Behandelingen & onderzoeken

Injectietherapie bij Peyronie Xiapex

De injectietherapie met Xiapex kan de kromstand van de penis helpen verbeteren.

Kromstand van de penis in stijve toestand wordt ook wel ziekte van Peyronie genoemd. Deze kromstand kan alle kanten op zijn. Deze aandoening kan veroorzaakt worden door een ontsteking of kan aangeboren zijn. De erectie kan pijnlijk zijn. De kromstand van de penis kan problemen geven bij het hebben van seks. Ook kan het pijn geven bij de partner. Er zijn diverse behandelmogelijkheden waaronder de Injectietherapie met Xiapex.

Bericht 14 november 2019: Xiapex injecties niet meer beschikbaar

De behandeling voor Peyronie, kromstand van de penis met injecties, wordt tot nu toe aangeboden in het St.  Antonius Ziekenhuis bij de poli mannenzorg, onderdeel van urologie. Deze behandeling heeft goede resultaten met een hoge tevredenheid van de patiënten.

Helaas is de fabrikant van Xiapex in de Verenigde Staten recent gestopt met de productie van Xiapex. Hierdoor is het medicijn niet meer beschikbaar. Wij betreuren dit zeer en moeten dan ook stoppen met deze behandeling. Er zijn gelukkig nog wel enkele andere behandelmogelijkheden zoals een operatie of een behandeling met de vacuümpomp.

Lees hier meer.

Mocht u een vragen hebben en een telefonisch consult wensen dat kunt u contact opnemen via 088 - 320 25 00.

Dr. JJH Beck, uroloog en Mw. JP Verkerk-Geelhoed, VS, poli mannenzorg

Op deze pagina snel naar

Meer over injectietherapie bij Peyronie Xiapex

Xiapex bevat collagenase clostridium histolyticum. Dat is een enzym dat collageen in de harde plak, die de kromstand van uw penis veroorzaakt, helpt te verzwakken en af te breken. Dit kan, naast voorzichtig strekken en terugbuigen van uw penis, de kromstand helpen verbeteren. Dit wordt met Xiapex met behulp van een vacuümpomp gedaan.

Wanneer behandeling

De behandeling is geschikt als de uroloog of verpleegkundig specialist een harde plak voelt in de penis die NIET gelegen is aan de plasbuiszijde. De behandeling wordt gedaan als er sprake is van aanzienlijke seksuele hinder door de kromstand en als de ziekte 6 maanden stabiel is.

Resultaten

De verwachtte verbetering in de kromstand is 40% en is het meest effectief bij een kromstand tussen 30 en 90 graden. Bij 70% van de patiënten is de behandeling effectief. De injectie kan pijnlijk zijn. Na de injectie kan er zwelling of een blauwe plek rond de injectieplaats ontstaan, dit is normaal en toont de werking van het medicijn aan. Enkele dagen na de injectie kan de patiënt starten met de vacuümpomp en strekoefeningen doen. Wij adviseren u 2 weken na de injectie geen seks te hebben.

Voorbereiding

Foto

Voorafgaand aan de behandeling ontvangen wij graag een (digitale) foto van de penis in erectie in 2 richtingen. Eén foto van bovenaf en één foto van opzij, waarop de kromstand goed te zien is.

Vragenlijst en toestemmingsformulier

Daarnaast vragen wij u een specifieke vragenlijst in te vullen; Peyronie disease questionnaire. Ook vragen wij u een toestemmingsformulier in te vullen waarmee aangegeven wordt dat u goed geïnformeerd bent en akkoord gaat met de behandeling.

Vacuümpomp aanschaffen

Wij vragen u ook een vacuümpomp aan te schaffen. Deze is tijdens de behandeling nodig. Deze kan op Internet besteld worden bij erkende medisch speciaalzaak of via Bol.Com. Let erop bij uw bestelling dat het een vacuümpomp is die op een laag niveau vacuüm kan zuigen.

Behandeling

3 injecties

De behandeling omvat 3 injecties in de harde plak. Tussen elke injectie zit een maand. De injectie wordt met een dun naaldje in de plak gezet. Na elke injectie als de zwelling rond de injectieplaats weg is, kunt u starten met de oefeningen en de vacuümpomp.

Vacuümpomp

Breng 2x per dag 5x de penis met de vacuümpomp in erectie en laat hem gedurende 2 minuten opgepompt.  Laat de pomp langzaam oppompen.

Strekoefeningen

Strek de penis 4-8 x per dag. Bijvoorbeeld bij elk toiletbezoek.
Terugbuigoefening: bij erectie de penis voorzichtig terugbuigen naar een rechte stand.

Nazorg

Bloeduitstorting en zwelling

Na de injectie kan er een bloeduitstorting en soms een zwelling in de penis ontstaan rond de plek van de plak en injectie. De injectie kan pijnlijk zijn en de pijn kan enige dagen na de injectie aanhouden. In zeldzame gevallen kan een penisbreuk ontstaan tijdens de seks. Wij adviseren u de eerste 2 weken na de injectie geen seks te hebben.

Reactie op medicijn

Na elke injectie moet u nog 20-30 minuten op de polikliniek aanwezig blijven omdat in deze periode eventueel reactie op het medicijn kan optreden. De uroloog kan dan, indien nodig, direct actie ondernemen. Na de behandeling mag u zelf naar huis rijden.

Nieuwe foto en evaluatie

Na afloop van de behandeling vragen wij u een nieuwe foto van de erectie te maken in 2 richtingen. Tevens vragen wij u opnieuw een vragenlijst in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt in het evaluatie gesprek op de polikliniek. Hier wordt het resultaat van de behandeling besproken.

Expertise en ervaring

Uroloog dr. J.J.H. Beck heeft ervaring met deze behandeling en een specifieke scholing hiervoor gevolgd. Het is een nieuwe behandeling in Nederland. In de USA en Verenigd Koninkrijk is al meerdere jaren ervaring met deze behandeling en zijn ook diverse publicaties van wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd.

Er zijn 2 behandelschema’s bekend. Hier wordt het behandelschema met 3 injecties gebruikt verdeeld over 3 maanden. Het andere behandelschema omvat 8 injecties verdeeld in 6 maanden.

Meer informatie

Sinds januari 2018 wordt de injectietherapie met Xiapex aangeboden in het St. Antonius Ziekenhuis. Het St. Antonius Ziekenhuis is het enige ziekenhuis in Nederland die deze therapie aanbiedt. In 2018 zijn 35 patiënten behandeld met Xiapex. Deze behandeling wordt vergoed door alle zorgverzekeraars.  

Gerelateerde informatie

Code
URO 81-B