Behandelingen & onderzoeken Longcentrum

Niet-kleincellige longkanker: chirurgische behandeling

Bij een niet-kleincellige longtumor wordt voor een operatie gekozen als de tumor nog klein is en als de tumor voor zover bekend niet is uitgezaaid naar andere organen buiten de long. Dit is in opzet een genezende behandeling.

Een operatie aan de longen wordt uitgevoerd door een hart-longchirurg. Deze specialist beschikt over de meest moderne operatietechnieken.

Meer over operaties bij longkanker

In het St. Antonius Ziekenhuis worden de volgende operaties uitgevoerd bij patiënten met longkanker:

 • Lobectomie of bilobectomie (verwijdering van 1 of 2 kwabben van de long).
 • Pneumonectomie (verwijdering van gehele long aan één zijde).
 • Segmentsresectie (longsparende operatie).

Een operatie aan de long kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, via:

 • VATS: Video Assisted Thoracoscopic Surgery.
 • RATS: Robot Assisted Thoracoscopic Surgery.
 • Thoracotomie: operatie waarbij de borstkas wordt geopend.

Voorbereiding

Voor de operatie komt de fysiotherapeut bij u op bezoek op de verpleegafdeling. Van de fysiotherapeut krijgt u instructie over hoe u het beste kunt ademen en hoesten na uw operatie. Ook na uw operatie komt de fysiotherapeut regelmatig bij u langs. Onze fysiotherapeuten kunnen u ook begeleiden wanneer u thuis bent.

Behandeling

VATS- of RATS-operatie

Opereren in de borstkas via een kijkoperatie staat bekend als VATS of RATS. VATS is de afkorting van de Engelse term Video Assisted Thoracoscopic Surgery, ofwel video-geassisteerde thoracoscopische heelkunde. Als de thoracoscopie met behulp van de robot wordt uitgevoerd, spreken we van een RATS-procedure.

Kleine camera

Dit betekent dat het gaat om een ingreep in de borstholte, zonder dat deze in zijn geheel opengaat. Met behulp van videobeelden via een kleine camera in de thoraxholte opereert de chirurg via 2 tot 4 kleine openingen tussen de ribben, terwijl hij de inwendige organen van de borstholte kan zien op een tv-scherm. Het zal niet altijd lukken om de operatie via een kijkoperatie te doen, soms is een thoracotomie (grotere snede in de thoraxwand) noodzakelijk. De thoraxchirurg bepaalt of dit mogelijk is.

Bij een (operatie via) thoracoscopie moet de long stilgelegd (niet beademd) worden. Als dat niet gebeurt, is de borstkas gevuld met de long en kan de long niet bekeken en geopereerd worden.

Thoracotomie

De chirurg opent de linker- of rechterborstholte. Bij deze operatie moeten de ribben gespreid worden, omdat tussen de ribben geopereerd wordt. Meestal is van tevoren al duidelijk of sprake is van longkanker of van een ontstekingsproces. Als dit nog niet duidelijk is, neemt de chirurg wat longweefsel weg. Tijdens de operatie wordt dit stukje weefsel onderzocht. Als blijkt dat het om een aandoening gaat die weggehaald moet worden, verwijdert de arts het zieke weefsel direct.

Nazorg

Na de ingreep

De nabehandeling voor een (operatie via) thoracoscopie is dezelfde als die voor een thoracotomie. U krijgt pijnstillers en rustgevende medicatie om goed te kunnen ademen.

 • De wondjes worden elke dag gecontroleerd en steriel verzorgd om infecties te voorkomen.
 • De slangetjes naast de long, die lucht en vocht verwijderen, worden in de week na de ingreep verwijderd.
 • U krijgt ademhalingsoefeningen om longinfecties te voorkomen.
 • Als er toch een infectie optreedt, krijgt u tijdelijk antibiotica.

Nazorg na ontslag uit het ziekenhuis

Het ontslag van een patiënt hangt af van een aantal factoren:

 • Het optreden van complicaties.
 • Beloop van de pijn.
 • Het verwijderen van de slangetjes naast de long, die lucht en vocht verwijderen.
 • De opvang van de patiënt thuis.

Afhankelijk van deze factoren kan de duur van het verblijf in het ziekenhuis na een thoracoscopie even lang zijn als na een thoracotomie (open chirurgie van de borstkas).

Voordat u naar huis gaat, maken we een afspraak met u voor controle op de polikliniek. Deze controle vindt plaats enkele weken na uw ontslag uit het ziekenhuis.

Expertise en ervaring

Als uw huisarts u verwijst naar de specialist, dan kunt u in het St. Antonius Kankercentrum rekenen op een behandeling, waarbij u als patiënt écht centraal staat. Dat begint al bij het stellen van de diagnose. We willen u zo kort mogelijk in onzekerheid laten. Daarom nemen we bij een verdenking op longkanker binnen één werkdag contact met u op voor een afspraak. Zo nodig kunnen we direct starten met het onderzoekstraject. Vaak zijn de onderzoeken bij het eerste gesprek zelfs al gepland, omdat we van tevoren aan de hand van uw gegevens bepalen welke onderzoeken er nodig zijn. Het totale traject van de diagnose en het bepalen van het behandelplan valt hiermee ruim binnen de grenzen die hiervoor zijn opgesteld in de nationale en internationale richtlijnen.

Meer informatie

Websites

Andere relevante websites over longkanker zijn: 

Gerelateerde informatie

Code LON KAN 73-B-1

Terug naar boven