Behandelingen & onderzoeken

Borstreconstructie

Een borstreconstructie is een ingreep waarbij, na een amputatie in het verleden, een nieuwe borst gevormd wordt. Pas een aantal maanden na de ingreep is het uiteindelijke resultaat zichtbaar. 

Deze operatie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

  • Borstreconstructie met DIEP-flapmethode
  • Borstreconstructie met een expander (ballon)
  • Borstreconstructie met een prothese
  • Borstreconstructie met rugspier (latissimus dorsi lap - LD lap)

Meer over borstreconstructie

Uw plastisch chirurg bespreekt van tevoren met u welke techniek in uw situatie het beste resultaat geeft. Hoewel het resultaat van de borsteconstructie bij de meeste vrouwen heel goed, is het goed om te beseffen dat de nieuwe borst nooit hetzelfde kan zijn als uw oorspronkelijke borst.

Voorbereiding

Toestemming zorgverzekeraar nodig

Een borstreconstructie wordt in vrijwel alle gevallen vergoed door de zorgverzekeraar, maar er moet vooraf wel toestemming vragen van uw verzekering zijn.

Anesthesioloog

Wanneer besloten is dat u een borstreconstructie zult ondergaan, beginnen de voorbereidingen op de operatie. De plastisch chirurg verwijst u door naar de anesthesioloog bij de afdeling Voorbereiding Opname.

De anesthesioloog regelt de narcose tijdens de operatie. U kunt direct terecht bij de anesthesioloog na uw bezoek aan de plastisch chirurg. De anesthesioloog doet dan een beperkt onderzoek naar onder andere uw gewicht, bloeddruk en medicatiegebruik.

Wachtlijst

Hierna schrijft u zich in bij Voorbereiding Opname. Hier worden uw gegevens genoteerd en wordt u op de wachtlijst geplaatst. U kunt aan het baliepersoneel vragen hoelang de wachttijd ongeveer is. Ook krijgt u informatie over de algemene gang van zaken tijdens de opname.

Wanneer u aan de beurt bent, wordt u thuis gebeld. U hoort dan wanneer, hoe laat en waar u zich moet melden.

Medicijnen

Krijgt u tijdens de wachttijd de medicijnen Prednison of bloedverdunnende medicijnen voorgeschreven? Laat dit dan aan uw plastisch chirurg weten, door de poli Plastische Chirurgie te bellen.

Dag van de operatie

U wordt meestal opgenomen op dag dat u geopereerd wordt. U meldt zich in het ziekenhuis op de afgesproken tijd en plaats. Daarvandaan wijst men u de weg naar de verpleegafdeling.

Een afdelingsverpleegkundige heeft een opnamegesprek met u en informeert u over de gang van zaken rond de operatie en het verblijf op de afdeling. De verpleegkundige vertelt u hoe laat u (ongeveer) aan de beurt bent en beantwoordt eventuele vragen.

De opnameduur varieert tussen één dag en vijf dagen, afhankelijk van de toegepaste operatietechniek en eventuele complicaties.

Eten en drinken (nuchter zijn)

De operatie gebeurt onder algehele narcose. U moet daarom voor de operatie nuchter zijn. Dat wil zeggen: u mag een aantal uren voor de operatie niet meer eten of drinken. Tijdens het gesprek met de anesthesioloog hoort u wat voor u van toepassing is.

Als u zich niet aan bovenstaande regels houdt, kan uw operatie of ingreep niet doorgaan.

Behandeling

Kort voordat u naar de operatieafdeling gaat, kleedt u zich om. U krijgt een operatiepak van het ziekenhuis aan en in de meeste gevallen een tablet om te ontspannen. Vervolgens wordt u met uw bed naar de operatieafdeling gebracht. Daar moet u nog even wachten tot u aan de beurt bent. U stapt vervolgens over op een operatietafel en wordt naar de operatiekamer gereden. Daar wordt u onder narcose gebracht via een infuus in uw arm.

Deze operatie kan volgens diverse technieken worden uitgevoerd. Uw chirurg bespreekt vooraf met u welke techniek wordt gebruikt.

