Behandelingen & onderzoeken

Borstkanker onderzoeken

Als u een knobbeltje in uw borst voelt of als bij het bevolkingsonderzoek iets afwijkends is ontdekt, gaat u naar uw huisarts. Als u een verwijzing hebt gekregen, kunt u bij ons inloopspreekuur direct terecht voor onderzoek naar borstkanker.

U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt hiervoor op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 15.30 uur terecht op locatie Utrecht.

Op deze pagina snel naar

Meer over borstkanker onderzoeken

Binnen 24 uur de uitslag

We willen onze patiënten snel zekerheid bieden. Daarom proberen wij u meteen na het onderzoek de uitslag te geven. Als dit niet mogelijk is - omdat er een biopt is genomen - zorgen wij ervoor dat u de uitslag dezelfde dag of uiterlijk binnen 24 uur heeft. 

Dit kan omdat ons multidisciplinaire borstkankerteam dagelijks bijeenkomt om de resultaten door te spreken.

Radiologisch onderzoek

Het radiologisch onderzoek bestaat meestal uit een röntgenonderzoek (mammografie) en een echografie. U wordt persoonlijk ontvangen en begeleid door een röntgenlaborant die een mammografie maakt. De beelden worden altijd bekeken door een in borstkanker gespecialiseerde radioloog. In het St. Antonius Kankercentrum is het sinds kort mogelijk om een 3D-mammografie (borstfoto) te maken. De radioloog kan daarmee nog beter onderzoeken of er kwaadaardige plekjes in de borst te zien zijn. De beelden worden in dunne plakjes weergegeven, zodat afwijkend weefsel beter opvalt.

Als de uitslag van de mammografie goed is, vertelt de röntgenlaborant dit u direct. Soms is er nog een echo nodig om een goede diagnose te stellen. U wordt dan verder begeleid door de radioloog.

Op basis van deze twee onderzoeken is vaak al uitsluitsel te geven over de aard van de aandoening. Zo kunnen we in geval van een cyste, een plaatselijke vochtophoping, vrijwel direct zien of het inderdaad om een dergelijke, goedaardige cyste gaat. Ook als het knobbeltje kwaadaardige kenmerken heeft, is dit soms ook al op de mammografie en echografie te zien. De radioloog informeert u hierover tijdens het onderzoek. Voor de definitieve bevestiging is vaak een punctie nodig. Meestal gebeurt dit al tijdens de echografie met een dunne naald. Als er een punctie met een dikke naald nodig is, wordt u eerst plaatselijk verdoofd.

Als bij het radiologisch onderzoek geen afwijkingen worden gevonden, gaat u weer naar huis. Als er wel afwijkingen worden gevonden, volgt direct een gesprek met de borstkankerchirurg en de verpleegkundig consulent borstkanker. Zij informeren u dan over het vervolg van de behandeling.

Als er nog aanvullend onderzoek nodig is, kan er nog een MRI-scan gemaakt worden. In het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht gebruiken we hiervoor een nieuwe 3 Tesla MRI-scan.

Pathologisch onderzoek

Het onderzoek van de patholoog richt zich op de cellen en weefsel van de patiënt. Er zijn twee momenten waar onderzoek door de patholoog aan de orde is. Allereerst als u voor het eerst naar het ziekenhuis komt. Cellen uit de borst die door de radioloog worden opgezogen met een punctie worden door de patholoog met een snelkleuring onderzocht op de aanwezigheid van kankercellen. Ook kunnen stukjes weefsel (histologische biopten) uit de borst worden afgenomen. Net als de cellen zal het weefsel in later stadium verder worden onderzocht door de patholoog om de diagnose zeker te stellen.

Het tweede moment waarbij de patholoog in actie komt is na de operatie. Na de operatie zal de patholoog onderzoeken of de tumor in zijn geheel is weggenomen. Soms kan een tweede operatie nodig zijn. Daarnaast wordt de tumor op een aantal kenmerken onderzocht die voor de nabehandeling belangrijk zijn. Alle uitslagen worden in een team van behandelaars besproken en een behandelplan wordt opgesteld.

Expertise en ervaring

Doordat wij in het St. Antonius Kankercentrum jaarlijks bijna 4.000 vrouwen met een verdenking op kanker in de borst ontvangen, zijn onze teams zeer ervaren in het stellen van diagnoses en het uitvoeren van behandelingen en operaties.

Bevolkingsonderzoek borstkanker

In Nederland nemen veel vrouwen tussen de 50 en 75 jaar iedere 2 jaar deel aan het bevolkingsonderzoek voor borstkanker. Een aantal van hen wordt doorverwezen voor nader onderzoek. Er worden dan opnieuw foto's gemaakt.

Soms is er dan niets meer te zien en is er dus geen afwijking. Toch doen we dan vaak voor de zekerheid nog een echo en adviseren we om een aantal maanden later nog een controlefoto te laten maken. Gelukkig blijkt bij ongeveer tweederde van deze vrouwen uit het bevolkingsonderzoek dat het om een goedaardige afwijking gaat. Als het om een kwaadaardig gezwel gaat, betekent het vaak dat het in een vroeg stadium is ontdekt: het was nog niet voelbaar voor de patiënt of de arts.

Bij het bevolkingsonderzoek is het helaas onmogelijk om alle tumoren te zien. Soms zijn ze nog te klein om op te vallen of gaan ze schuil in het normale klierweefsel. Het is dus heel belangrijk dat u, als u een afwijking in uw borst voelt, altijd contact opneemt met uw huisarts, ook als het bevolkingsonderzoek kort voordien normaal was.

Onderzoek naar kalkspatjes

Vaak gaat het bij een verwijzing door het bevolkingsonderzoek om 'kalkspatjes' in de borst. Deze kunnen volkomen onschuldig zijn, maar ze kunnen ook berusten op kwaadaardige cellen: een voorstadium van borstkanker. Het is van groot belang om in dit nog niet gevaarlijke stadium de diagnose zeker te stellen.

Om de gevonden kalkspatjes te beoordelen, is aanvullend onderzoek nodig. Een deel van het weefsel met de kalkspatjes wordt verwijderd met een punctienaald. De patholoog onderzoekt dit weefsel. De uitslag hiervan krijgt u dezelfde dag of in ieder geval binnen 24 uur.

Toon meer

Patiëntervaringsverhalen

Onder begeleiding werken aan herstel

Bron: St. Antonius Nieuwsbrief – oktober 2015

Code
CHI 73-OD-O