Behandelingen & onderzoeken

Thuis antibiotica via infuus voor baby's

Jullie kind is al een aantal dagen opgenomen op de afdeling Geboortezorg. Uit onderzoeken is gebleken dat jullie kind langere tijd moet worden behandeld met antibiotica via het infuus. 

Meestal hoeft jullie kind hiervoor niet in het ziekenhuis te blijven, maar kan de behandeling thuis worden voortgezet. Hier lezen jullie hoe dat gaat.

Voorbereiding

Als de kinderarts toestemming geeft en er is met jullie overlegd, kan de kinderarts het proces in gang zetten voor het aanvragen van de thuisbehandeling. Hierbij wordt de apotheek ingeschakeld voor het leveren van de juiste antibiotica en de daarbij benodigde materialen.

Aanvraag thuisbehandeling

KinderThuisZorg

Ook wordt de KinderThuisZorg ingeschakeld. KinderThuisZorg is een wijkteam bestaande uit kinderverpleegkundigen. Zij hebben de kennis en kunde om deze specialistische zorg op verantwoorde wijze uit te voeren. Na de aanvraag is het streven om jullie kind zo snel mogelijk te ontslaan uit ons ziekenhuis, gewoonlijk zal dit na 1 of 2 dagen zijn mits de KinderThuisZorg de benodigde zorg kan leveren. Een intakegesprek met de KinderThuisZorg vindt plaats op de dag voor of van ontslag.

Voorbereiding thuismedicatie

De kinderarts en de apotheker bekijken samen welke antibiotica jullie kind in het ziekenhuis krijgt en hoe dit kan worden omgezet naar thuismedicatie.

In overleg met jullie wordt bepaald op welke momenten de antibiotica thuis het beste gegeven kan worden. Mogelijk verschilt de wijze van toedienen met de behandeling in het ziekenhuis. Soms wordt een infuuspomp gebruikt, een andere keer wordt het rechtstreeks met de hand gegeven zoals in het ziekenhuis. 

De KinderThuisZorg-verpleegkundige controleert thuis alle handelingen omtrent het infuus. KinderThuisZorg is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. 

Behandeling

Afhankelijk van de houdbaarheid van de opgeloste antibiotica bepaalt de apotheker hoe de antibiotica wordt gegeven. Soms wordt de antibiotica al opgelost geleverd door de apotheek, maar er kan ook voor gekozen worden dat de KinderThuisZorg-verpleegkundige de antibiotica thuis klaarmaakt. 

Nieuw infuus

Er bestaat een kans dat jullie kind tijdens de antibioticakuur een nieuw infuus nodig heeft omdat deze niet goed meer zit of niet door te spuiten valt.  Hiervoor moeten jullie met jullie kind terug naar het ziekenhuis. Het is daarom van belang dat jullie tijdens de behandeling vervoer beschikbaar hebben.

Jullie kind staat onder behandeling van het St. Antonius Ziekenhuis. Mocht een nieuw infuus nodig zijn dan zal dit worden ingebracht op onze kinderafdeling op locatie Nieuwegein (afdeling G2) door de kinderarts(assistent).

Contact opnemen met KinderThuisZorg

Bij twijfel of het infuus nog goed zit, neem dan contact op met de KinderThuisZorg via T:  088 - 020 07 00. De kinderverpleegkundige komt dan bij jullie thuis om te beoordelen of het infuus nog goed zit en neemt, indien nodig contact op met het ziekenhuis voor het plaatsen van een nieuw infuus. Jullie krijgen dan een tijdstip door wanneer jullie verwacht worden op de kinderafdeling met jullie kind. Het is goed om te weten dat de KinderThuisZorg-verpleegkundige te maken heeft met een aanrijdtijd om bij jullie thuis te komen. Dit kan dus even duren. 

Indien er zorgen of vragen zijn, kunnen jullie 24/7 contact opnemen met de KinderThuisZorg-verpleegkundige, zij neemt zo nodig contact op met de dienstdoende kinderarts in het ziekenhuis. Tevens worden jullie als ouders/verzorgers gedurende de behandeling twee keer per week gebeld door kinderarts-assistent of verpleegkundig specialist om de conditie, groei en voeding van jullie kind te bespreken. 

Aandachtspunten voor thuis

Je neemt contact op met de KinderThuisZorg-verpleegkundige indien:

  • je bij het beoordelen van de insteekplaats van het infuus roodheid, zwelling of pijn waarneemt;
  • jullie kind koorts (>37,5°C) of juist een lage temperatuur (<36,5°C) krijgt;
  • jullie kind ander gedrag laat zien als ontroostbaar huilen of lusteloosheid;
  • jullie kind een bleke of grauwe kleur heeft; 
  • jullie kind slecht drinkt;
  • jullie kind snel of kreunend ademhaalt waarbij de neusvleugels bewegen;
  • jullie kind rode uitslag of pukkeltjes in het gelaat of op het lichaam heeft. 

Overige aandachtspunten

  • tijdens het aan en uitkleden is het belangrijk om dit voorzichtig te doen. Het infuus kan gemakkelijk verschuiven ondanks dat het vastgeplakt zit;
  • indien het infuus toch uitvalt is het mogelijk dat de insteekopening na lekt met bloed. Duw op de insteekopening voorzichtig een gaasje en houd dit een aantal minuten vast, het bloeden zal dan vanzelf stoppen;
  • douchen en baden van jullie kind met infuus is niet mogelijk, het infuus mag niet nat worden. Het is wel mogelijk om jullie kind met een zacht doekje of washandje te wassen. 

Nazorg

Deze informatie betreft algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met de kinderarts(assistent) of verpleegkundig specialist. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen leiden, dit zal altijd met jullie besproken worden. 

Expertise en ervaring

Bij St. Antonius Geboortezorg bieden we alle zorg rondom zwangerschap en geboorte. Onze specialisten en verpleegkundigen staan 24 uur per dag klaar om jou, je kindje en je partner de beste zorg te kunnen bieden. Bij St. Antonius Geboortezorg werken gynaecologen en verloskundigen zeer nauw samen. We werken vanuit de overtuiging dat iedere zwangere vrouw en haar partner centraal staan in een heel bijzondere fase van hun leven waar wij als zorgprofessionals graag een bijdrage aan leveren: zorgzaam, met plezier en zo persoonlijk mogelijk. Wij werken met passie en warmte en willen je graag net dat beetje meer geven. Elke familie en gezin is uniek. Jullie persoonlijke wensen vinden wij belangrijk. We vormen samen met jullie een hecht team en kijken naar welke zorg op welk moment gewenst is, het beste past en mogelijk is.

Meer informatie

KinderThuisZorg

KinderThuisZorg is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar via T: 088 - 020 07 00.

Wanneer je belt naar de KinderThuisZorg volgt een keuzemenu. Er wordt gevraagd naar de postcode waarna je doorverbonden wordt met de kinderthuiszorgverpleegkundige uit jullie regio.

St. Antonius Ziekenhuis

Afdeling Geboortezorg locatie Nieuwegein via T: 088 - 320 34 14.

Afdeling Geboortezorg locatie Utrecht via T: 088 - 320 32 73.

Gerelateerde informatie

Code GEB 53-B

Terug naar boven