Behandelingen & onderzoeken

Longfibrose onderzoeken

Om de ziekte longfibrose en met name de specifieke vorm van de ziekte te kunnen vaststellen, ondergaat u een reeks onderzoeken. De behandelend arts zal bespreken welke onderzoeken in uw geval noodzakelijk zijn.

Hieronder staan de belangrijkste onderzoeken uitgelegd.

Op deze pagina snel naar

Meer over longfibrose onderzoeken

Anamnese en lichamelijk onderzoek

Tijdens de anamnese (vraaggesprek) vraagt de arts uitgebreid naar blootstelling aan stoffen ten gevolge van werk of hobby, (recent) gebruik van medicijnen, en ziekten en reden van overlijden in uw familie.
Daarnaast doet de arts een algemeen lichamelijk onderzoek. Hierbij beluistert hij vooral longen en hart, en onderzoekt hij huid, gewrichten en vingers.

Laboratoriumonderzoek

Uw bloed zal in het laboratorium onderzocht worden. Hierin kunnen aanwijzingen gevonden worden voor de oorzaak van longfibrose.

Longfunctietest (blaastest)

Deze test bepaalt hoe groot de inhoud van de longen is, hoeveel lucht de patiënt in één seconde kan uitademen en hoe goed de longen zuurstof opnemen.

Lees hier meer over het longfunctie-onderzoek

Bronchoscopie en longspoeling

Met een camera aan een dunne, buigzame slang (bronchoscoop) kijkt de longarts in de longen. In geval van longspoeling spuit de arts een beetje vloeistof in de longen en zuigt dat meteen weer weg. Het laboratorium onderzoekt vervolgens de afweercellen die in deze vloeistof zitten. Zo kan duidelijk worden of het patroon dat deze cellen hebben bij longfibrose past. Ook andere ziekten kunnen hiermee worden uitgesloten.

Lees hier meer over de bronchoscopie en longspoeling

Beeldvormend onderzoek

Hiermee krijgt de arts informatie over de aard en de mate van littekenvorming in de longen.
Er zijn verschillende soorten beeldvormend onderzoek:

  • röntgenfoto
  • CT-scan

De afkorting CT staat voor Computer Tomografie. De scan is een combinatie  van röntgen- en computertechniek waardoor een nauwkeurig en  driedimensioneel beeld ontstaat. Voor een CT-scan gaat u naar de afdeling Radiologie van het ziekenhuis.

Lees hier meer over de CT-scan.

Weefselonderzoek

De longarts neemt een stukje longweefsel weg tijdens de bronchoscopie. Het laboratorium zal dit materiaal beoordelen op de aanwezigheid van cellen en celpatronen die bij de verschillende vormen van longfibrose horen. In een enkel geval zal het nodig zijn een longoperatie te ondergaan om een stukje longweefsel (een biopt) te kunnen wegnemen.

Multidisciplinair team

Zodra de resultaten van alle onderzoeken beschikbaar zijn, bespreekt een team van specialisten deze. Dit team bestaat uit artsen met verschillende specialismen, dus multidisciplinair. De specialismen zijn onder andere: longgeneeskunde, pathologie, immunologie, cardiologie, radiologie en nucleaire geneeskunde. Verder zijn er bij de bespreking ook gespecialiseerde verpleegkundigen betrokken. Samen stellen zij de diagnose en maken een persoonlijk behandelplan. De behandelend arts bespreekt deze met u.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum is een van de belangrijkste longcentra in Nederland. Het dankt die bijzondere positie niet alleen aan zijn prestaties op het gebied van diagnostiek en behandeling, maar ook aan zijn wetenschappelijke onderzoeken en publicaties. Onze vakgroep Longgeneeskunde publiceert regelmatig in toonaangevende vakbladen zoals The Lancet en Nature Medicine.

Meer informatie

Patiëntenvereniging en lotgenotencontact

Longfibrose patiëntenvereniging

Wetenschappelijk onderzoek

Het ILD Expertisecentrum doet al enige decennia wetenschappelijk onderzoek naar longfibrose.
Meer informatie over de onderzoeksresultaten of mogelijkheden om deel te nemen aan studies.

Websites

Gerelateerde informatie

Code
LON OD-O-1