Behandelingen & onderzoeken

Blaasspoeling (HIVEC)

U heeft van uw uroloog de diagnose niet-spierinvasief blaaskanker gekregen. Als behandeling van de blaaskanker zijn door de uroloog blaasspoelingen met u afgesproken.

Blaasspoelingen verkleinen de kans op terugkeer of uitbreiding van blaaskanker. De blaasspoelingen vinden meestal binnen enkele weken (en soms direct) na de kijkoperatie (TURT) plaats, waarbij de zichtbare afwijkingen als gevolg van blaaskanker zijn weggehaald. 

Blaaskanker uit zich vaak in de vorm van één of meerdere tumoren (uitstulpingen, of in de volksmond 'poliepen') in de blaas. Deze tumoren groeien in ongeveer 70% van de gevallen oppervlakkig (niet-spierinvasief). 

Bij meer dan 50% van de geopereerde patiënten ontstaan na verloop van tijd nieuwe tumoren. Soms worden ze agressiever en kunnen dan dieper de blaaswand ingroeien.

Een of meerdere blaasspoelingen verkleinen de kans op terugkeer van tumoren. 

Meer over blaasspoelingen

Het aantal spoelingen is afhankelijk van:

 • het aantal tumoren;
 • de aard van de tumoren;
 • het aantal keren dat er al eerder tumoren zijn geweest en
 • de gegevens van het weefselonderzoek op het laboratorium.

Er zijn verschillende geneesmiddelen die voor een blaasspoeling gebruikt worden. De uroloog heeft gekozen voor de HIVEC blaasspoeling bij u. De uroloog kan helaas geen garantie geven of de spoelingen op korte of lange termijn succesvol zijn.

Voorbereiding

Plastabletten

Gebruik de ochtend van de blaasspoeling geen plastabletten.

Drinken

Drink 6 uur voorafgaand aan de spoeling zo weinig mogelijk en de laatste 2 uur helemaal niets. Dit in verband met het ophouden van de blaasspoeling.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Allergieën

Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen, pleisters, rubber of latex? Vertel dit dan voordat de behandeling plaatsvindt aan de verpleegkundige.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Behandeling

Wat betekent HIVEC?

De naam van de behandeling is HIVEC  staat voor Hyperthermische Intra-Vesicale Chemotherapie.

Wat is HIVEC?

HIVEC is een behandeling van blaasspoelingen met verwarmde Mitomycine. De behandeling wordt gegeven aan patiënten bij wie oppervlakkige blaastumoren uit de blaaswand zijn verwijderd die niet in de spier gegroeid zijn. HIVEC verkleint de kans op terug keer van de tumor.

Hoe werkt HIVEC?

De blaasspoeling met Mitomycine is een vorm van chemotherapie. Dit medicijn wordt via een katheter en een spoelsysteem door de blaas gespoeld. Het spoelen duurt een 50 minuten. De Mitomycine wordt verwarmd tot een temperatuur van 45°C. Daardoor dringt het middel beter door in het blaasweefsel. Deze temperatuur is vergelijkbaar met de temperatuur van een warm bad of een warme kruik op je buik.

Hoe ziet het schema eruit?

U begint met 6 wekelijkse blaasspoelingen. Dan wordt er een cystoscopie (kijkonderzoek van de blaas) gedaan en levert u een week voor dit onderzoek een potje urine in om te onderzoeken op kankercellen. Daarna krijgt u 3x een maandelijkse spoeling en wordt er weer een urine onderzoek gedaan en een scopie. Daarna volgt nogmaals 3x een maandelijkse spoeling.

Komt u vanuit een ander ziekenhuis? 

Het blaasonderzoek (cystoscopien), dat u tijdens en na elke reeks spoelingen krijgt, vindt ook plaats in het Antonius Ziekenhuis. Na afronding van het HIVEC-traject kunnen de blaasonderzoeken weer in uw eigen ziekenhuis plaatsvinden.