Hechting wond

De wond wordt onderhuids gehecht. De hechtingen hoeven na de operatie meestal niet verwijderd te worden, ze lossen vanzelf op. De chirurg laat soms drains achter in de huid. Dit zijn slangetjes die het wondvocht afvoeren. Afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht worden deze verwijderd. Dit kan soms 1 tot 2 weken duren.

Na de operatie

U wordt na de operatie wakker op de uitslaapkamer van de operatieafdeling. Wanneer u voldoende wakker bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling. Daar controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, polsslag en het verband.

Mogelijke complicaties

Na de operatie kunnen complicaties optreden, zoals een nabloeding, vochtophoping, afsterving van de huid of wondinfectie. Deze complicaties komen zelden voor en kunnen vaak goed behandeld worden, al zult u daarvoor misschien enkele dagen langer in het ziekenhuis moeten blijven.

Duur van de operatie

De duur van de operatie is afhankelijk van de gebruikte techniek.

Nazorg

Controle

Voor u naar huis gaat wordt er een afspraak gemaakt voor de poliklinische controle. Tijdens dat polibezoek spreekt u met de plastisch chirurg ook over de eventuele vervolgbehandeling:

  • Wanneer u een expander (ballon) ingebracht heeft gekregen, zult u een aantal keren moeten terugkomen op de polikliniek om deze te laten vullen. De plastisch chirurg zal dan via het ventieltje extra vloeistof inspuiten totdat de juiste grootte van de nieuwe borst is bereikt.
  • 1 tot 2 weken na het ontslag uit het ziekenhuis heeft u een afspraak bij de verpleegkundige op de poli Plastische Chirurgie.
  • 6 tot 8 weken na het ontslag uit het ziekenhuis heeft u een afspraak bij de plastische chirurg die u heeft geopereerd.

Leefregels voor thuis

Rustig aan

Wanneer u na de operatie weer thuis bent, zult u het enige tijd rustig aan moeten doen. U mag minimaal 2 weken lang niet zwaar tillen, ook geen kinderen optillen of boodschappen dragen! U mag in die 2 weken ook niet stofzuigen, boodschappen doen of bedden opmaken, kortom: geen zwaar huishoudelijk werk doen.

Gezinszorg

Misschien kunnen familie of vrienden zolang de zwaardere huishoudelijke taken van u overnemen. Wanneer dit niet zo is, neem dan ruim vóór de operatiedatum contact op met de gezinszorg in uw woonplaats voor huishoudelijke hulp.

Leefregels voor thuis

Na een borstreconstructie gelden er algemene leefregels om het herstel thuis te bevorderen.

Klik hier voor de leefregels

Contact opnemen

U kunt op de volgende manieren contact opnemen:

Tijdens kantooruren:

Neem contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie

Buiten kantooruren:

  • Tot 24 uur na ontslag: Spoedeisende Hulp
  • Na 24 uur na ontslag: Huisartsenpost in uw regio

Borstreconstructie: leefregels

Na een borstreconstructie gelden er algemene leefregels om het herstel thuis te bevorderen.

Expertise en ervaring

De plastische chirurgen van het St. Antonius Ziekenhuis zijn gespecialiseerd in zowel kinder- als volwassenenchirurgie.

Op de polikliniek in het St. Antonius Ziekenhuis de plastische chirurgen ruim 4.600 patiënten per jaar. Daarnaast komen ruim 5.600 patiënten per jaar naar onze polikliniek voor controle. Hiermee zijn we een van de grootste perifere praktijken in Nederland.

Team en samenwerking

Het team bestaat uit gespecialiseerde plastische chirurgen met ruime ervaring in een of meerdere aandachtsgebieden. De plastisch chirurgen werken in het ziekenhuis nauw samen met oncologisch chirurgen, hart-longchirurgen, dermatologen, reumatologen, revalidatieartsen en handtherapeuten. Ze maken daarnaast onderdeel uit van een zeer ervaren borstkankerteam.

Meer informatie

Op 1 november 2017 voerden plastisch chirurgen Erik Zonnevylle en Philip Juten tijdens het tv-programma van Omroep Max Operatie Live een borstreconstructie uit. 

Gerelateerde informatie

Code PCH 02-B

Terug naar boven