uur eerder dan de botoxafspraak opgenomen op de verpleegafdeling. Als u wordt opgenomen op de verpleegafdeling krijgt u een tablet antibiotica ter voorkoming van een urineweg infectie.

Ook krijgt u een blaaskatheter ingebracht waarmee de verpleegkundige lidocaïne (het verdovingsmiddel) in uw blaas zal inbrengen. Dit zal ervoor zorgen dat de blaas zal worden verdoofd. Dit is erg belangrijk voor de behandeling. 

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Behandeling

De behandeling zal verder plaats vinden op de polikliniek Urologie. Als u op de polikliniek komt, zal de verpleegkundige de blaas leeg laten lopen via de blaaskatheter en daarna de blaaskatheter verwijderen. 

De uroloog gaat met een blaaskijker (cystoscoop) via uw plasbuis de blaas in. Via deze cystoscoop kan de arts ook een lange injectienaald naar binnen brengen. Hiermee spuit de arts op ongeveer 25 plaatsen in de blaasspier zeer kleine hoeveelheid botulinetoxine A in. De behandeling duurt ongeveer 20 minuten. Hierna gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. 

Als alles goed gaat mag u weer naar huis.

Het resultaat

U kunt na 3 dagen tot 3 weken het effect van de behandeling merken. De behandeling is bij ongeveer 80% van de patiënten effectief. Botulinetoxine A  werkt gemiddeld 6-12 maanden, daarna is het uitgewerkt. Indien u positief effect heeft gehad van de behandeling kan deze herhaald worden.

Nazorg

Bijwerkingen

Bij sommige patiënten werkt de botulinetoxine A zo goed dat zij enige tijd niet goed kunnen plassen en daarom zichzelf enkele malen per dag moeten katheteriseren. Op de poli kan de mogelijkheid van het vooraf aanleren van zelfkatheriseren worden besproken.

Hieronder vindt u de bijwerkingen onder een rij:

  • Grieperig gevoel
  • Blaasontsteking
  • Bloedplassen
  • Het niet goed kunnen leeg plassen van de blaas

Deze bijwerkingen duren meestal maar kort. Er kunnen ook bijwerkingen optreden die niet in dit lijstje genoemd zijn. Meldt u deze aan uw eigen uroloog.

Meer informatie

Controleafspraak

Een controle is niet nodig. Als u merkt dat werking van de botox minder wordt of is uitgewerkt dan kunt u contact opnemen met de poli Urologie.

Contact opnemen met het ziekenhuis

Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.15 uur polikliniek, avond/nacht en weekend SEH
Neem in de volgende gevallen contact op met het ziekenhuis:

  • Als u plotseling hevige of aanhoudende blaaspijn heeft die met 4 maals daags, om de 6 uur 2 tabletten paracetamol 500mg niet verdwijnt.
  • Bij hevig bloedverlies en plassen van grote bloedstolsels.
  • Als u plotseling niet meer kunt plassen of als u het gevoel heeft dat u niet goed uit kan plassen.
  • Als u na de behandeling koorts heeft boven de 38,5 graden.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie via T 088 - 320 25 00 of via www.antoniusziekenhuis.nl.

Code URO 94-B

Terug naar boven