Behandelingen & onderzoeken Kankercentrum

Huidkanker behandelingen

Welke behandeling u krijgt, is afhankelijk van de vorm van huidkanker, de plaats en grootte van de tumor en uw leeftijd en conditie. De ervaring die uw behandelend arts heeft met een bepaalde behandeltechniek speelt ook een rol. En ook wordt, voor zover dit medisch gezien haalbaar is, met uw wensen rekening gehouden. 

Voorop staat natuurlijk dat de behandeling de best mogelijke kansen op herstel moet geven. Opvallende littekens kunnen eventueel later worden gecorrigeerd.

Behandeling

Operatie (dermatochirurgie)

Bij een operatie verwijdert de specialist de tumor in zijn geheel. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving rondom de tumor. Een ziekenhuisopname is zelden nodig. Narcose kan nodig zijn als de tumor behoorlijk groot is of diep is ingegroeid.

Uw arts zorgt ervoor dat het resultaat er zo fraai mogelijk uit komt te zien. Mocht het niet mogelijk zijn om de wondranden direct te sluiten, dan wordt er gebruik gemaakt van een plastiek. Dat is een techniek waarbij huid van een andere plek wordt verschoven om de wond mooi te kunnen sluiten. Het kan zijn dat de dermatoloog of (plastisch) chirurg de operatiewond niet direct volledig kan sluiten omdat hij een grote hoeveelheid huid moet wegnemen. De arts kan de plaats waar het weefsel is weggenomen herstellen door een stuk huid te transplanteren.

Een patholoog gaat in het laboratorium na of het kwaadaardige weefsel in zijn geheel is verwijderd. Soms is een uitgebreidere operatie noodzakelijk om de tumor helemaal te kunnen verwijderen.

Plastische chirurgie bij huidkanker

Als bij u een kwaadaardige huidkankertumor weggesneden moet worden (excisie) en als die plek in het zicht is, letterlijk in het gezicht zit of als het zo uitgebreid is dat er een huidverschuiving of huidtransplantatie verricht moet worden, komt u waarschijnlijk terecht bij de plastisch chirurg.

In onze plastisch-chirurgische polikliniek is er in veel gevallen de mogelijkheid om al tijdens het eerste poliklinisch consult direct de excisie te laten verrichten. Meestal zijn patiënten dan met twee poliklinische bezoeken klaar met de behandeling.

Alle ingrepen waarbij een plekje van de huid verwijderd wordt, verdacht van kwaadaardigheid of niet, komt in aanmerking voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraar.

Indien bij u een kwaadaardig plekje gediagnostiseerd is dat in aanmerking komt voor een excisie, maar zeker ook voor het verwijderen van cosmetisch storende moedervlekken of anderszins verdachte plekjes, kunt u een afspraak maken bij een van de plastisch chirurgen.

Fotodynamische therapie (PDT, photodynamic therapy)

Fotodynamische therapie, ofwel PDT, is een soort lichttherapie in combinatie met een zalf. Na aanbrengen van de zalf wordt het werkzame bestanddeel van de zalf opgenomen in de kwaadaardige cellen, die na ca 3 uur gevoelig zijn geworden voor de lichttherapie. Deze behandelmethode wordt in toenemende mate toegepast voor oppervlakkige oftewel 'dunne' basaalcelcarcinomen en actinische keratosen. PDT leidt via een schaafwond vaak tot cosmetisch zeer fraaie resultaten.

Bevriezing (cryotherapie)

Bevriezing of cryotherapie past men veel toe bij (kwaadaardige) kleine en oppervlakkige huidtumoren. We kennen deze therapie ook wel van het weghalen van wratten (goedaardig). Door een eenmalige bevriezing met vloeibare stikstof worden de tumorcellen gedood. Er ontstaat een vriesblaar en vervolgens een nattende wond.
Na enkele weken is de wond weer geheeld. Er blijft een klein, wit litteken over. Voor deze behandeling kan de huid eventueel plaatselijk worden verdoofd.

Celdodende zalf (5-fluoro-uracil), immuunsysteem activerende (imiquimod) crème of ingenol mebulate crème  

U kunt het middel zelf aanbrengen gedurende een bepaalde periode. Een nadeel is de irritatie die dit tijdens de behandeling geeft. De ontstane huidafwijkingen tijdens de behandeling genezen na ongeveer 1 week spontaan zonder litteken.

Wegkrabben en -branden (curettage & coagulatie)

Huidtumoren kunnen eenmalig worden 'weggebrand' (coagulatie) na tevoren al grotendeels te zijn 'weggekrabd' (curettage). De te behandelen plek wordt eerst plaatselijk verdoofd. Er ontstaat een litteken.

Bestraling (radiotherapie)

Een enkele keer bestaat een indicatie voor bestraling (radiotherapie) bij tamelijk vergevorderde tumoren en/of bij patiënten waarbij chirurgie niet haalbaar of wenselijk is. Sommige patiënten met een plaveiselcelcarcinoom krijgen na de operatie een bestralingsbehandeling (radiotherapie), ook al zijn er nog geen uitzaaiingen gevonden.

Toepassing

Bij het celcarcinoom kan elk van de genoemde behandelmethoden worden toegepast. basaal

Meer informatie

Websites

Aanvullende informatie over huidkanker vindt u op onderstaande websites: 

Gerelateerde informatie

Code DERM KAN 73-B

Terug naar boven