Aandoeningen

Corona (Covid-19)

Het coronavirus, ook wel SARS-COV-2 genoemd, kan de ziekte Covid-19 veroorzaken. Dit coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen en er bestaat nog geen geneesmiddel en/of vaccin tegen.

De ziekte CovidD-19 (in de volksmond ook wel corona genoemd) is besmettelijk. Op deze pagina's geven wij u meer uitleg over de symptomen die passen bij corona, de tests die er zijn om het vast te kunnen stellen, de behandeling van corona thuis en in het ziekenhuis en hoe u kunt voorkomen dat u besmet raakt of anderen besmet.

Welke symptomen passen bij corona?

Het nieuwe coronavirus kan de ziekte COVID-19 (in de volksmond Corona) veroorzaken. De eerste symptomen van deze ziekte lijken op die van een (zware) griep:

 • Hoesten
 • Niezen
 • Koorts
 • Luchtwegklachten (kortademigheid)

Echter, bij niet iedereen geeft het virus dezelfde mate van klachten. Bij sommige patiënten zijn ze mild, bij andere patiënten (zeer) ernstig. Het kan ook voorkomen dat iemand drager is, maar helemaal nergens last van heeft. Milde klachten die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus volgens het RIVM zijn:

 • Verhoging (tot 38 graden)
 • Verkoudheid
 • hoesten
 • keelpijn
 • hoofdpijn
 • kuchen
 • loopneus
 • niezen
 • branderige ogen
 • moeheid
 • je ziek voelen
 • diarree

Wie kunnen het virus overdragen?

Mensen die drager zijn van het virus kunnen het virus overdragen:

 • AIs iemand drager van het virus is en symptomen heeft, dan kan diegene de ander besmetten met het virus door te niezen en/of te hoesten.
 • Als iemand drager van het virus is en milde symptomen heeft, kan diegene een ander besmetten. Milde symptomen zijn: 
  • neusverkoudheid,
  • loopneus,
  • niezen,
  • keelpijn en lichte hoest en
  • verhoging tot 38,0 graden Celsius.
 • Als iemand drager is van het virus en geen symptomen heeft, dan is de kans klein volgens het RIVM dat diegene het virus overdraagt. Pas als iemand hoest of niest verspreidt het virus zich.

In het algemeen geldt: Hoe zieker iemand is, hoe meer virus diegene kan verspreiden!

Kan iemand die hersteld is van de ziekte nog andere mensen besmetten?

Nee. Als iemand zich beter voelt en 24 uur geen gezondheidsklachten meer heeft gehad, dan is diegene genezen. Hij of zij draagt het virus dan niet meer bij zich en kan andere mensen dan niet meer besmetten.

Kan het virus worden overgedragen door huisdieren?

Er is op dit moment geen bewijs dat gezelschapsdieren ziek kunnen worden van het nieuwe coronavirus of dat zij dit virus verspreiden. Het landelijk Informatiecentrum voor gezelschapsdieren (LICG) raadt mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus aan contact met hun huisdieren te mijden totdat er meer duidelijk is over het virus.

Hoe wordt het virus overgedragen?

Het virus verspreidt zich van mens tot mens via speeksel en slijmdruppeltjes. Dit gebeurt door hoesten en/of niezen.

 • De verspreiding kan direct plaatsvinden via de mond, neus en/of ogen.
 • Ook is het mogelijk dat de verspreiding indirect plaatsvindt doordat het virus op bijvoorbeeld de handen landt en u daarna in uw ogen wrijft of uw neus en/of mond aanraakt.

Hoe lang kan het virus buiten het lichaam overleven?

 • Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om 'in leven te blijven' en te groeien. Buiten het lichaam kan het coronavirus daarom niet lang overleven volgens het RIVM. 
 • Er is geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven zweven.
 • Hoelang het precies kan overleven op oppervlakten is volgens de WHO afhankelijk van het soort opervlakte, de luchtvochtigheid en de temperatuur en kan varieren van enkele uren tot dagen.

Wat is de incubatietijd?

Het moment tussen besmetting en de eerste klachten, de zogenoemde incubatietijd, ligt tussen de 2 en 12 dagen. Het RIVM houdt voor de zekerheid 14 dagen aan.

Wie zijn de risicogroepen?

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:

 • afwijkingen aan en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • diabetes mellitus (suikerziekte);
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties:
  • door medicatie voor auto-immuunziekten,
  • na orgaantransplantatie,
  • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten)
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • bij een hiv-infectie in overleg met de behandelaar.

Vormen zwangeren een risicogroep?

Zwangere vrouwen behoren niet tot de risicogroep. Infectie met het virus heeft bij zwangere vrouwen hetzelfde verloop als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Met de gegevens die nu bekend zijn, lijken de gevolgen van een infectie met COVID-19 bij een zwangere vrouw niet anders voor het kind en de moeder dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken.

Vormen vroeggeboren kinderen een risicogroep?

Voor zover bekend zijn er tot op heden geen kinderen overleden aan een coronavirusinfectie. Bij kinderen met een longaandoening kan het ziektebeeld ernstiger verlopen.

Hoe voorkom ik besmetting?

U kunt zelf onderstaande maatregelen nemen om besmetting en/of verspreiding van het virus te voorkomen.

 • Als u geen klachten heeft, werk dan zoveel mogelijk thuis of probeer uw werktijden te verspreiden.
 • Schud geen handen.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Reinig oppervlakten die u niet vertrouwt met desinfecterend middel.
 • Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, blijf dan thuis en vermijd sociale contacten.

Wat moet ik doen bij klachten?

