Behandelingen & onderzoeken

Flapoorcorrectie

Flaporen, ook vaak afstaande oren of zeiloren, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Flaporen kunnen door een plastisch chirurg worden gecorrigeerd.

Een correctie van de oren kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer 5 jaar. Dit gebeurt door een operatie.

Meer over flapoorcorrectie

Hieronder vindt u meer informatie over het algemene verloop van de flapoorcorrectie. Op de webpagina 'Algemene informatie over een operatie' leest u meer over uw opname in het ziekenhuis en de voorbereiding op uw operatie.

Voorbereiding

Voorbereiding op uw opname

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Opname in het ziekenhuis (bij operatie) leest u hoe u zich op uw opname voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Pijnstilling

Koop paracetamol voordat u naar het ziekenhuis gaat. Dan heeft u dit alvast in huis.

Vervoer regelen

Na deze behandeling kunt u niet zelf naar huis rijden. Bijvoorbeeld omdat u narcose, een ruggenprik of sedatie heeft gehad, medicijnen heeft gekregen, of omdat u daar lichamelijk nog niet toe in staat bent. Het is daarom handig dat u vooraf regelt dat iemand u naar huis brengt na de behandeling.

Eten en drinken (nuchter zijn)

Het is noodzakelijk dat u voor de operatie een bepaalde periode niet eet of drinkt (‘nuchter’ blijft). Dit geldt als u narcose, een ruggenprik of een zenuwblokkade krijgt. Als u niet nuchter bent tijdens de ingreep, is de kans groter dat er tijdens de ingreep eten en drinken uit uw maag in uw longen terechtkomt. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking. Het is dus belangrijk dat u zich aan onderstaande voorschriften houdt. Als u niet nuchter bent, zullen wij er voor uw veiligheid voor kiezen om de operatie niet door te laten gaan.

Houd u aan de onderstaande voorschriften:

  • Tot 6 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u 1 of 2 beschuitjes met jam eten.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 02.00 uur ’s nachts niets meer mag eten. Moet u zich bijvoorbeeld om 14.00 uur ’s middags melden, dan mag u vanaf 08.00 uur ’s morgens niets meer eten.

  • Tot 2 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u heldere vloeistoffen drinken. Dit zijn: water, appelsap en thee ZONDER melk. Koffie zonder melk is ook toegestaan.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 06.00 uur ’s morgens niets meer mag drinken. De afgesproken medicatie mag u wel met een slokje water innemen op de dag van de operatie.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis en de volgende dag wordt geopereerd, dan zullen de zorgverleners op de afdeling u laten weten vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

Geef het altijd aan ons door als u overgevoelig of allergisch bent voor jodium, contrastvloeistof, bepaalde medicijnen, pleisters, rubber, latex of andere stoffen. 

Zorg ervoor dat u geen make-up draagt (ook geen nagellak).

Kleding

  • Draag gemakkelijk zittende kleding, die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.
  • Neem een schone set kleding mee voor het geval u een nachtje moet blijven en een paar warme sokken.
  • Neem stevige schoenen of pantoffels mee (om te voorkomen dat u valt).

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de operatie? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de Voorbereiding Opname.

Behandeling

Verdoving

Bij een operatie kunt u plaatselijk of geheel verdoofd (narcose) worden. Uw arts bespreekt met u welke vorm van verdoving in uw situatie het meest geschikt is.

Het rechtzetten van flaporen kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, maar gebeurt meestal onder algehele verdoving. In het eerste geval vindt de ingreep plaats op de poli en kunt u na een paar uur alweer naar huis. Als u onder algehele verdoving gaat, moet u een dag op de verpleegafdeling van het ziekenhuis blijven.

Informatie over de verschillende soorten verdovingen en de gang van zaken leest u op onze webpagina 'Onder anesthesie'.

De operatie

Bij de operatie maakt de plastisch chirurg een snee aan de achterkant van het oor. Het kraakbeen van het oor wordt in een andere stand gezet en een stukje huid aan de achterkant van het oor wordt verwijderd.

Nazorg

Na de operatie

Na de operatie worden de oren voor een week verbonden in een zogenaamde ‘tulband’. Als het verband na ongeveer 1 week op de poli verwijderd is, moet u nog ongeveer 2 weken ‘s nachts een haarband dragen ter bescherming van uw oren. Ook overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren, bijvoorbeeld als u sport.

Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Wel kunnen de oren wat doffer aan blijven voelen. Tegen de pijn kunt u pijnstillers innemen (bij voorkeur paracetamol).

Bij extreme pijn moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg. Mogelijk zit het verband dan te strak of is er sprake van een bloeduitstorting.

Er worden oplosbare hechtingen gebruikt. Deze verdwijnen vanzelf en hoeven dus niet te worden verwijderd.

Mogelijkheden en verwachtingen

Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten, maar geen perfectie. Absolute symmetrie van de stand van de oren is vrijwel onmogelijk. Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend. De meeste mensen zijn erg tevreden over de nieuwe stand van de oren.

Risico's en complicaties

Het rechtzetten van flaporen heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan niet te garanderen.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

  • Tijdens kantooruren met de poli Plastische Chirurgie,  T 088 320 24 00.
  • Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00.

Na 24 uur na ontslag

  • Tijdens kantooruren met de poli Plastische Chirurgie, T 088 320 24 00.
  • Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

Het specialisme Plastische Chirurgie van het St. Antonius Ziekenhuis verricht (borst)reconstructies, hand- en polsoperaties, huidkankerchirurgie, chirurgie na maagverkleiningen, plastische chirurgie bij kinderen en esthetische chirurgie.

Ons team bestaat uit gespecialiseerde plastische chirurgen met ruime ervaring in één of meerdere aandachtsgebieden. De plastisch chirurgen werken in het ziekenhuis nauw samen met oncologisch chirurgen, hart-longchirurgen, dermatologen, reumatologen, revalidatieartsen en handtherapeuten.

Op de polikliniek behandelen we ruim 4.600 patiënten per jaar. Daarnaast komen jaarlijks ruim 5.600 patiënten naar onze polikliniek voor controle. Hiermee zijn we één van de grootste praktijken in Nederland.

Vergoeding

De kosten van het rechtzetten van afstaande oren worden door de verzekering soms wel en soms niet vergoed. U dient hiervoor een machtigingsaanvraag in bij uw verzekeringsmaatschappij. De plastisch chirurg levert u hier de informatie voor, maar hij heeft geen verdere invloed op de beslissing over vergoeding. Uiteindelijk bepaalt de verzekeringsgeneeskundige of de verzekering de ingreep zal vergoeden. Als er geen medische redenen bestaan voor de operatie en u overweegt de operatie op eigen kosten te laten uitvoeren, dan kan de plastisch chirurg ervoor zorgen dat u van tevoren een opgave van de kosten krijgt.

Gerelateerde informatie

Behandelingen & onderzoeken

Code PCH-11-B

Terug naar boven