HIVEC SCHEMA

Spoeling 1 t/m 6: wekelijks spoeling

Spoeling 1:  ……………………………………..             Bijzonderheden:  ……………………

Spoeling 2:  ……………………………………..             Bijzonderheden:  ……………………

Spoeling 3:  ……………………………………..             Bijzonderheden:  ……………………

Spoeling 4:  ……………………………………..             Bijzonderheden:  ……………………

Spoeling 5:  ……………………………………..             Bijzonderheden:  ……………………

Spoeling 6:  ……………………………………..             Bijzonderh.: cytologie potje mee

Scopie datum:  ...........…………………………

Spoeling 7 t/m 12: maandelijks spoeling

Spoeling 7: ........................................................              Bijzonderheden:   .................................

Spoeling 8:  ……………………………………..             Bijzonderheden:   .……………………

Spoeling 9:  ……………………………………..             Bijzonderh.: cytologie potje mee

Scopie datum:  ...........………………………….

Spoeling 10:  ……………………………………..            Bijzonderheden:    ……………………

Spoeling 11:  ……………………………………..            Bijzonderheden:     ……………………

Spoeling 12:  ……………………………………..            Bijzonderh.: cytologie potje mee

Scopie datum:   .............………………………...

Voorbereiding

Gebruik de ochtend van de blaasspoeling geen plastabletten. Drink ongeveer 6 uur voorafgaand aan de spoeling zo weinig mogelijk en de laatste twee uur helemaal niets. Het is dan makkelijker om de blaasspoeling op te houden tijdens de HIVEC behandeling

De procedure

 • U meldt zich op de poli Urologie in Woerden balie 11 (deze behandeling wordt vooralsnog alleen op de poli Urologie in Woerden gedaan).
 • De verpleegkundige roept u binnen en verzoekt u om uw onderkleding uit te doen en op bed plaatst te nemen.
 • De verpleegkundige brengt een katheter in uw blaas met daaraan vast een spoelsysteem. De katheter is een dun flexibel slangetje, dat via de plasbuis in de blaas wordt gebracht. Het ballonnetje dat in de katheter zit wordt na het inbrengen gevuld met water zodat de katheter niet uit de blaas valt tijdens de behandeling. Het spoelsysteem wordt aan het apparaat bevestigd.
 • Vervolgens wordt de blaas geledigd via de katheter en wordt via dezelfde katheter de Mitomycine (chemotherapie) in de blaas gespoten. In totaal 100 ml.
 • Het apparaat wordt gestart en het spoelen gaat beginnen. Dit duurt 50 minuten.
 • De verpleegkundige  is tijdens de behandeling op de kamer aanwezig voor vragen en om te controleren of alles goed verloopt.
 • Na de 50 minuten wordt het apparaat stop gezet en laten we de spoelvloeistof samen met de in de blaas gevormde urine leeg lopen in de daarvoor bestemd opvangzak die aan het systeem vast zit.
 • Het ballonnetje laten we leeg lopen en de katheter wordt uit de blaas gehaald. 
 • U kunt zich opfrissen en aankleden en mag weer naar huis.

Nazorg

Instructies voor toiletbezoek en hygiëne

 • Het is de bedoeling dat u na de spoeling de eerste 24 uur extra drinkt om een infectie te voorkomen
 • Mannen adviseren wij de eerste keren dat zij na de spoeling naar het toilet gaan, op het toilet te gaan zitten bij het plassen.
 • Maak de genitalen de eerste keren met ruim water schoon.
 • Vermijd contact tussen uw huid en uw urine. 
 • De eerste urine na de spoeling kan mogelijk iets grijs-groen van kleur zijn. 
 • Spoel de eerste keren het toilet twee keer door en houd de deksel van de wc hierbij gesloten.
 • Was daarna uw handen goed met water en neutrale zeep.
 • Reinig bij het morsen van urine buiten het toilet, de omgeving goed met water en een allesreiniger. Hoeft niet speciaal met chloor. Trekt u hierbij huishoudhandschoenen aan. U moet in elk geval het toilet schoonmaken na ieder plas beurt, mochten er ook ander mensen gebruik maken van hetzelfde toilet.
 • Ondergoed en kleding die u gedragen heeft en waar mogelijk urine op is gekomen, kunt u normaal wassen.

