Behandelingen & onderzoeken

OAE-meting (bij kinderen)

Bij een OAE-meting wordt gemeten of er mogelijke aanwijzingen zijn dat het gehoor niet goed werkt. OAE staat voor otoakoestische emissie; het verschijnsel waarbij het oor zelf geluid voortbrengt.

Ons oor is niet alleen in staat geluiden te ontvangen, maar blijkt ook zelf geluidjes te produceren. In de jaren zeventig ontdekte David Kemp dat een gezond oor een heel zacht geluidje teruggeeft, vlak nadat er een geluid in het binnenoor is aangekomen. Dit verschijnsel wordt ook wel Kemp-echo genoemd.

Op basis van deze vinding zijn diverse meetinstrumenten ontwikkeld waarmee een eventueel gehoorverlies vastgesteld kan worden. Met dergelijke meetinstrumenten kan bijvoorbeeld bij pasgeborenen en peuters gekeken worden of er mogelijke aanwijzingen zijn dat het gehoor niet goed werkt. Zo wordt het mogelijk om eventuele gehoorproblemen al in een heel vroeg stadium te ontdekken en te behandelen. Dit is van belang omdat behandeling van gehoorproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium grote voordelen heeft voor de ontwikkeling van de pasgeborene of peuter.

Voorbereiding

Voor deze meting zijn geen extra voorbereidingen nodig.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Onderzoek

De meetmethode

Bij het meten van oto-akoestische emissies wordt een zacht dopje in de gehoorgang geplaatst. Uit het dopje komt het geluid van zachte klikjes. Een klein microfoontje meet de echo uit het oor op. Hierbij doet zich echter een probleem voor: de echo’s zijn erg zwak en gaan vaak ten onder in de ruis die het lichaam zelf produceert. Door een groot aantal klikjes aan te bieden is de ruis weg te middelen. Maar bij huilende of zwaar ademende kinderen lukt het soms niet om de zwakke echo goed te meten. Daarom heeft het de voorkeur dat baby’s tijdens de meting slapen en kinderen rustig zijn. In dat geval kan de OAE-meting van een oor binnen 1 minuut gedaan worden.

Nazorg

Mogelijke uitslagen

  • De OAE-echo is voldoende sterk en in voldoende toonhoogten aanwezig. Het gehoor is hoogst waarschijnlijk goed.
  • De OAE-echo wordt wel gemeten, maar is te zwak en/of bij te weinig toonhoogten aanwezig. Het gehoor is mogelijk onvoldoende. Dit kan veroorzaakt worden door een klein beetje vocht of een andere geluidsbarrière in de gehoorgang of het middenoor, zoals bij een verstopt trommelvliesbuisje. Eventueel kan het gehoorverlies door het binnenoor veroorzaakt worden.
  • De OAE-echo komt niet boven de meetruis uit. In dit geval is het oor op dat moment waarschijnlijk minder horend, om één van de bovengenoemde redenen.
  • De OAE-meting is niet gelukt door huilen en/of verzet van het patiëntje.

De KNO-arts bespreekt de uitslag met de ouders. Bij een negatieve uitslag, twijfel of een mislukte test wordt de test meestal na enige tijd herhaald.

Expertise en ervaring

Ons team bestaat uit allround KNO-artsen. Elke specialist heeft ruime (academische) ervaring en één of meerdere aandachtsgebieden. Hierdoor kunnen we op alle gebieden goede zorg aanbieden.

Onze polikliniek behandelt ongeveer 17.000 nieuwe patiënten per jaar. Hiermee zijn we één van de grootste KNO-afdelingen in Nederland.

Wij bieden onze patiënten graag de beste en meest moderne behandelmethoden, waarbij kwaliteit en veiligheid voorop staan. Nieuwe technieken en ontwikkelingen worden snel geïntegreerd.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Of u allergieën heeft.
  • Of u (mogelijk) zwanger bent.
  • Als u iets niet begrijpt.
  • Wat u belangrijk vindt.
  • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de ‘hoofdbehandelaar’. Het is voor u dus belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de zaalarts of verpleegkundig specialist.

Het filmpje Wie is uw hoofdbehandelaar? geeft u meer informatie hierover.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KNO 564-O

Terug naar boven