Behandelingen & onderzoeken

Bloedpatch na een ruggenprik

Een bloedpatch is een behandeling die gegeven kan worden als de patiënt hoofdpijn blijft houden na een ruggenprik. Tijdens de behandeling spuit de anesthesioloog een kleine hoeveelheid bloed van de patiënt terug in het gaatje via waar de patiënt eerder de ruggenprik kreeg toegediend. Meestal geeft deze behandeling binnen enkele uren verlichting. De bloedpatch wordt gegeven als andere behandelingen tegen de hoofdpijn niet helpen.

Sommige mensen krijgen hoofdpijn na een ruggenprik. De hoofdpijn kan direct na de punctie ontstaan, maar ook nog tot ongeveer 3 dagen erna. De pijn is soms hevig en wordt erger als de patiënt rechtop gaat zitten. De patiënt kan daarbij ook last hebben van oorsuizen. Als de patiënt ligt, neemt de pijn meestal af. De hoofdpijn gaat in de meeste gevallen na enkele dagen spontaan over, maar kan ook langer aanhouden. Bij jongere mensen komt hoofdpijn na een ruggenprik vaker voor.

Meer over oorzaak hoofdpijn

Oorzaak hoofdpijn

Een ruggenprik wordt gegeven als regionale verdoving bij een operatie door de anesthesioloog. Als het gaat om een onderzoek naar hersenvocht (liquor), dan dient de neuroloog de ruggenprik toe. Een enkele keer blijft er na de punctie wat liquor (vocht) uit het prikgaatje lekken. Hierdoor wordt de druk rond de wervelkolom en in het hoofd tijdelijk verlaagd. Dat veroorzaakt waarschijnlijk de hoofdpijn.

Wat is er aan te doen

In eerste instantie krijgt de patiënt het advies om 1 of 2 x 24 uur platte bedrust te houden, voldoende te drinken (met name dranken met coffeïne, zoals koffie en cola) en pijnstillers te gebruiken. Vaak zullen de klachten daarna al weg zijn. Als dit niet helpt en de pijn na enkele dagen nog blijft aanhouden, dan is de bloedpatch een mogelijke oplossing.

Voorbereiding

Antistollingsmiddelen

Gebruikt u bloedverdunnende medicatie zoals carbasalaatcalcium (Ascal®) of acetylsalicylzuur, dan mag u deze doorgebruiken.

Gebruikt u andere bloedverdunnende medicatie, zoals acenocoumarol (Sintrom®), fenprocoumon (Marcoumar®), clopidogrel (o.a. Plavix® en Grepid®), ticagrelor (o.a. Brilique® en Possia®), dabigatran (Pradaxa®), apixaban (Eliquis®), rivaroxaban (Xarelto®) of een combinatie van deze medicatie? Bespreek dan vooraf met uw arts hoeveel dagen voor de behandeling u hiermee moet stoppen.

Eten en drinken (nuchter zijn)

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Dit betekent dat u van tevoren gewoon mag eten en drinken.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

Ziekenhuiskleding

Voordat de bloedpatch gegeven wordt, geven wij u ziekenhuiskleding om aan te trekken. Daarna brengen wij u in uw bed naar de behandelruimte.

Holding

De bloedpatch gebeurt op de holding. Dit is een ruimte waar patiënten worden voorbereid die een operatie moeten ondergaan. In uw geval gaat het niet om een operatie en u hoeft ook niet onder narcose.

De ingreep

Tijdens de behandeling kunt u gewoon op uw bed blijven liggen. Eerst krijgt u een infuusnaaldje in uw arm. Via dit naaldje zuigt de anesthesioloog later met een spuitje wat bloed op. nadat het infuusnaaldje is aangelegd gaat u op uw zij liggen. De anesthesioloog zoekt vervolgens de insteekopening van de ruggenprik op en brengt hier, na verdoving van de huid, een naald in. Als deze naald op de juiste plaats zit, wordt er 10 tot 15 cc bloed uit het infuusnaaldje in uw arm gehaald. Dit (eigen) bloed spuit de anesthesioloog vervolgens in de rug. Daarna haalt hij of zij de naald direct weer uit de rug. Doordat het bloed stolt rondom het prikgaatje, kan er geen liquor (vocht) meer weglopen.

Bij de meeste patiënten zal de pijn vrijwel direct of na enkele uren verdwijnen.

Duur behandeling

De behandeling duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Nazorg

Enkele uren plat liggen

Na de behandeling krijgt u een pleister op het prikgaatje en moet u enkele uren plat op uw rug liggen om het dichten van het gaatje te bevorderen. De anesthesioloog vertelt u hoe lang dit in uw geval nodig is. Dit is per persoon verschillend, maar u moet denken aan een gemiddelde van 4 uur. Hierna mag u langzaam aan weer omhoog komen.

Als u zich goed voelt, kunt u rustig aan weer in beweging komen en huiswaarts keren. Het kan zijn dat u een nachtje moet blijven. U hoort dit dan van de arts.

Niet zwaar tillen

Belangrijk: Nadat u de bloedpatch heeft gekregen, mag u 1 week lang niet zwaar tillen en geen zware arbeid verrichten.

Risico's en complicaties

  • Het ingespoten bloed komt in het ruggenmerg, waardoor de druk wat toeneemt. Dat kan een pijnlijke, stijve rug veroorzaken. Dit gaat na enkele dagen tot weken vanzelf over.
  • Soms komt de hoofdpijn toch terug. De behandeling kan dan nog een keer herhaald worden.

Direct contact opnemen

Als u koorts heeft, of neurologische uitval (zoals vermindering van kracht en/of gevoel), neem dan direct contact op met de afdeling Neurologie of Anesthesiologie.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis is een van de grootste pijnbehandelcentra van Nederland. Met de meeste pijnbehandelingen heeft het ziekenhuis dan ook ruime ervaring. Voor specifieke behandelingen, zoals baclofentherapie bij spasticiteit en neuromodulatie, hebben wij een (boven)regionale functie. Ook hebben wij een bijzondere expertise op het gebied van pijnbestrijding bij kanker (oncologische pijnbestrijding) en bij onbegrepen buikpijn/bekkenpijn.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft ruime ervaring met het toepassen van meer bijzondere technieken zoals ruggenmergstimulatie, chordotomie, plaatsing van intrathecale morfine- en baclofenpompen en epiduroscopie.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Of u allergieën heeft.
  • Of u (mogelijk) zwanger bent.
  • Als u iets niet begrijpt.
  • Wat u belangrijk vindt.
  • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code ANES 05-B

Terug naar boven