Afgezien van deze huishoudelijke maatregelen en normale hygiëne, hoeft u geen extra voorzorgmaatregelen te nemen voor kinderen en volwassenen in uw omgeving.

Geslachtsgemeenschap

Wij raden U aan om de eerste 48 uur na de behandeling geen gemeenschap te hebben of een condoom te gebruiken tijdens de geslachtsgemeenschap.

Bijwerkingen

De meeste patiënten verdragen de HIVEC behandeling goed.
Soms zijn er bijwerkingen, die zich meestal beperken tot klachten van de blaas.

 • Branderigheid, soms pijnlijk gevoel bij uitplassen.
 • Toenemende plasdrang.
 • Moeite met ophouden van de urine.
 • Soms bloed bij de urine.
 • Spierpijn.
 • Huiduitslag en Jeuk (kan een allergische reactie zijn)
 • Klachten die passen bij een blaasontstekingen die langer dan 48 uur aanhouden. Meld dit zodra u  dit vermoed. Dan wordt de urine gecontroleerd. Eventueel moet een volgende spoeling uitgesteld wordt.
 • Bij koorts boven de 38,5 langer dan 12 uur neem contact op met de poli Urologie (‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend met de SEH).

Allergische reactie 

Een enkele keer kan een allergische reactie ontstaan; u krijgt dan huiduitslag en jeuk aan uw handpalmen. In dit geval overleggen we met de uroloog over de verdere behandeling.

Controle

Om het effect van de spoelingen te controleren, zal de uroloog elke 3 maanden een blaasonderzoek verrichten (cystoscopie). Verder wordt uw urine zo nu en dan gecontroleerd op kankercellen en ontsteking.

Als er na 1 jaar geen nieuwe tumoren zijn ontstaan, wordt de kans duidelijk groter dat u tumorvrij blijft. Maar ook na jaren tumorvrij verschijnen tumoren soms opnieuw. De uroloog bespreekt met u hoe vaak u in de komende jaren een blaasonderzoek moet ondergaan.

Mochten de blaasspoelingen niet aanslaan, dan kan vaak worden overgeschakeld op een ander type spoelvloeistof. Helaas komt het een enkele keer voor dat de blaasspoelingen helemaal geen effect hebben en er nieuwe tumoren blijven ontstaan. Dan wordt er een ander plan gemaakt.

Contact opnemen

Heeft u na het poli bezoek dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Tijdens kantooruren met de poli Urologie: T 088 320 25 00.
 • Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp: T 088 320 33 00.

Expertise en ervaring

De urologen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van uro- oncologische zorgvragen. We behandelen in ons ziekenhuis jaarlijks ruim 2.500 patiënten met een verdenking op prostaat-, nier- of blaaskanker. Doordat we zoveel patiënten behandelen zien we veel verschillende ziektebeelden en hebben we veel ervaring en expertise opgebouwd. Met betrekking tot het aantal operaties per jaar zitten we in deze kankersoorten al jaren in de top 5 van Nederland. 

We doen aan voortdurende kwaliteitsverbetering en zijn steeds op zoek naar de meest optimale behandeling. Ook doen we veel aan onderzoek om steeds beter te kunnen voorspellen wat nodig is en wat resultaten opleveren voor onze patiënten. We investeren in de nieuwste behandelmethoden- en technieken die zo min mogelijk schade aan het lichaam opleveren, zo maken we zoveel mogelijk gebruik van de nieuwste Da Vinci-robot waarmee we laparoscopische ingrepen doen (kijkoperaties in de buikholte).

Wilt u meer weten over onze aandachtsgebieden? Bekijk ook onze pagina Prostaatkankercentrum.

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien.

Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de ‘hoofdbehandelaar’. Het is voor u dus belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de zaalarts of verpleegkundig specialist.

Het filmpje Wie is uw hoofdbehandelaar? geeft u meer informatie hierover.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Heeft u na het poli bezoek dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Tijdens kantooruren met de poli Urologie: T 088 320 25 00.
 • Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp: T 088 320 33 00.

Gerelateerde informatie

Code URO 17-B-1

Terug naar boven