Behandelingen & onderzoeken

Laterale halscyste verwijderen

Een laterale halscyste word operatief verwijderd door middel van een huidsnee in de hals. 

Een cyste is een niet-oorspronkelijke holte in het lichaam waar vocht in zit. Een laterale halscyste ligt aan de zijkant in de hals. De cyste ontstaat tijdens de ontwikkeling als embryo en kan lang ongemerkt aanwezig zijn. Het is in principe een goedaardige aandoening, maar is in zeer zeldzame gevallen kwaadaardig. Als de cyste zich vult met vocht en groter wordt, kan dit klachten geven. De klachten bestaan uit een zwelling in de hals, die hinderlijk kan zijn met bewegen of tijdens het liggen. Soms wordt de zwelling groter en pijnlijk doordat de cyste ontstoken is.

Meer over laterale halscyste verwijderen

Behandelmogelijkheden

Als een laterale halscyste ontstoken is, schrijft uw arts vaak eerst antibiotica voor. Wanneer dit onvoldoende resultaat oplevert kan besloten worden om tot een operatie over te gaan. Tijdens een operatie verwijdert de KNO-arts/ hoofd-hals chirurg een laterale cyste uit de hals. Uw arts stuurt de cyste na de operatie op naar het laboratorium voor weefselonderzoek.

Vanwege de ingewikkelde anatomie van de hals is het belangrijk dat een operatie aan een laterale halscyste plaatsvindt in gespecialiseerde centra voor hoofd-halschirurgie. Het St. Antonius Ziekenhuis is een gespecialiseerd ziekenhuis op dit gebied. 

Voorbereiding

Voorbereiding op uw opname

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Opname in het ziekenhuis (bij operatie) leest u hoe u zich op uw opname voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Medicijnen

 • Op de Voorbereiding Opname is met u afgesproken welke medicijnen u wel of niet mag innemen. Houd u goed aan deze afspraken.
 • De medicijnen die u mag innemen kunt u innemen met een slokje water.
 • Overleg bij twijfel met uw arts.
 • Neem altijd een actueel medicijnoverzicht mee naar het ziekenhuis.

Bloedverdunners
Uw arts vertelt u wat in uw geval de afspraken zijn. Laat de Trombosedienst weten dat u geopereerd wordt.

Medicijnen voor diabetes
Uw arts vertelt u wat in uw geval de afspraken zijn.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Pijnstilling

Koop paracetamol voordat u naar het ziekenhuis gaat. Dan heeft u dit alvast in huis.

Vervoer regelen

Na deze behandeling kunt u niet zelf naar huis rijden. Bijvoorbeeld omdat u narcose, een ruggenprik of sedatie heeft gehad, medicijnen heeft gekregen, of omdat u daar lichamelijk nog niet toe in staat bent. Het is daarom handig dat u vooraf regelt dat iemand u naar huis brengt na de behandeling.

Eten en drinken (nuchter zijn)

Het is noodzakelijk dat u voor de operatie een bepaalde periode niet eet of drinkt (‘nuchter’ blijft). Dit geldt als u narcose, een ruggenprik of een zenuwblokkade krijgt. Als u niet nuchter bent tijdens de ingreep, is de kans groter dat er tijdens de ingreep eten en drinken uit uw maag in uw longen terechtkomt. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking. Het is dus belangrijk dat u zich aan onderstaande voorschriften houdt. Als u niet nuchter bent, zullen wij er voor uw veiligheid voor kiezen om de operatie niet door te laten gaan.

Houd u aan de onderstaande voorschriften:

 • Tot 6 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u 1 of 2 beschuitjes met jam eten.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 02.00 uur ’s nachts niets meer mag eten. Moet u zich bijvoorbeeld om 14.00 uur ’s middags melden, dan mag u vanaf 08.00 uur ’s morgens niets meer eten.

 • Tot 2 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u heldere vloeistoffen drinken. Dit zijn: water, appelsap en thee ZONDER melk. Koffie zonder melk is ook toegestaan.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 06.00 uur ’s morgens niets meer mag drinken. De afgesproken medicatie mag u wel met een slokje water innemen op de dag van de operatie.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis en de volgende dag wordt geopereerd, dan zullen de zorgverleners op de afdeling u laten weten vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

Geef het altijd aan ons door als u overgevoelig of allergisch bent voor jodium, contrastvloeistof, bepaalde medicijnen, pleisters, rubber, latex of andere stoffen. 

Zorg ervoor dat u geen make-up draagt (ook geen nagellak).

Kleding

 • Draag gemakkelijk zittende kleding, die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.
 • Neem voldoende (nacht)kleding, ondergoed en een paar warme sokken mee.
 • Neem stevige schoenen of pantoffels mee (om te voorkomen dat u valt).

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de operatie? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de Voorbereiding Opname.

Behandeling

Dag van opname

Op het afgesproken moment meld u zich bij ... (<waar meldt een patiënt zich>).

