Behandelingen & onderzoeken

Zaadbalkanker (onderzoeken)

Als u met klachten van zaadbalkanker bij uw huisarts komt, zal deze u eerst lichamelijk onderzoeken. Daarbij zal hij of zij speciale aandacht besteden aan de lichamelijk veranderingen die u heeft opgemerkt. Als uw huisarts aanwijzingen heeft dat sprake kan zijn van zaadbalkanker, zal hij of zij u verwijzen naar een uroloog. 

De uroloog zal u uitgebreider onderzoeken en een aantal onderzoeken plannen.

Onderzoek

Onderzoeken om diagnose te kunnen stellen

De uroloog zal u uitgebreider onderzoeken dan de huisarts die u heeft verwezen. De volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden:

 • Lichamelijk onderzoek
 • Echografie van de balzak en de buik
 • Bloedonderzoek
 • Weefselonderzoek

Echografie van de balzak en buik

Een echografie is een onderzoek met behulp van geluidsgolven. Deze golven zijn niet hoorbaar, maar de weerkaatsing (echo) ervan maakt organen en/of weefsels zichtbaar op een beeldscherm. Een eventuele tumor kan zo in beeld worden gebracht.

Bloedonderzoek

Bij zaadbalkanker kunnen bepaalde stoffen in verhoogde mate in het bloed aanwezig zijn. Deze stoffen worden tumormerkstoffen (tumormarkers) genoemd.

Weefselonderzoek

Als de uitkomsten van het lichamelijk onderzoek, de echografie en het bloedonderzoek op zaadbalkanker wijzen, is weefselonderzoek nodig om de diagnose definitief te kunnen stellen. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk na het bloedonderzoek.

Voor het weefselonderzoek moeten de zaadbal, de bijbal en de zaadstreng helemaal worden weggenomen (orchidectomie). De operatie gebeurt onder narcose/ruggenprik en vindt bijna altijd plaats via de lies. U wordt hiervoor 1 of 2 dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Helaas is het niet mogelijk om de diagnose met zekerheid te stellen door maar een deel van de zaadbal te verwijderen. Om zeker te zijn dat de tumor verwijderd wordt, moet de gehele bal worden weggenomen! Het verlies van 1 zaadbal leidt overigens niet tot vermindering van geslachtsdrift en ook niet tot impotentie. Ook is er meestal geen blijvende invloed op de vruchtbaarheid. Wel wordt geadviseerd om in verband met een mogelijk toekomstige kinderwens, voor de zekerheid, zaad in te laten vriezen (liefst voor de operatie nog).

Een patholoog onderzoekt het verkregen weefsel onder de microscoop (histologisch onderzoek). Dit onderzoek wijst uit of inderdaad sprake is van zaadbalkanker. Is dat het geval, dan wordt tevens vastgesteld om welke vorm van zaadbalkanker het gaat: een seminoom, een non-seminoom of een combinatie van beide. Ook wordt de grootte van de tumor bepaald.

Als blijkt dat de afwijking kwaadaardig is, is verder onderzoek nodig.

Verdere onderzoeken na de diagnose

Als uit het weefselonderzoek is gebleken dat inderdaad sprake is van zaadbalkanker wordt u verwezen naar de oncoloog en is verder onderzoek nodig om na te gaan of er elders in het lichaam uitzaaiingen zijn.

De volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden:

 • CT-scan

Er wordt altijd een CT-scan gemaakt van de buik en van de longen om te kijken of er sprake is van uitzaaiingen. Soms wordt ook een CT-scan gemaakt van de hersenen.

 • MRI-scan

Het is ook mogelijk dat er een MRI gemaakt wordt. Met een MRI-scan zijn afwijkingen in de zaadballen en uitzaaiingen op te sporen.

Op grond van deze gegevens maakt de uroloog een behandelplan en een inschatting van uw prognose. Uw uroloog doet dit niet alleen maar overlegt hierover met diverse andere artsen.

Nazorg

Controlebezoeken

Na de behandeling komt u onder controle van de oncoloog. Tijdens de controlebezoeken worden meestal de volgende onderzoeken uitgevoerd:

 • lichamelijk onderzoek;
 • bloedonderzoek (naar tumormarkers);
 • CT-scan;
 • eventueel röntgenonderzoek;
 • eventueel MRI-scan.

U zal het eerste jaar maandelijks worden onderzocht. Daarna nemen de controlebezoeken af, tot uiteindelijk 1x per jaar.

Expertise en ervaring

De urologen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van uro- oncologische zorgvragen. We behandelen in ons ziekenhuis jaarlijks ruim 2.500 patiënten met een verdenking op prostaat-, nier- of blaaskanker. Doordat we zoveel patiënten behandelen zien we veel verschillende ziektebeelden en hebben we veel ervaring en expertise opgebouwd. Met betrekking tot het aantal operaties per jaar zitten we in deze kankersoorten al jaren in de top 5 van Nederland. 

We doen aan voortdurende kwaliteitsverbetering en zijn steeds op zoek naar de meest optimale behandeling. Ook doen we veel aan onderzoek om steeds beter te kunnen voorspellen wat nodig is en wat resultaten opleveren voor onze patiënten. We investeren in de nieuwste behandelmethoden- en technieken die zo min mogelijk schade aan het lichaam opleveren, zo maken we zoveel mogelijk gebruik van de nieuwste Da Vinci-robot waarmee we laparoscopische ingrepen doen (kijkoperaties in de buikholte).

Wilt u meer weten over onze aandachtsgebieden? Bekijk ook onze pagina Prostaatkankercentrum.

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de ‘hoofdbehandelaar’. Het is voor u dus belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de zaalarts of verpleegkundig specialist.

Het filmpje Wie is uw hoofdbehandelaar? geeft u meer informatie hierover.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Aandoeningen

Behandelingen & onderzoeken

Code URO 76-O

Terug naar boven