Behandelingen & onderzoeken

Blokkade plexus coeliacus of splanchnicus

Een blokkade van de plexus coeliacus of splanchnicus is een behandeling bij ernstige pijnklachten van de bovenbuikorganen, zoals de alvleesklier, maag en lever.

Bij deze behandeling wordt een aantal zenuwen in de bovenbuik (bijvoorbeeld de plexus coeliacus of splanchnicus), geblokkeerd door een neurolytische vloeistof in te spuiten. Deze zenuwen liggen diep in de buik, naast de aorta. Deze vloeistof vermindert de pijngeleiding van het zenuwnetwerk. Dit heet neurolyse. De meeste mensen hebben daardoor na deze behandeling minder pijn.

Meer over de blokkade

De behandeling vindt plaats onder sedatie of algehele narcose. De blokkade wordt verricht met behulp van 2 naalden onder röntgendoorlichting

Proefblokkade

Om zeker te weten of deze behandeling aanslaat doet men soms eerst een proefblokkade. Dit is een blokkade met lokale verdoving om te kijken of de bekende pijn afneemt na de blokkade. Deze proefblokkade is tijdelijk.

Als de pijn verminderd is na de proefblokkade wordt de patiënt ingepland voor een blokkade met Alcohol of Fenol (neurolyse).

Soms wordt gekozen voor een RF-behandeling (verhitten tot 80 graden).

Voorbereiding

Antistollingsmiddelen

Gebruikt u bloedverdunnende medicatie zoals carbasalaatcalcium (Ascal®) of acetylsalicylzuur, dan mag u deze doorgebruiken.

Gebruikt u andere bloedverdunnende medicatie, zoals acenocoumarol (Sintrom®), fenprocoumon (Marcoumar®), clopidogrel (o.a. Plavix® en Grepid®), ticagrelor (o.a. Brilique® en Possia®), dabigatran (Pradaxa®), apixaban (Eliquis®), rivaroxaban (Xarelto®) of een combinatie van deze medicatie? Bespreek dan vooraf met uw arts hoeveel dagen voor de behandeling u hiermee moet stoppen.

Allergie

Het is belangrijk dat u een allergie voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen voor de ingreep aan de arts doorgeeft. Een allergische reactie op een van deze middelen kan namelijk leiden tot jeuk, huiduitslag of kortademigheid en bloeddrukdaling.

Vervoer regelen

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Dit betekent dat u op de dag van de behandeling niet zelf mag autorijden, fietsen of ander voertuig besturen (u bent niet verzekerd in het verkeer). Regel daarom vooraf dat u door iemand anders naar huis gebracht wordt.

Kleding

Voor deze behandeling vragen wij u om makkelijk zittende kleding aan te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een broek met elastieken band en een loszittend shirt of trui.

Rolstoel

Graag een van de rolstoelen meenemen die bij de hoofdingang staan. Deze kan nodig zijn om u na de behandeling weer naar de auto te brengen.

Vaccinatie

Er moet minimaal 2 weken tussen een vaccinatie en de behandeling zitten. Dit betekent dat u in de 2 weken voor de behandeling geen vaccinatie mag krijgen. Ook mag u pas minimaal 2 weken na de behandeling een vaccinatie krijgen.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

Op de poli heeft u een afsprakenkaart meegekregen waarop staat hoe laat u op welke afdeling verwacht wordt. De behandeling vindt plaats op een pijnbehandelkamer. De behandeling kan gedaan worden door een anesthesioloog-pijnspecialist, een anesthesioloog in opleiding tot pijnspecialist of door een arts in opleiding tot anesthesioloog.

Na de behandeling blijft u minimaal nog 1 nacht in het ziekenhuis ter observatie.

Ingreep

Tijdens de behandeling worden de volgende stappen doorlopen:

 • U krijgt eerst een infuus en wordt aan de hartbewaking aangesloten. 
 • U gaat op uw buik liggen op de onderzoekstafel.
 • Via uw infuus krijgt u slaapmiddel toegediend door een anesthesioloog of anesthesie-medewerker. 
 • De huid wordt goed verdoofd en dan worden de naalden via uw rug op de juiste positie geplaatst richting de zenuwen in de buik, naast de aorta. De positie van de naalden wordt bepaald en gecontroleerd met behulp van röntgendoorlichting.
 • Hierna spuit de pijnarts een vloeistof rondom het zenuwnetwerk. Deze vloeistof vermindert de pijngeleiding van het zenuwnetwerk. Meestal zorgt dit voor een vermindering van de pijn.

Duur behandeling

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Daarna gaat u terug naar de afdeling.

Nazorg

Risico's en complicaties

Na deze ingreep is er een kleine kans op de volgende complicaties:

 • Rugpijn
 • Klaplong
 • Lage bloeddruk (vaak tijdelijk)
 • Diarree
 • Blaasfunctiestoornissen (zelden)
 • Partiële of complete dwarslaesie (zeer zelden)

Resultaat

Na 1 of 2 dagen is het resultaat van de behandeling te beoordelen. Meestal is er een duidelijke vermindering van de pijn. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan. Zo nodig kan de behandeling herhaald worden. Soms is er nog een andere, aanvullende behandeling nodig. 

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis is een van de grootste pijnbehandelcentra van Nederland. Met de meeste pijnbehandelingen heeft het ziekenhuis dan ook ruime ervaring. Voor specifieke behandelingen, zoals baclofentherapie bij spasticiteit en neuromodulatie, hebben wij een (boven)regionale functie. Ook hebben wij een bijzondere expertise op het gebied van pijnbestrijding bij kanker (oncologische pijnbestrijding) en bij onbegrepen buikpijn/bekkenpijn.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft ruime ervaring met het toepassen van meer bijzondere technieken zoals ruggenmergstimulatie, chordotomie, plaatsing van intrathecale morfine- en baclofenpompen en epiduroscopie.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code PP 18-B

Terug naar boven