Als u klachten heeft die op corona (Covid-19) wijzen, moet u thuis blijven totdat u minstens 24 uur geen klachten meer heeft. Om te voorkomen dat u anderen besmet is het belangrijk om u aan onderstaande leefregels te houden:

 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Ook als de klachten mild zijn.
 • Mijd sociaal contact.
 • Beperk bezoek aan kwetsbare personen.
 • Slik eventueel paracetamol om uw klachten te verlichten. Ibuprofen mag ook maar heeft niet de voorkeur, aldus Nederlandse deskundigen.

Wanneer bel ik de huisarts?

Bel alleen met de huisarts:

 • als uw klachten verergeren (koorts hoger dan 38 graden en moeite met ademhalen);
 • als u medische hulp nodig heeft;
 • voor 70-plussers: bij een koortsig gevoel en luchtwegklachten.

Uw (huis)arts zal bepalen of u getest moet worden. De huisarts volgt hierin de richtlijn van het RIVM. Vooral mensen die tot de risicogroep behoren en mensen waarbij het voor de juist behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze Covid-19 hebben, zullen getest worden op de ziekte.

Wat gebeurt er als ik moet worden opgenomen?

Als u klachten heeft en moet worden opgenomen in het ziekenhuis, nemen we bij uw opname een aantal maatregelen.

Maatregelen als u wordt opgenomen met klachten die passen bij corona

Als u symptomen heeft die kunnen duiden op corona, zoals luchtwegklachten, dan nemen wij de volgende maatregelen bij uw opname:

 • U wordt opgenomen in een eenpersoons kamer.
 • Het personeel draagt tijdens uw dagelijkse verzorging een schort en handschoenen, mondmasker en beschermende bril.
 • Direct bij uw opname nemen wij controlekweken bij u af. Met wattenstokken nemen we kweken af van uw neus en keel. 
 • In het medisch microbiologisch laboratorium wordt vervolgens onderzocht of een bacterie of virus de veroorzaker is van uw klachten. Als het coronavirus niet wordt gevonden, dan heffen wij de isolatiemaatregelen op.
 • In afwachting van de testuitslag gelden onderstaande maatregelen:
  • U mag de patiëntenkamer of –zaal niet verlaten. U mag wel gebruik maken van het sanitair behorend bij de kamer/zaal.
  • U mag niet (met bezoek) de afdeling af, blijf op uw kamer/zaal.
  • U blijft daarnaast goed letten op uw persoonlijke hygiëne:
   • Hoest in de elleboog
   • Gebruik papieren zakdoekjes voor het snuiten van de neus en gooi deze na gebruik weg
   • Was regelmatig de handen met water en zeep
 • Binnen 24 uur is de uitslag van de test bekend. De uitslag wordt teruggekoppeld door uw behandelend arts.
 • Afhankelijk van de uitslag worden bovenstaande maatregelen uitgebreid of opgeheven.
 • Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts.

Maatregelen als u drager bent van het coronavirus

Als u drager bent van corona en in het ziekenhuis bent opgenomen, gelden de volgende maatregelen:

 • U wordt opgenomen op een speciale corona-afdeling om te voorkomen dat u anderen besmet. Ons ziekenhuis heeft zo'n afdeling op de Intensive Care voor coronapatiënten die beademing nodig hebben. Voor coronapatiënten die niet aan de beademing hoeven, maar wel ziekenhuiszorg nodig hebben is een coronaverpleegafdeling ingericht. Zo kan personeel en schaars materiaal zo efficiënt mogelijk ingezet worden en kunnen deze patiënten van de beste zorg worden voorzien. Medewerkers betreden de corona-afdelingen via een sluis. In deze sluis kunnen medewerkers zich  omkleden.
 • U mag de corona-afdeling niet verlaten.
 • De deur naar de afdeling toe blijft gesloten.
 • U mag geen bezoek ontvangen.
 • Het personeel draagt tijdens uw dagelijkse verzorging een mondneusmasker, schort, muts, veiligheidsbril en handschoenen. In de eerste video hieronder kunt u zien welke voorzorgsmaatregelen een zorgverlener treft in de sluis voordat hij of zij u bezoekt.  In de tweede video kunt u zien wat de zorgverlener doet in de sluis zodra hij of zij u weer heeft verlaten.
 • Video 1: Bekijk op YouTube het filmpje sluisinstructie insluizen 
 • Video 2: Bekijk op YouTube het filmpje sluisinstructie uitsluizen

Waaruit bestaat de behandeling in het ziekenhuis als ik corona heb?

Vooralsnog is er geen bewezen behandeling tegen het nieuwe coronavirus. De behandeling in het ziekenhuis van ernstig zieke mensen met corona bestaat uit het behandelen van de symptomen. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld extra zuurstof toedienen als iemand erg benauwd is.

Hoe snel herstel ik van corona?

Het herstel is afhankelijk van de ernst van uw klachten.

Als u milde klachten heeft en thuis kunt uitzieken zal uw lichaam het virus binnen 2 weken opruimen uit het lichaam. 

Als u zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten heeft gehad, dan bent u genezen en kunt u anderen niet meer besmetten.

Kan ik opnieuw corona krijgen?

Omdat het om een nieuw virus gaat, is nog niet alles over het virus bekend. Daarom is het te vroeg in de uitbraak om met zekerheid te kunnen zeggen dat iemand niet nog een keer de infectie op kan lopen. Het overgrote merendeel van de mensen die het nieuwe coronavirus heeft gehad, zal het niet nog een keer krijgen.

Meer informatie

Websites

Landelijk informatienummer

 • Voor meer informatie over het coronavirus kunt u ook bellen met 0800 - 1351 (landelijk informatienummer).

Code INT 30-AD

Terug naar boven