Behandelingen & onderzoeken

Duplexonderzoek van de halsvaten

Bij een duplexonderzoek van de halsvaten wordt uitwendig, met behulp van onhoorbare geluidstrillingen, de snelheid gemeten waarmee het bloed door de bloedvaten in de hals stroomt.

Met behulp van het duplexonderzoek kunnen we eventuele vaatafwijkingen opsporen. Het onderzoek is ongevaarlijk en pijnloos.

Op deze pagina snel naar

Voorbereiding

Voor dit onderzoek hoeft u geen extra voorbereidingen te treffen.

Onderzoek

 • Het onderzoek vindt plaats op de Klinische Neurofysiologie
 • We halen u op in de wachtruimte en begeleiden u vandaar naar de onderzoekskamer. 
 • De onderzoeker vraagt u uw hals vrij te maken van kleding.
 • Vervolgens brengt de onderzoeker gel aan op uw huid. Dit is nodig voor een goede geleiding van de geluidsgolven.
 • Met een geluidskop, een soort microfoon die geluidsgolven uitzendt en weer opvangt, zoekt de onderzoeker de bloedvaten in uw hals op, zowel links als rechts.
 • Vervolgens worden de metingen gedaan.
 • Voor een goede meting is het belangrijk dat u zo stil mogelijk ligt en niet spreekt.
 • U hoort het versterkte geluid van het bloed dat door de slagaders stroomt.
 • Na het onderzoek verwijdert de onderzoeker de gel van uw huid.
 • U kunt hierna weer naar huis of we brengen u terug naar de verpleegafdeling.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 30 tot 60 minuten.

Nazorg

De uitslag

De uitslag van het onderzoek ontvangt u via uw behandelend arts. De onderzoeker kan u hierover geen informatie verstrekken.

Vragen

 • Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Klinische Neurofysiologie. Onze openingstijden zijn van 08.00 tot 16.30 uur en op locatie Woerden van 08.30 tot 17.00 uur. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 320 41 00.

 

Code
KNF 03-O