Behandelingen & onderzoeken

Pijnbestrijding tijdens de bevalling (lachgas)

Het komt regelmatig voor dat vrouwen behoefte hebben aan pijnstilling tijdens de bevalling. Uitputting, angst of spanning kunnen een rol spelen. De pijn bij de bevalling kan met medicijnen worden onderdrukt.

Bij St. Antonius Geboortezorg worden verschillende middelen gebruikt om de pijn te bestrijden. Dit zijn medicijnen met een morfineachtig effect. Een van die medicijnen is lachgas. Lachgas wordt gegeven bij poliklinsche bevallingen o.l.v. je verloskundige en niet bij bevallingen o.l.v. een gynaecoloog.

Behandeling

Lachgas

Lachgas is een van de middelen waarmee de baringspijn kan worden gereduceerd. Het is mogelijk om tijdens een poliklinische bevalling onder begeleiding van je eigen verloskundige gebruik te maken van lachgas. Lachgas werkt pijnstillend, angstverminderend en spier relaxerend.

Inhalatie met gezichtsmasker

Tijdens de bevalling wordt het lachgas via inhalatie met gezichtsmasker toegediend. Je krijgt twee maskers. Door het ene masker wordt lachgas geïnhaleerd en via het andere masker (kinmasker) wordt de uitgeademde lucht weggezogen. Toediening vindt plaatst op de verloskamer en op verzoek, niet in een continue gasstroom. Tijdens de toediening van lachgas wordt regelmatig de ademhaling en bewustzijnsniveau gecontroleerd.

Kan lachgas altijd gegeven worden?

In sommige gevallen kan lachgas niet gebruikt worden. Het is dan mogelijk om voor een alternatief te kiezen. Je verloskundige kan je hier meer informatie over geven.

Voor- en nadelen lachgas

Het toedienen van lachgas heeft voor- en nadelen.

Voordelen

Je eigen verloskundige mag de lachgas toedienen. Het middel werkt onmiddellijk en kan gemakkelijk en snel worden in gezet. Je maakt de bevalling bewust mee en je hebt het gevoel van controle omdat je het zelf toedient. Lachgas heeft geen schadelijke gevolgen voor de baby en is snel uit je lichaam als de toediening stopt.

Nadelen

Rondlopen is niet mogelijk vanwege de apparatuur waarmee lachgas wordt toegediend. En lachgas kan alleen worden gebruikt tijdens de ontsluitingsfase en niet tijdens het persen, omdat je tijdens het persen geconcentreerd moet blijven.

Risico’s en bijwerkingen

Lachgas kent enkele bijwerkingen, maar is veilig voor de baby. In vergelijking met andere middelen voor pijnbestrijding tijdens de bevalling heeft lachgas de minste bijwerkingen voor moeder en kind. Bijwerkingen als misselijkheid en braken, duizeligheid en een uitgelaten stemming, kunnen voorkomen.

Pijn tijdens de bevalling

Bijna alle vrouwen ervaren de ontsluitingsweeën – samentrekkingen van de baarmoeder die ervoor zorgen dat de baarmoedermond zich opent – als pijnlijk. 

Datzelfde geldt voor de uitdrijvingsweeën, die samen met het persen ervoor zorgen dat het kind geboren wordt. De duur en de ernst van de pijn tijdens een bevalling wisselen. Meestal neemt de pijn toe naarmate de ontsluiting vordert. De pijn zit vooral onder in de buik en wordt soms als rugpijn gevoeld. Ook de pijn tijdens het persen verschilt: soms is het een opluchting om mee te mogen persen, soms doet persen juist het meeste pijn.

Ademhalings- en ontspanningsoefeningen

Ademhalings- en ontspanningsoefeningen kunnen helpen de weeën op te vangen. Dit kun je al tijdens de zwangerschap in verschillende cursussen leren. Door geconcentreerd weeën ‘weg te zuchten’, kom je in een ritme waarbij het lichaam zelf stoffen aanmaakt die een pijnstillend effect hebben: endorfinen. Deze endorfinen zorgen ervoor dat de pijn te verdragen is. Op de suites van St. Antonius Geboortezorg zijn ontspanningsbaden beschikbaar. Een warme douche of een warm bad, massage of een andere houding kan helpen (skippy-bal is aanwezig), maar toch kan de pijn als zeer heftig worden ervaren. Dan kan de pijn met medicijnen worden onderdrukt. Ook gedimd licht, rustige muziek (geen luide tv aan) en actieve support kunnen een positieve invloed hebben.

Geef het tijdig aan

Mocht je pijnstilling willen geef het dan tijdig aan en bespreek dit met je verloskundige of gynaecoloog. Zij kunnen je de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden van pijnstilling uitleggen. Het is aan te raden pijnstilling al te bespreken tijdens het bespreken van je Geboorteplan.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code GEB 43-B-3

Terug naar boven