Behandelingen & onderzoeken

TENS-behandeling bij chronische pijn

TENS staat voor transcutane elektrische neurostimulatie. Tijdens deze behandeling worden met behulp van een TENS-apparaat door de huid heen zenuwen gestimuleerd met een elektrische prikkel. Hierdoor zwakken pijnsignalen af. De behandeling wordt voorgesteld door de anesthesioloog bij pijnklachten.

TENS kan gebruikt worden bij zowel acute als chronische pijnklachten en pijnsyndromen. De mate van pijnverlichting tijdens en na het gebruik van TENS is per persoon verschillend.

Meer over TENS-behandeling bij chronische pijn

Een aantal patiënten mogen TENS niet of alleen gebruiken met nadrukkelijke toestemming van hun behandelend arts:

 • mensen met een pacemaker of ander elektronisch implantaat;
 • vrouwen in beginnende zwangerschap;
 • patiënten met epilepsie;
 • mensen met hartritmestoornissen;
 • mensen met kwaadaardige aandoeningen in het gebied waar de elektroden worden geplaatst.

Voorbereiding

U krijgt een afspraak bij de TENS-medewerker op de polikliniek Pijnbestrijding. Hij of zij sluit tijdens deze afspraak het TENS-apparaat bij u aan en geeft u uitleg over de bediening, gebruiksfrequentie en de instelling van het apparaat. 

Wij verzoeken u om op de dag van de afspraak geen bodylotion of crème op uw huid te smeren. Het is namelijk belangrijk dat de plakkers in goed contact staan met uw huid.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

Aansluiten TENS-apparaat

De TENS-medewerker sluit het TENS-apparaat als volgt bij u aan:

 • De medewerker brengt plakkers (elektroden) aan op specifieke huidgebieden. Meestal worden de plakkers geplaatst vlak bij het pijngebied of boven de verzorgende zenuw.
 • De plakkers worden met snoertjes verbonden met een draagbaar TENS-apparaatje (de stimulator). Wanneer u het apparaatje inschakelt, voelt u een tinteling in de huid. De meeste patiënten ervaren dit als plezierig. De intensiteit van de stroomsterkte kunt u zelf instellen met een knop op het apparaatje.
 • Met een clip bevestigt u het apparaatje gemakkelijk aan uw kleding.

Proefperiode

Gedurende een proefperiode van enkele weken gebruikt u het TENS-apparaatje thuis. Let u daarbij op het volgende:

 • Breng geen plakkers aan op wonden of aangedane huiddelen.
 • Het is belangrijk dat u de plakkers niet draagt tijdens het baden, douchen of zwemmen.
 • Bij het plaatsen en verwijderen van een plakker kunt u deze het beste bij de randen pakken en niet aan het stekkertje.
 • Neemt de kleefkracht van de plakkers af? Dan kunt u dit tijdelijk verbeteren door het kleefoppervlak iets nat te maken.
 • Hechten de plakkers niet meer of krullen ze om, dan kunt u deze het beste vervangen.

Na de proefperiode

Na de proefperiode volgt opnieuw een afspraak met de TENS-medewerker om de resultaten met u te bespreken. Bij een positief effect op uw pijnklachten kunnen wij voor u een definitieve aanvraag indienen voor dit apparaat bij uw zorgverzekeraar.

Risico's en complicaties

TENS is niet schadelijk. De behandeling werkt niet verslavend en u raakt er niet versuft van. Er treden geen belangrijke bijwerkingen op. Bij sommige patiënten kan de huid soms wat rood worden door de elektrodenplakkers.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis is een van de grootste pijnbehandelcentra van Nederland. Met de meeste pijnbehandelingen heeft het ziekenhuis dan ook ruime ervaring. Voor specifieke behandelingen, zoals baclofentherapie bij spasticiteit en neuromodulatie, hebben wij een (boven)regionale functie. Ook hebben wij een bijzondere expertise op het gebied van pijnbestrijding bij kanker (oncologische pijnbestrijding) en bij onbegrepen buikpijn/bekkenpijn.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft ruime ervaring met het toepassen van meer bijzondere technieken zoals ruggenmergstimulatie, chordotomie, plaatsing van intrathecale morfine- en baclofenpompen en epiduroscopie.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code PP 03-B

Terug naar boven