<Kan je stapsgewijs beschrijven wat een patiënt doormaakt. Bijv. aanmelden, wachten in  wachtruimte, ophalen door medw, omkleden, verdoving.>

Verdoving (anesthesie)

Bij een operatie kunt u plaatselijk of geheel verdoofd (narcose) worden. Uw arts bespreekt met u welke vorm van verdoving in uw situatie het meest geschikt is.

Informatie over de verschillende soorten verdovingen en de gang van zaken leest u op onze webpagina Onder anesthesie.

De operatie

Nadat u verdoofd bent, verwijdert uw arts de laterale halscyste via een huidsnee in de hals. Voordat de arts de wond sluit, brengt hij een wonddrain in voor de afvoer van het wondvocht. De operatie duurt ongeveer één uur.

Nazorg

Na de operatie

De avond na de operatie kunt u een lichte maaltijd gebruiken, tenzij uw behandelend KNO-arts/hoofdhalschirurg anders heeft geadviseerd.

Wonddrain

Voor de afvoer van het wondvocht en om bloedophoping onder de huid te voorkomen, is een wonddrain (slangetje) in de wond gelegd. De wonddrain komt door de huid van de hals weer naar buiten komt. De wonddrain is meestal één tot drie dagen nodig. 

Uitslag

De uitslag van de behandeling krijgt u van uw behandelend arts. Het verslag van bepaalde behandelingen kunt u na 2 weken ook inzien in uw eigen dossier via Mijn Antonius.

Herstel

Na de operatie heeft u meestal weinig pijn. De pijn die u ervaart, wordt veroorzaakt door de wond en soms door de houding van het hoofd tijdens de operatie. Hiervoor kunt u, indien nodig, een Paracetamol innemen. Gedurende 7 dagen kunt 4 keer per dag 500 gram Paracetamol innemen.

Na de operatie komt een tijdelijke gevoelloosheid vaker voor dan pijn. Deze gevoelloosheid trekt na enkele weken weg. In het wondgebied treedt vaak een kleine zwelling op, die na verloop van enkele weken weer verdwenen is. Een forse zwelling kan wijzen op een ontsteking of bloeduitstorting.

Om een laterale halscyste zo goed mogelijk te verwijderen, kan uw arts niet alle kleine gevoelszenuwen van de huid rond de huidsnee behouden. Hierdoor heeft u na de operatie een verdoofd gevoel van het operatiegebied. Na verloop van enkele maanden wordt het verdoofde gebied steeds kleiner en herstelt het meestal helemaal. Mocht het gevoel niet geheel normaal worden, dan wordt dat in het dagelijks leven meestal nauwelijks als hinderlijk ervaren.

De operatiewond ligt in een bestaande huidplooi. Hierdoor is het litteken vaak na enekele maanden nauwelijks meer zichtbaar. 

Risico's en complicaties

Geen enkele ingreep is geheel zonder risico. Zo kan er een nabloeding of onsteking ontstaan.

Wanneer er veel bloed via de wonddrain afloopt of het operatiegebied dikker wordt, is er sprake van een nabloeding. De arts moet de wond dan meestal opnieuw onder verdoving openen om een nog bloedend bloedvaatje dicht te maken. De kans hierop is ongeveer 1%.

Soms blijft het wondgebied (te) pijnlijk of wordt het na enkele dagen pijnlijk en zwelt op. De huid rond de wond is dan vaak rood. Neem dan contact op met uw KNO-arts. Er kan sprake zijn van een wondinfectie. In sommige gevallen is dan behandeling met antibiotica nodig.

Expertise en ervaring

Ons team bestaat uit allround KNO-artsen. Elke specialist heeft ruime (academische) ervaring en één of meerdere aandachtsgebieden. Hierdoor kunnen we op alle gebieden goede zorg aanbieden.

Onze polikliniek behandelt ongeveer 17.000 nieuwe patiënten per jaar. Hiermee zijn we één van de grootste KNO-afdelingen in Nederland.

Wij bieden onze patiënten graag de beste en meest moderne behandelmethoden, waarbij kwaliteit en veiligheid voorop staan. Nieuwe technieken en ontwikkelingen worden snel geïntegreerd.

Contact

Bij problemen kunt u de eerste avond en nacht na de operatie bellen met de afdeling Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00.

Doen zich na de eerste 24 uur nog problemen voor, neemt u dan contact op met de polikliniek KNO, T 088 320 21 00 (op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur).

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met uw huisarts. De huisarts zal, indien nodig,
met het ziekenhuis overleggen.

Kosten

In Nederland worden de meeste ziekenhuisbehandelingen rechtstreeks met de zorgverzekeraar afgehandeld. Niet alle ingrepen en behandelingen vallen onder het basispakket en daarbij heeft u een eigen risico.

 • Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of u voor een (volledige) vergoeding van uw behandeling in ons ziekenhuis in aanmerking komt.
 • Bent u onverzekerd dan krijgt u zelf de rekening van uw behandeling toegestuurd.
 • Voor de vergoeding van ziekenhuiszorg heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of andere specialist.
 • Neem altijd uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en uw verzekeringspas mee bij een bezoek aan het ziekenhuis.

Meer informatie vindt u op www.antoniusziekenhuis.nl/kosten-zorgverzekering.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KNO 32-B

Terug naar boven